Nuashonruithe ó Fhoras na Gaeilge maidir leis an gCoróinvíreas (Covid-19)

05 Bea

Tá sé mar thosaíocht ag Foras na Gaeilge a chinntiú go bhfuil na céimeanna cuí glactha le baill foirne agus an pobal a chosaint ó Chovid-19. Tá an treoir is déanaí ón dá dhlínse thuaidh agus theas á leanúint ag Foras na Gaeilge ar bhonn leanúnach.

Tá monatóireacht laethúil á déanamh againn ar an gceist agus ar na himpleachtaí do ghnó Fhoras na Gaeilge. Leanfaidh Foras na Gaeilge an cleachtas is fearr agus treoir ó na ranna sláinte mar a thagann eolas nua chun cinn.

Go dtí seo, tá na céimeanna seo a leanas glactha ag Foras na Gaeilge le dul i ngleic le Covid-19:

  • Tá Foras na Gaeilge ag iarraidh ar iarratasóirí a gcuid iarratas ar scéimeanna maoinithe a chur chugainn ar ríomhphost.  Tá gach eolas ar fáil anseo.
  • Cuireadh spriocdháta do Scéim na nImeachtaí Óige 2020-21 siar go dtí Luan an 27 Aibreán agus de bhabhta 1 de Scéim Deontas Cholmcille 2020 go dtí an Luan an 20 Aibreán. Tá gach eolas faoi na scéimeanna ar fáil anseo.
  • Polasaí curtha i bhfeidhm maidir le fostaithe Fhoras na Gaeilge a bheith ag obair ó chian
  • Leas á bhaint as trealamh físchomhdhála le cruinnithe a reáchtáil

Faoi láthair, tá oifigí Fhoras na Gaeilge dúnta. Tá foireann Fhoras na Gaeilge cumasaithe le bheith ag obair ó chian agus táimid ar fáil ar ríomhphost nó ar an nguthán. Anuas air sin, is féidir teagmháil a dhéanamh linn mar is gnáth ag eolas@forasnagaeilge.ie nó ar uimhreacha gutháin ár n-oifigí éagsúla ag bun an leathanaigh.

Fógrófar aon athruithe ar shocruithe oibre agus leanúnachais Fhoras na Gaeilge ar an suíomh seo má thagann aon athrú i bhfeidhm sa tréimhse amach romhainn.   

Is féidir an t-eolas is déanaí maidir le Covid-19 a fháil ó Rialtas na hÉireann anseo

Leabhrán Eolais (Leagan Gaeilge)

Póstaer (Leagan Gaeilge)

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.