Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
20 Deireadh Fomhair 2023

Is tionscadal é Scríobh Leabhar atá urraithe ag Clár na Leabhar Gaeilge, Foras na Gaeilge. Reáchtáiltear an tionscadal i gcomhpháirt le hionaid oideachais éagsúla ar fud na hÉirean

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
15 Meán Fómhair 2023

Faoi Scéim na gCoimisiún (2023-2025), cuirfear ciste coimisiúnaithe ar fáil d’fhoilsitheoirí Gaeilge a thacódh leo scríbhneoir(í) a choimisiúnú le díriú ar shaothar nua ar ardchaig

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
19 Nollaig 2016

Scéim le tacaíocht margaíochta a sholáthar d’Earnáil na Foilsitheoireachta Ghaeilge.

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
7 Meitheamh 2018

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo litríocht na Gaeilge a bhuanú, a chothú agus a chur chun cinn.

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
13 Feabhra 2019

Aidhm: Deis a thabhairt do scríbhneoirí í dtús a ré scríbhneoireachta comhairle faoina gcuid scríbhinní, agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí a

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
31 Deireadh Fomhair 2023

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge d’fhoilsitheoirí in Éirinn atá ag foilsiú i nGaeilge go príomha.

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
16 Deireadh Fomhair 2023

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge d’eagraíochtaí in Éirinn chun deis a thabhairt dóibh litríocht na Gaeilge a chur chun cinn.

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
19 Meitheamh 2020

Tá leabhair den scoth á bhfoilsiú ag foilsitheoirí Gaeilge. Tá caighdeán na leabhar seo chomh hard nó níos fearr fiú ná cuid mhór de na leabhair atá á bhfoilsiú i mBéarla. Tá géarg

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
18 Lúnasa 2020

Le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge, tá conradh, ar fiú suas le €210,000 é, á thairiscint ag Cumann na bhFoilsitheoirí le bainistiú a dhéanamh ar a bhfeachtas margaíochta agus poiblíoch

1 - 9 of 10 items