Oideachas / Óige

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
28 Márta 2024

SCÉIM NA gCAMPAÍ SAMHRAIDH 2024 Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois): a bhfu

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
16 Meitheamh 2022

Is é an aidhm atá leis an scéim seo maoiniú a chur ar fáil d’ionaid phobail Ghaeilge ar fud na tíre, a chuideoidh ionaid a fhorbairt ar mhaithe leis an nGaeilge a chur chun cinn, a

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
3 Bealtaine 2024

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do chláir oiriúnacha imeachtaí óige de dhá sheisiún déag trí Ghaeilge don aos óg idir trí bliana agus ocht mbliana déag d’aois taobh a

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
25 Feabhra 2022

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois):

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
20 Deireadh Fomhair 2023

Is tionscadal é Scríobh Leabhar atá urraithe ag Clár na Leabhar Gaeilge, Foras na Gaeilge. Reáchtáiltear an tionscadal i gcomhpháirt le hionaid oideachais éagsúla ar fud na hÉirean

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
28 Feabhra 2021

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana - 18 mbliana d’aois).

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
27 Aibreán 2020

Tá an spriodháta d\'iarratais don scéim seo curtha siar go 12 meánlae ar an Luan an 27 Aibreán 2020.

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
30 Meán Fómhair 2019
Catagóir Oideachas / Óige,

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh eagraíochtaí ar mian leo scéim scoláireachtaí a riaradh iarratas a dhéanamh ar Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-22.

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
26 Márta 2021

Is é 5pm Dé Aoine an 26 Márta 2021 an spriocdháta d\'iarratais ar an scéim seo.