Nuacht

21 Bea
2016
Nuacht, Preasráitis

Laoch ar Lár: Seosamh Mac Donncha 1953 – 2016

Is le croí trom a fhógraíonn Foras na Gaeilge gur cailleadh Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Seosamh Mac Donncha, ar an 20 Bealtaine. Is cailliúint mhór é Seosamh a bhí mar laoch ag lucht leanúna Chumann Lúthchleas Gael agus a raibh ardmheas air as na gaiscí a rinne sé ar an bpáirc imeartha agus ina shaol gairmiúil ar son an oideachais agus na Gaeilge. Ag labhairt dó inniu dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh go bhfuil “laoch agus cara caillte againn” agus go bhfágann bás Sheosaimh “folús mór i saol na Gaeilge agus na gcluichí Gaelacha trí chéile”.

Bhí Seosamh ina Phríomhfheidhmeannach ar Fhoras na Gaeilge ó mhí Feabhra 2002 go Márta 2006. I rith a thréimhse mar Phríomhfheidhmeannach, leag sé an bhunchloch d’fheidhmiú an Fhorais mar fhoras trasteorann uile-Éireann. Chaith sé tréimhse mar chomhalta ar Bhord Fhoras na Gaeilge ó 2011 go 2015. Cuireadh fáilte mhór roimh a cheapachán mar Chathaoirleach ar an 13 Nollaig 2015.

Déanann foireann agus Bord Fhoras na Gaeilge comhbhrón ó chroí le bean chéile Sheosaimh, Peig, lena bheirt iníonacha Muireann agus Éilis agus lena mhac Eoin. Ar dheis Dé go raibh a anam.

Preaseisiúint iomlán ó Fhoras na Gaeilge anseo: Laoch ar Lár - Seosamh Mac Donncha 1953-2016

Stádas:

27 Aib
2016
Nuacht, Preasráitis

Bróisiúr dátheangach do thurais scoile foilsithe ag Páirc Tayto

Tá ríméad ar Fhoras na Gaeilge go bhfuil an bróisiúr dátheangach Turais Scoile Pháirc Tayto 2016 / Tayto Park School Tours 2016 foilsithe ag Tayto Park le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge.

Tuilleadh eolais: Preaseisiúint-Pháirc-Tayto-Gaeilge-Béarla-1 (1)

 

Stádas:

17 Aib
2016
Nuacht, Preasráitis

An chéad scríbhneoir Éireannach ainmnithe don tionscadal Focail Eile: Réaltán Ní Leannáin

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go bhfuil Réaltán Ní Leannáin roghnaithe acu le seal a chaitheamh san Fhreaslainn mar chuid den tionscadal Focail Eile i mí Aibreáin agus mí na Bealtaine 2016.  Beidh Réaltán lonnaithe in Leeuwarden, príomhchathair na Freaslainne san Ísiltír, agus díreoidh sí ar a saothar scríbhneoireachta, beidh sí ag coinneáil blag agus beidh sí páirteach in imeachtaí a bhaineann le mionteangacha, an Fhreaslainnis go háirithe, nuair a bheas sí ann.

 

Rugadh Réaltán Ní Leannáin i mBéal Feirste. Chaith sí a hóige agus a déaga ann le linn na seascaidí agus na seachtóidí. Tá cónaí uirthi faoi láthair i mBaile Átha Cliath.

 

Thosaigh Réaltán ag teagasc Gaeilge agus Spáinnise i scoileanna dara leibhéal sna hochtóidí. Tá tréimhsí caite aici ar fud na Spáinne agus tá taithí aici ar go leor de na teangacha éagsúla a labhraítear ann. Bhog sí as sin go dtí an t-oideachas tríú leibhéal, ag léachtóireacht san oideachas i gColáiste na Trionóide agus in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Chuaigh sí as sin go hOllscoil na Banríona, Béal Feirste.

 

Le linn di bheith ag léachtóireacht in Ollscoil na Banríona tháinig ailse uirthi. Sháraigh sí an deacracht seo, áfach, agus tá sí ag scríobh ó bhí 2007 ann. Tá cnuasach filíochta foilsithe aici, Turas Ailse (2011), bunaithe ar an eispéaras seo. Déanann sí blagáil [http://turasailse.blogspot.ie/] ar ailse agus ar ghnéithe eile dá saol agus déanann sí léirmheasanna ar leabhair nua-fhoilsithe [http://eithniu.blogspot.ie/]. Déanann sí tvuíteáil ar http://twitter.com/RealtanNiL

 

Sa bhliain 2015 d’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht a cnuasach gearrscéalta, Dílis [http://www.cic.ie/books/published-books/dilis], radharc neamhthrócaireach ó thaobh na mban de ar an saol. Bhí an-rachairt air, agus chothaigh sé conspóid lena pheirspeictíocht dhiongbháilte.

 

Is í Réaltán an chéad scríbhneoir Éireannach le bheith roghnaithe ag Foras na Gaeilge don tionscadal idirnáisiúnta scríbhneoireachta Focail Eile. Is clár comhpháirtíochta é Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha ar fud na hEorpa agus é mar aidhm atá aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chur ar bun do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus teangacha mionlaigh.

 

Tuilleadh eolais ar fáil ar www.focaileile.ie agus focaileile@forasnagaeilge.ie; nó ó Orlagh Ní Raghallaigh, Foras na Gaeilge, Béal Feirste 028 90890970.

 

Stádas: Choose Status

19 Ean
2016
Nuacht

Folúntas mar Eagarthóir Cúnta

Post sealadach mar Eagarthóir Cúnta le Foras na Gaeilge (oifig Ghaoth Dobhair)

Más cuí, cuirfear painéal le chéile as a líonfar folúntais shealadacha eile as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin.

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh atá luaite san fhógra thíos roimh 1.00 i.n. Dé Máirt, 9 Feabhra 2016.

Tá gach eolas faoin bpost ar fáil sna cáipéisí thíos:

Deascán Eolais Eag Cúnta EAGC0216

Son faoi Phearsa EAGC0216

Sainchuntas Poist Eag Cúnta EAGC0216

Foirm Iarratais Eag Cúnta EAGC0216

Fógra (Eag Cúnta 2016)

Stádas:

22 Nol
2015
Nuacht

Scéim Pobal Gaeilge 2016-2020 - Treoirlínte

Stádas:

15 Nol
2015
Nuacht

Líonraí Gaeilge fógartha ag Foras na Gaeilge

Ar threoir ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, faoi Acht na Gaeltachta (2012), d’fhógair Foras na Gaeilge próiseas léirithe suime i Nollaig 2014 d’iarratasóirí féideartha chun pleananna teanga a ullmhú agus a fheidhmiú i gceantair a bheadh oiriúnach do Líonraí Gaeilge.

Tuilleadh eolais: Líonraí-Gaeilge

Stádas: Choose Status

10 Nol
2015
Nuacht, Foilseacháin

Treoircháipéis: Seirbhísí Gaeilge sna Comhairlí Nua i dTuaisceart Éireann

Tá an treoircháipéis seo curtha ar fáil ag Foras na Gaeilge le go mbeidh áis ag ionadaithe tofa agus ag oifigigh na gcomhairlí éagsúla le linn dóibh a bheith ag ceapadh a gcuid straitéisí agus polasaithe. Is é aidhm na treoircháipéise ná cuidiú le comhairlí an Ghaeilge a fhorbairt ina limistéir féin, seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge agus cuidiú leis na comhairlí acmhainní dá gcuid féin a fhorbairt a chuirfidh ar a gcumas dóibh seirbhísí a sholáthar i nGaeilge.

Tá an treoircháipéis seo curtha ar fáil ag Foras na Gaeilge le go mbeidh áis ag ionadaithe tofa agus ag oifigigh na gcomhairlí éagsúla le linn dóibh a bheith ag ceapadh a gcuid straitéisí agus polasaithe. Is é aidhm na treoircháipéise ná cuidiú le comhairlí an Ghaeilge a fhorbairt ina limistéir féin, seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge agus cuidiú leis na comhairlí acmhainní dá gcuid féin a fhorbairt a chuirfidh ar a gcumas dóibh seirbhísí a sholáthar i nGaeilge.

Íoslódáil an treoircháipéis anseo.

 

Stádas: Choose Status

06 Nol
2015
Nuacht

Glao ar iarratais le haghaidh socrúchán cruthaitheach liteartha 8 seachtaine in earrach 2016 san Fhreaslainn do scríbhneoirí Gaeilge

Stádas:

21 Dei
2015
Nuacht

Obair foclóireachta pháirtaimseartha – painéal nua

Is mian linn painéal de dhaoine cáilithe a chur ar bun chun seirbhísí éagsúla san fhoclóireacht a sholáthar. Tuilleadh Eolais

Stádas:

11 Meá
2015
Nuacht, Preasráitis

Clár Oíche Chultúir, an 18 Meán Fómhair, i gCeannáras an Fhorais

Oíche Chultúir, an 18 Meán Fómhair 2015

Thíos Staighre i mBaile Átha Cliath i gCeannáras an Fhorais, 7 Cearnóg Mhuirfean

 

Osclófar doirse cheannáras Fhoras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, don phobal ar Oíche Chultúir, an 18 Meán Fómhair, áit a mbeidh siamsaíocht, comhluadar agus go leor eile. Beidh clár na hoíche mar chuid den tionscadal Thíos Staighre i mBaile Átha Cliath, atá á reáchtáil ag The Irish Times d’fhonn ceiliúradh a dhéanamh ar thithe Seoirseacha Chearnóg Mhuirfean.

 

Clár na hOíche

5.00 p.m. – 9.30 p.m.

Taispeántas: Gairdín Íoslaigh (le feiceáil taobh amuigh)

Is taispeántas uathúil é Gairdín Íoslaigh a bheidh le feiceáil ó chosán Chearnóg Mhuirfean Thuaidh, taobh amuigh den cheannáras ar an oíche seo amháin. Is saothar draíochtach, rúndiamhair é seo in íoslach an Fhorais, cruthaithe ag Fionnuala Fallon, Comhfhreagraí Garraíodóireachta The Irish Times in íoslach an Fhorais. Beidh sé mar aidhm ag Gairdín Íoslaigh cuairteoirí a bheidh ag siúl thar bráid a mhealladh lena áilleacht agus le hoidhreacht shaibhir chultúrtha na teanga, na bplandaí Éireannacha agus na hailtireachta Éireannaí. Cruthófar an saothar aon uaire seo go sonrach le haghaidh na hoíche agus, mar sin, ní mór an deis a thapú chun é a fheiceáil idir na hamanna thuas!

5 p.m. – 7.30 p.m.

Plé agus Tae (ceaintín agus halla an Fhorais)

Beidh fáilte roimh chách cupán tae a ól agus pé Gaeilge atá acu a labhairt inár gcomhluadar i gceaintín an Fhorais idir 5 p.m. agus 7.30 p.m. Má tá sos tae uait ón gcamchuairt ar thaispeántais eile ar Chearnóg Mhuirfean nó má tá tú fiosrach faoin teanga agus cultúr, buail isteach chugainn agus beidh fáilte romhat. 

5 p.m. – 7.15 p.m.

Taispeáint Rún Cheanannais Mhóir (halla an Fhorais)

Taispeánfar an scannán clúiteach, a bhain ainmniúchán amach do ghradaim Oscar 2010, Rún Cheanannais Mhóir, ag 5.30 in. i Halla an Fhorais. Ár mbuíochas do Cartoon Saloon as na socruithe a dhéanamh le go mbeifear in ann an leagan Gaeilge den scannán beochana fíorspeisialta seo a thaispeáint.

Beidh fáilte mhór roimh theaghlaigh ag an taispeáint neamhfhoirmiúil seo. Cuirfear suíocháin ar fáil chun tosaigh agus spás ar chúl an halla le go mbeidh solúbthacht agus spás ag tuismitheoirí agus páistí teacht agus imeacht le linn na taispeána.

Is scannán Treoir Tuismitheora nó PG é seo a fhágann go bhféadfadh nach mbeadh míreanna sa scannán oiriúnach do pháistí óga. Is faoi thuismitheoirí a bheidh sé rogha a dhéanamh maidir lena oiriúnacht dá leanaí féin.

Seo nasc chuig Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann maidir le scannáin PG:

http://www.ifco.ie/website/ifco/ifcoweb.nsf/web/pgguidelines?OpenDocument&type=graphic

8.00 p.m. – 9.30 p.m.

Oíche shiamsaíochta (halla an Fhorais)

Bígí linn do cheiliúradh deireanach Oíche Chultúir a bheidh dírithe ar chomhluadar, ceol agus filíocht. Cuirfidh an grúpa ceoil, IMLÉ, meascán de stíleanna difriúla ceoil, ó hip-hap go punc, inár láthair agus beidh filí inár gcomhluadar mar aíonna speisialta le linn na hoíche chomh maith.

Bígí linn le haghaidh sólaistí agus go leor eile!

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.