Ficsean / neamhfhicsean

An Scéim: An Gúm 1926-2016

Cnuasach Aistí

I bhFómhar 2016 rinneadh comhdháil lae a reáchtáil i gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath chun comóradh a dhéanamh ar 90 bliain ó bunaíodh an Gúm in 1926. Thug idir scoláirí, bhaill foirne agus iarbhaill foirne an Ghúim cainteanna ar ghnéithe éagsúla d'oidhreacht agus de shaothair foilsithe an Ghúim le linn na tréimhse sin. Leagan iomlánaithe de na cainteanna sin atá sna haistí thíos agus réamhrá, aguisíní agus tagairtí curtha leo. Is é Máirtín Coilféir a chuir in eagar agus a rinne cúram den dearadh agus den leagan amach. ISBN 9781857919653   €12 Léigh An Réamhrá ANSEO Is féidir éisteacht le taifead de na cainteanna ar an ardán SoundCloud. www.soundcloud.com

Dracula

Bram Stoker Eagrán nua den aistriúchán iomráiteach a dhein Seán Ó Cuirrín ar mhórshaothar uafáis Bram Stoker. Tá gach braon den bheocht a chuir an Déiseach sa scéal le blaiseadh san eagrán seo agus an litriú curtha in oiriúint do léitheoir an lae inniu. Tá an t-eagrán seo bunaithe ar an gcóiriú a rinne Maolmhaodhóg Ó Ruairc san eagrán a eisíodh sa bhliain 1997. Dracula faoi chaibidil ar www.tuairisc.ie ISBN 9781857919165  €9.50  Bog    

Sliocht

Dracula - sample page

Folaigh an sliocht

An-Leon-Bandraoi-Prios-Éadaigh

An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh

Aistriúchán gleoite le hAntain Mac Lochlainn ar shaothar cáiliúil C.S. Lewis. Cuirtear ceathrar páistí amach as Londain i rith an Darga Cogadh Domhanda chun éalú ó na buamaí atá ag titim ar an gcathair. Cuirtear go teach seanduine iad i lár na tuaithe. Nuair a osclaíonn Lucy, an duine is óige, an prios éadaigh, tagann na páistí ar dhomhan iontach a bhfuil draíocht agus eachtraí i ndán dóibh ann. ISBN9781857918885   €8.50   Bog      

Sliocht

An Leon, An Bandraoi agus an Prios Éadaigh - lch samplach

Folaigh an sliocht

Traenacha in Éirinn

Brian Mac Aonghusa Is deacair do dhaoine sa lá atá inniu ann an t-iontas sin a bhain leis na chéad traenacha a thuiscint ná a shamhlú féin. B’ionann agus spáslong a thuirlingt os a gcomhair iad na traenacha do mhuintir na linne sin. ISBN 9781857918373     €9.50     Crua   

Sliocht

Folaigh an sliocht

Gluaiseacht

Alan Titley Scéal coscrach cumhachtach á insint sa chéad phearsa. Scéal ógánaigh a thosaíonn i ndúiche atá faoi bhagairt ag cogaidh san Aifric agus a chríochnaíonn ar shráideanna dofháilteacha thuaisceart na hEorpa. Uafás agus daonnacht taobh le taobh a théann go croí cheist na hinimirce nua-aimseartha. ISBN 9781857917550     €7.50     Bog   

Sliocht

Gluaiseacht inside page

Folaigh an sliocht

 

Haiku, más é do thoil é! Gabriel Rosenstock / Brian Fitzgerald a mhaisigh Is fada an lá ó thosaigh an file Gabriel Rosenstock ag plé le healaín an haiku. Tugann sé léargas suimiúil spraíúil dúinn sa leabhar gleoite seo ar dhomhan iontach an haiku. Ar an aos óg á an saothar dírithe ach bainfidh idir óg agus aosta sásamh as go cinnte. ISBN 9781857919059     €7.50   Bog     96 lch    

Sliocht

Folaigh an sliocht

 

Cén Sórt É? Tomás Ó Fiachain Bailiúchán den iliomad focal sa Ghaeilge a dhéanann cur síos ar chineálacha éagsúla daoine, agus ar a gcuid tréithe fisiceacha agus carachtair araon. Tá cnuasach mór focal tiomsaithe in ord aibítreach ann as foinsí údarásacha éagsúla agus crostagairtí do na foinsí sin tugtha. Beidh an leabhar seo ina ábhar tagartha agus pléisiúir araon ag lucht saothraithe na Gaeilge. ISBN 9781857917192     €9.50   Bog     162 lch     

Sliocht as an leabhar

Folaigh an sliocht

an-beal-beo

An Béal Beo

Tomás Ó Máille Tá An Béal Beo ar cheann de na stórtha focal is tábhachtaí sa Nua-Ghaeilge. Tá sé lán le beannachtaí, nathanna, agus focail nár chodail amuigh riamh. An tOllamh Ruairí Ó hUiginn a chóirigh an t-eagrán seo. ISBN 9781857914498     €10.00     Bog
mise-book

Mise

Colm Ó Gaora Tá an saothar seo ar na leabhair is cáiliúla dár scríobhadh i nGaeilge faoi aimsir Chogadh na Saoirse. Rianaíonn an t-údar a shaol mar bhall de Bhráithreachas na Poblachta mar Óglach agus na heachtraí a raibh sé páirteach iontu le linn Chogadh na Saoirse i gConamara agus in áiteanna eile chomh maith leis na sealanna a chaith sé i ngéibheann.  Tá cur síos ann chomh maith ar dhálaí maireachtála agus sóisialta mhuintir Chonamara i dtosach an fichiú haois agus ar an obair a rinne sé mar thimire do Chonradh na Gaeilge. Rugadh an t-údar i Ros Muc sa bhliain 1887 agus cailleadh é i 1954. ISBN 9781857917383   €8.50  Bog    

Sliocht

Mise inside page

Folaigh an sliocht

Athdhíolaim d'Abairtí Dúchasacha

Maolmhaodhóg Ó Ruairc An féidir míniúchán beacht a thabhairt ar an gcumas atá ionainn na rudaí a chloisimid agus a léimid a thuiscint? An féidir an cumas sin a leathnú agus a fhorbairt? Bíodh is nach mór a bheith eolach ar stór focal agus ar ghramadach teanga, ní leor an méid sin. Bíonn tuiscint ar na gnásanna sóisialta atá intuigthe sa teanga de dhíth freisin. Is cuid dhílis de na gnásanna sin na habairtí dúchasacha nó an teanga mheafarach. Féachtar sa bhailiúchán seo d’abairtí meafaracha agus samhlaoideacha as Foclóir Gaeilge- Béarla Uí Dhónaill le léargas nua ar an teanga mheafarach sin sa Ghaeilge a thabhairt don léitheoir. Faoi cheannfhocail Bhéarla atá na habairtí agus na nathanna rangaithe, i dtreo is go dtig le scríbhneoirí agus aistritheoirí araon teacht ar a bhfuil uathu go furasta. ISBN 9781857917758     €8     Bog

Mo Bhealach Féin

Seosamh Mac Grianna ‘Is óg i mo shaol a chonaic mé uaim é, an ród sin a bhí le mo mhian,’ a deir Seosamh Mac Grianna ina chuntas iomráiteach ar an bhealach a shiúil sé féin sa saol seo. Cuireann sé síos ar a aistear ar an ghannchuid ó lóistín go lóistín i gceantar Bhaile Átha Cliath, agus ar an dara siúlóid mhór a rinne sé ina aonar sa Bhreatain Bheag. Cuntas ionraic neamhbhalbh atá ann ar choraíocht a aigne le saol nach raibh ag teacht lena mhian, ar na heachtraí a bhain dó sa saol sin, agus ar na daoine fágtha ar casadh ina measc é. An honest outspoken account  of his life by Seosamh Mac Grianna,  a life that wasn’t going according to plan,  of his adventures in life and the people he met along the way. ISBN 9781857912500     €6.50     Bog

Pádhraic Mháire Bhán

Seán Ó Ruadháin Is é saol na tuaithe i gCo. Mhaigh Eo sa tréimhse chorrach i ndeireadh na haoise agus i dtús na haoise seo, anuas go dtí Cogadh na Saoirse, príomhthéama Pádhraic Mháire Bhán. Gaiscíoch óg meabhrach é Pádhraic a chaitheann a shaol ag comhlint ar son a mhuintire agus a thíre. ISBN 9781857910964     €9     Bog

Seanchas na Féinne

Niall Ó Dónaill Insíonn an Dálach mar a tháinig ann don Fhiann, mar a chaith siad saol a bhí uasal ach bruíonach, agus mar a tháinig deireadh uaigneach na Féinne de dheasca an uabhair is an díoltais. ISBN 9781857911763     €9     Bog

An Fear a Chuireadh Crainn

Jean Giono Leagan Gaeilge ar L'homme qui plantait des arbres faoi fhear fíorneamhghnách, aoire caorach ar nós leis crainn a chur agus a d'athraigh taobh tíre a bhíodh tur, bánaithe agus gan anam. Scéal é a bheadh oiriúnach do dhéagóirí, go háirithe. Pictiúir ó thús deireadh le Willi Glasauer. An Irish translation from the French, of a story set in Haute-Provence in south eastern France about a shepherd who transformed a landscape by planting trees. ISBN 9781857912722     €6     Bog

Tá iomlán na n-úrscéalta, na mbeathaisnéisí agus na leabhar tagartha atá foilsithe ag An Gúm ar fáil sa chatalóg Catalóg na Leabhar. Cliceáil ANSEO:

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.