An tAos Óg

 

David Cotter, Lorna Lopez, Eoin Kelleher, Helen Coughlan, Mary Cannon a scríobh

Léaráidí: Eoin Kelleher.   Fionnuala Nic Pháidín a rinne an leagan Gaeilge

Is í an inchinn an ball beatha is mó tábhacht agus, b’fhéidir, is lú a bhfuil tuiscint againn air. Féachann an saothar seo le cur lenár dtuiscint uirthi trí mheán téacs agus dathúcháin. Mínítear go gonta cruinn gnéithe éagsúla den inchinn le cabhair íomhánna, mapa inchinne agus cartúin. Tabharfaidh an t-ábhar seo léargas do dhaltaí meánscoile agus don duine fásta araon ar conas mar a oibríonn an inchinn agus ar an ról lárnach atá aige, i bpáirt leis an néarchóras, i stiúradh an choirp ó bhaithis go bonn. Tá leabhair dhathúcháin go mór i dtreis na laethanta seo mar gheall ar an leas is féidir a bhaint astu maidir le forbairt an aireachais agus na folláine i ndaoine, idir óg agus aosta. Ní taise don saothar tarraingteach seo é.

Tá leabhair dhathúcháin go mór i dtreis na laethanta seo mar gheall ar an leas is féidir a bhaint astu maidir le forbairt an aireachais agus na folláine i ndaoine, idir óg agus aosta. Ní taise don saothar tarraingteach seo é. Aistriúchán Gaeilge ar Journey through the Brain a chéadfhoilsigh Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn.

ISBN 9781857911855  €6.50 • Bog • 42 lch   


 

Bairbre Ní Chuanaigh a scríobh  / Sheena Dempsey a mhaisigh

Éist anseo le húdar na leabhar seo agus í faoi agallamh ar an glcár Iris Aniar ar Raidió na Gaeltachta. 42 nóiméad isteach sa chlár atá an t-agallamh.

Cloch mhíle ag gach leanbh slán a fhágáil leis na clúidíní agus dul ar an bpota den chéad uair. Is é an dála céanna é ag Bláithín agus Oisín sna leabhair ghleoite seo le Bairbre Ní Chuanaigh atá foilsithe ag An Gúm. Tá treoir, tacaíocht agus cairt traenála ar fáil ag an mbeirt seo agus iad ag dul i mbun ealaín nua a fhoghlaim agus a chleachtadh. Is mór an t-údar misnigh ag Bláithín agus Oisín an tacaíocht agus an spreagadh a fhaigheann siad óna Mham.  Greamáin maisithe ag Sheena Dempsey ag gabháil leis an dá leabhar.

Léirmheas le Pól Ó Muirí san Irish Times ANSEO

Déanann Telegael comhghairdeas leis an údar ANSEO

Rud beag eolais faoin údar agus faoin mhaisitheoir ANSEO

ISBN 9781857919417, ISBN 9781857919394 • Crua • 18 lch   • €7.50


Dhá leabhar sa tsraith Scéalta Béaloidis as na Ceithre hAirde. Bainfidh páistí óga sult as leagan Gaeilge na scéalta seo agus iad á léamh iad féin, nó agus duine eile á léamh os ard dóibh.

An Saor Cloiche Míshona

Scéal béaloidis ón tSeapáin. Seanscéal simplí é seo a bhaineann le traidisiún béil na Seapáine. Saor cloiche is ea é Haru. Bhí sé sona sásta go dtí gur thosaigh sé ag santú na rudaí a bhí ag daoine eile. Ach má tháinig an saibhreas d’imigh an sonas. 

An Pota Folamh

Seanscéal simplí é seo a bhaineann le traidisiún béil na Síne. Is buachaill óg macánta é Cheng. Níl gach duine eile chomh macánta céanna leisean, áfach, ach sin an rud a aithníonn Impire na Síne é féin. 

ISBN 9781857919424   ISBN 9781857919189   • Bog   • 24 lch    • 4-7 mbliana   • €5   

 

 

Scuabtha chun Siúil

le Julia Donaldson / Axel Scheffler

Gabriel Rosenstock a rinne an leagan Gaeilge

An scéal á léamh ar SoundCloud

Bhí cat ag an gCailleach – Cailleach an hata – Ní srón a bhí uirthi ach Saghas éigin fata! Bhí an cat ag crónán is ag gáire go baoth. Seo chugainn ar an scuab iad ag teacht ar an ngaoth!  Sa tsraith chéanna: An Seilide agus an Míol Mór agus An Garbhán

•€7.50  • 6 mbliana+  •28 lch   •Bog   •ISBN 9781857914542    • Léirmheas

Ceannach    Sliocht as an leabhar

 

An Seilide agus an Míol Mór

le Julia Donaldson / Axel Scheffler

Gabriel Rosenstock a rinne an leagan Gaeilge

An scéal á léamh ar SoundCloud

Ba bhreá leis suí ar an gcarraig gach lá is é ag féachaint amach ar na longa sa bhá. “Ba dheas liom taisteal i bhfad is i gcéin An tSín, an tSeapáin nó an Afraic féin! Sea,” arsa Subh, ‘nár bhreá lem’chroí bheith thall in Albain nó in Tennessee! Sa tsraith chéanna: An Garbhán agus Scuabtha chun Siúil

•€7.50  • 6 mbliana+  •28 lch   •Bog   •ISBN 9781857915501

Ceannach    Sliocht as an leabhar

 

Eilifint Óg agus an Folacadán

le Tatyana Feeney

Gradaim Leabhar Chumann Litearthachta na hÉireann – ainmníodh an leabhar seo ar ghearrliosta an Chumainn anuraidh.  Cliceáil ar an íomhá le teacht ar a thuilleadh eolais.

Ceann de cheithre leabhar gleoite ó pheann Tatyana Feeney ina n-insítear scéalta barrúla faoi rudaí a dhéanann páistí óga. Tugtar thíos teideal na leabhar eile sa tsraith.

€5 an leabhar     Ceannach

Eilifint Óg agus an Folcadán                  ISBN 9781857919011

Ulcabhán Óg agus an Scairf Oráiste     ISBN 9781857919035

Coinín Beag agus an Phluid Ghorm     ISBN 9781857919004

Frog Beag agus an Torbáin sin!             ISBN 9781857919028

 

Cosc ar Chrogaill!

Heather Pindar a scríobh. Susan Batori a mhaisigh.

Pictiúrleabhar nuafhoilsithe. Thug an Séabra cuireadh do na hainmhithe go léir teacht chuig a chóisir, ach amháin na crogaill. Tá na crogaill chun sleamhnú isteach agus na hainmhithe ar fad ag an gcóisir a alpadh. Ach conas a éireoidh leis na crogaill?

ISBN 9781857919301   • €7   • Bog   • 32 lch    • 6 mbliana+

Ceannach    Sliocht as an leabhar

 

 

Laochra Lúfara 

Bileog eolais ANSEO.

Léirmheas ó The Irish News ANSEO.

Ceannach

  

 

Cinnín Óir agus na Trí Bhéar

Bileog eolais ANSEO

Léirmheas ó The Irish Times ANSEO

Ceannach

 

Anansi agus Scéalta an Domhain

Éamonn Ó Ruanaí a scríobh / Kieron Black a mhaisigh

Rógaire gan sárú é Anansi na n-ocht gcos. Is nós leis bob a bhualadh ar na déithe agus olc a chur ar a chomharsana. Ach taobh amuigh de sin níl sé ródhifriúil liomsa ná leatsa, i ndáiríre. Is breá le Anansi bheith ag comhrá leis na hainmhithe eile (nuair nach mbíonn sé á n-ithe). Is breá leis scéalta agus scéalaíocht. Ach bí ar d’aire, is breá leis bheith i mbun cleasaíochta freisin!

Tá cur síos ar naoi gcinn d’eachtraí iomráiteacha Anansi sa leabhar seo ó pheann Éamoinn Uí Ruanaí.

ISBN 9781857919295   • €7.50   • Bog   • 80 lch

      Léirmheas Ó The Irish Times ANSEO

Ceannach    Sliocht as an leabhar

 

 

Óró na Circíní

Gabriel Rosenstock / Brian Fitzgerald a mhaisigh

Ainmnithe ar ghearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana 2017 de chuid Leabhair Pháistí Éireann (CBI).  Athinsint ar scéalta béaloidis ón Afraic curtha in oiriúint do léitheoirí na Gaeilge ag Gabriel Rosenstock.

 Tuilleadh eolais anseo

Léirmheas    > Focal ón údar (www.tuairisc.ie)     Ceannach

 

An Pota Folamh

Charlotte Guillain

Seanscéal simplí é seo a bhaineann le traidisiún béil na Síne. Is buachaill óg macánta é Cheng. Níl gach duine eile chomh macánta céanna leisean, áfach, ach sin an rud a aithníonn Impire na Síne é féin. Tá an scéal curtha in oiriúint do léitheoirí na linne seo ag Charlotte Guillain agus é maisithe go gleoite ag Steve Dorado. Bainfidh páistí óga sult as an leagan Gaeilge seo den scéal agus iad á léamh iad féin, nó agus duine eile á léamh os ard dóibh.

ISBN9781857919189   • €5   • Bog   • 24 lch

Ceannach  Sliocht as an leabhar

 

Cén fáth a mbím ag Broimneach?

Thomas Kingsley Troupe

Is grúpa cairde iad an Seisear Salach atá ina gcónaí i ndumpa na cathrach. Chuirfeadh sé iontas ort a oiread agus is féidir a fhoghlaim faoin eolaíocht agus tú sa dumpa! San eachtra seo bíonn folcadh ag Ruairí agus faigheann gach duine amach mar gheall ar an gcórás díleá.

ISBN9781857919202   • €5   • Bog   • 24lch

Ceannach  Sliocht as an leabhar

 

An gCacann Beacha?

Thomas Kingsley Troupe

Is grúpa cairde iad an Seisear Salach atá ina gcónaí i ndumpa na cathrach. Chuirfeadh sé iontas ort a oiread agus is féidir a fhoghlaim faoin eolaíocht agus tú sa dumpa! San eachtra seo tagann na cairde ar nead beach agus faigheann siad amach mar gheall ar na difrochtaí idir rudaí beo agus rudaí neamhbheo.

ISBN9781857919196   • €5   • Bog   • 24lch

Ceannach  Sliocht as an leabhar

 Morf - book cover

Morf

Orna Ní Choileáin / Olivia Golden a mhaisigh

Bíonn uaigneas ar Eric uaireanta, bíonn Mam agus Daid chomh gafa lena dheirfiúracha óga nach dtugann siad mórán airde ar Eric uaireanta. Ba bhreá leis dá mbeadh cara aige. Nuair a thagann Morf, áfach, níl a fhios ag Eric an é sin an cineál carad a theastaíonn uaidh in aon chor. Deir sé go bhfuil sé ag iarraidh cabhrú leis, ach ní léir gurb é leas Eric atá á dhéanamh an bhfear beag glas. Urscéal nua do dhaoine óga (9-12) é Morf ag an scríbhneoir aitheanta Orna Ní Choileáin. Bhuaigh Morf Duais ag Oireachtas na Samhna 2015

ISBN 9781857919219     • €8.50     • Bog     • 88lch

Ceannach

Léirmheas ar www.tuairisc.ie          Sliocht as an leabhar

 

Haiku, más é do thoil é!

Gabriel Rosenstock / Brian Fitzgerald a mhaisigh

Is fada an lá ó thosaigh an file Gabriel Rosenstock ag plé le healaín an haiku. Tugann sé léargas suimiúil spraíúil dúinn sa leabhar gleoite seo ar dhomhan iontach an haiku. Ar an aos óg á an saothar dírithe ach bainfidh idir óg agus aosta sásamh as go cinnte.

ISBN 9781857919059     • €7.50   • Bog     • 96 lch

 Ceannach  Sliocht as an leabhar

drubal

Drubal

Maolíosa Ní Chléirigh / Kieron Black a mhaisigh

Ní maith le Seán, Róisín ná le Maggie a bheith i dtrioblóid lena dtuismitheoirí. Nach breá madra a bheith acu, mar sin. Is féidir leo an milleán a chur ar Dhrubal faoi gach rud dána a dhéanann siad féin! Filleann an feall ar an bhfeallaire, áfach agus tarlaíonn rud nach raibh coinne ag na páistí leis ar chor ar bith. Gabhann dlúthdhiosca fuaime leis an leabhar.

ISBN9781857918922   €7   Bog Ceannach  Sliocht as an leabhar


Cur síos ar raidhse leabhar eile do dhaoine óga ar fáil sa chatalóg

Catalóg: Leabhair agus Ábhar eile do Dhaoine Óga  Cliceáil anseo