Nuashonruithe ó Fhoras na Gaeilge maidir leis an gCoróinvíreas (Covid-19)

05 Bea

Tá sé mar thosaíocht ag Foras na Gaeilge a chinntiú go bhfuil na céimeanna cuí glactha le baill foirne agus an pobal a chosaint ó Chovid-19. Tá an treoir is déanaí ón dá dhlínse thuaidh agus theas á leanúint ag Foras na Gaeilge ar bhonn leanúnach.

Tá monatóireacht laethúil á déanamh againn ar an gceist agus ar na himpleachtaí do ghnó Fhoras na Gaeilge. Leanfaidh Foras na Gaeilge an cleachtas is fearr agus treoir ó na ranna sláinte mar a thagann eolas nua chun cinn.

Go dtí seo, tá na céimeanna seo a leanas glactha ag Foras na Gaeilge le dul i ngleic le Covid-19:

  • Tá Foras na Gaeilge ag iarraidh ar iarratasóirí a gcuid iarratas ar scéimeanna maoinithe a chur chugainn ar ríomhphost.  Tá gach eolas ar fáil anseo.
  • Cuireadh spriocdháta do Scéim na nImeachtaí Óige 2020-21 siar go dtí Luan an 27 Aibreán agus de bhabhta 1 de Scéim Deontas Cholmcille 2020 go dtí an Luan an 20 Aibreán. Tá gach eolas faoi na scéimeanna ar fáil anseo.
  • Polasaí curtha i bhfeidhm maidir le fostaithe Fhoras na Gaeilge a bheith ag obair ó chian
  • Leas á bhaint as trealamh físchomhdhála le cruinnithe a reáchtáil

Faoi láthair, tá oifigí Fhoras na Gaeilge dúnta. Tá foireann Fhoras na Gaeilge cumasaithe le bheith ag obair ó chian agus táimid ar fáil ar ríomhphost nó ar an nguthán. Anuas air sin, is féidir teagmháil a dhéanamh linn mar is gnáth ag eolas@forasnagaeilge.ie nó ar uimhreacha gutháin ár n-oifigí éagsúla ag bun an leathanaigh.

Fógrófar aon athruithe ar shocruithe oibre agus leanúnachais Fhoras na Gaeilge ar an suíomh seo má thagann aon athrú i bhfeidhm sa tréimhse amach romhainn.   

Is féidir an t-eolas is déanaí maidir le Covid-19 a fháil ó Rialtas na hÉireann anseo

Leabhrán Eolais (Leagan Gaeilge)

Póstaer (Leagan Gaeilge)

Céim 2 - Póstaer GLE A3

Céim 2 - Póstaer GLE A4

Céim 3 - Póstaer GLE A3

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.