Nuashonruithe ó Fhoras na Gaeilge maidir leis an gCoróinvíreas (Covid-19)

21 Dei

Tá sé mar thosaíocht ag Foras na Gaeilge a chinntiú go bhfuil na céimeanna cuí glactha le baill foirne agus an pobal a chosaint ó Chovid-19. Tá an treoir is déanaí ón dá dhlínse thuaidh agus theas á leanúint ag Foras na Gaeilge ar bhonn leanúnach.

Tá monatóireacht laethúil á déanamh againn ar an gceist agus ar na himpleachtaí do ghnó Fhoras na Gaeilge. Leanfaidh Foras na Gaeilge an cleachtas is fearr agus treoir ó na ranna sláinte mar a thagann eolas nua chun cinn.

Go dtí seo, tá na céimeanna seo a leanas glactha ag Foras na Gaeilge le dul i ngleic le Covid-19:

  • Tá Foras na Gaeilge ag iarraidh ar iarratasóirí a gcuid iarratas ar scéimeanna maoinithe a chur chugainn ar ríomhphost.  Tá gach eolas ar fáil anseo.
  • Polasaí curtha i bhfeidhm maidir le fostaithe Fhoras na Gaeilge a bheith ag obair ó chian
  • Leas á bhaint as trealamh físchomhdhála le cruinnithe a reáchtáil   

Tá oifigí Fhoras na Gaeilge oscailte ar bhonn an-teoranta i láthair na huaire; tá an cur chuige seo ag brath go hiomlán ar threoracha sláinte poiblí. Is féidir teagmháil a dhéanamh le baill foirne maidir le scéimeanna, deontais, acmhainní nó ócáidí atá eagraithe ar líne, nó de réir threoracha an rialtais, ag na gnáth seoltaí ríomhphoist.

Fógrófar aon athruithe ar shocruithe oibre agus leanúnachais Fhoras na Gaeilge ar an suíomh seo má thagann aon athrú i bhfeidhm sa tréimhse amach romhainn.

Bí ar an eolas go bhfuil scéimeanna na heagraíochta á reachtáil i mbliana, in ainneoin na gcúinsí eisceachtúla. Is féidir iarratais a sheoladh ar ríomhphost. Is iad na scéimeanna atá ar oscailt faoi láthair ná:

Scéim Miondeontas Cholmcille; scéim ar mhaithe le tionscnamh nó comhpháirtíocht idir an Ghaeilge agus Gaeilge na hAlban a chur chun cinn,

An Scéim Tacaíochta Gnó; scéim le tacú le fiontair thrádála bheaga agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn ina ngnólachtaí.

Is féidir fógraí faoi scéimeanna eile atá le teacht chun cinn a aimsiú ag https://www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna-maoinithe/.

Is féidir an t-eolas is déanaí maidir le Covid-19 a fháil ó Rialtas na hÉireann anseo

Leabhrán Eolais (Leagan Gaeilge)

Póstaer (Leagan Gaeilge)

An Creat Náisiúnta

Covid 19 Bí sábháilte

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.