Oideachas / Óige

26 Már
2021
Nuacht, Oideachas / Óige

Scéim na nImeachtaí Óige 2021/2022

Is é 5pm Dé Aoine an 26 Márta 2021 an spriocdháta d'iarratais ar an scéim seo.

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do chláir oiriúnacha imeachtaí óige de dhá sheisiún déag trí Ghaeilge don aos óg idir trí bliana agus ocht mbliana déag d’aois taobh amuigh den Ghaeltacht:

 • a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí;
 • nach imeachtaí cónaithe iad;
 • a bheidh á reáchtáil idir an 31 Lúnasa 2021 agus an 30 Meitheamh 2022;
 • nach féilte, comórtais, nó imeachtaí aon lae amháin iad.

Is le hairgead poiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú.

Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge.

Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá lonnaithe i gceantair aitheanta i straitéisí nó i reachtaíocht rialtais.

Léigh níos mó

Is gá foirm shínithe leictreonach agus na cáipéisí tacaíochta go léir a chur chuig oideachas@forasnagaeilge.ie faoin spriocdháta. Cuirimid fáilte roimh aon cheist maidir leis an scéim seo roimh an spriocdháta.

Treoirlínte Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2021-22

Foirm Iarratais Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2021-22

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

05 Már
2021
Nuacht, Oideachas / Óige

Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois):

• a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí;

• nach campaí cónaithe iad;

• a mhairfidh 5 lá;

• a bheidh á reáchtáil idir an 21 Meitheamh agus an 27 Lúnasa 2021;

• a mhairfidh ar a laghad 4.5 uair an chloig gach lá.

Is scéim neamhbhrabúsach í seo chun táillí an champa a choinneáil íseal do na daoine óga.

Léigh níos mó

Is le hairgead poiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge chun luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú.

Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge.

Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá suite i gceantair aitheanta i straitéisí agus/nó i reachtaíocht rialtais.

Cáipéisí

Foirm Iarratais Gaeilge_Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Treoirlínte Gaeilge_Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leis an iarratas:

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Is gá an fhoirm iarratais agus na cáipéisí tacaíochta a chur ar ríomhphost chuig oideachas@forasnagaeilge.ie roimh an spriocdháta.

Má tá aon cheist agat faoi ghné ar bith de na critéir cháilitheacha, dean teagmháil le Foras na Gaeilge roimh an spriocdháta, 5.00pm, Dé hAoine, an 5 Márta 2021.

Léigh níos lú

 

Stádas: DÚNTA

30 Meá
2019
Oideachas / Óige

Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-2022

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh eagraíochtaí ar mian leo scéim scoláireachtaí a riaradh iarratas a dhéanamh ar Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-22.  Cuirfimid maoiniú ar fáil do scoláireachtaí faoi na trí chatagóir seo a leanas: Scoláirí faoi 18 ó thuaidh, Daoine fásta agus Teaghlaigh

Léigh níos mó

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo deis a chur ar fáil do dhaoine óga faoi ocht mbliana déag d’aois a bhfuil cónaí orthu ó thuaidh, chomh maith le daoine fásta agus teaghlaigh fud fad an oileáin, freastal ar chúrsa Gaeltachta.

Iarrfaimid ar dheontaithe, i gcomhar le grúpaí pobail, scoileanna etc., díriú ar cheantair a bhfuil líon ard daoine faoi mhíbhuntáiste ina gcónaí iontu. Iarrfaimid ar dheontaithe chomh maith díriú ar scoláireachtaí a chur ar fáil do dhaoine ó na bailte seirbhíse Gaeltachta agus na líonraí Gaeilge.

Caithfidh iarratasóirí na nithe seo a leanas a bheith acu

 1. Bunreacht nó meabhráin agus airteagail
 2. Seicliosta um chumhdach leanaí atá in oiriúint don dlínse ábhartha
 3. Cuntas bainc
 4. Uimhir chánach ROS bhailí nó deimhniú imréitigh cánach
 5. Cuntais iniúchta

Sprioc d’iarratais

5 p.m. Dé Luain an 30 Meán Fómhair 2019

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

27 Aib
2020
Nuacht, Oideachas / Óige

Scéim na nImeachtaí Óige 2020/2021

Tá an spriodháta d'iarratais don scéim seo curtha siar go 12 meánlae ar an Luan an 27 Aibreán  2020.

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do shraith d’imeachtaí Óige (ar a laghad 12 sheisiún i ngach sraith) oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana - 18 mbliana d’aois) taobh amuigh den Ghaeltacht:

Léigh níos mó

 • a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí;
 • nach imeachtaí cónaithe iad;
 • a bheidh á reáchtáil idir an 31 Lúnasa 2020 agus an 03 Iúil 2021;
 • nach féilte, comórtais, nó imeachtaí aon lae amháin iad.

Is le hairgead mpoiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge chun luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú.

Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge.

Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá lonnaithe i gceantair aitheanta i straitéisí agus/nó i reachtaíocht Rialtais.

Cáipéisí:

Treoirlínte Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2020-21

Foirm Iarratais Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2020-21

Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leisan iarratas, tá na seicliostaí ar fáil thíos;

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Is gá cóip chrua shínithe a chur isteach chuig Foras na Gaeilge roimh an spriocdháta.

Má tá aon cheist agat faoi ghné ar bith de na critéir cháilitheacha, déan teagmháil le
Foras na Gaeilge. Tá an spriodháta d'iarratais curtha siar  go 12 meánlae ar an Luan an 27 Aibreán  2020
.

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

28 Fea
2020
Nuacht, Oideachas / Óige

Scéim na gCampaí Samhraidh 2020

 

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana - 18 mbliana d’aois):

Léigh níos mó

 • a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí;
 • nach campaí cónaithe iad
 • a mhairfidh 5 lá;
 • a bheidh á reáchtáil idir an 22 Meitheamh agus an 28 Lúnasa 2020;
 • a mhairfidh ar a laghad 4.5 uair an chloig gach lá.

Is scéim neamhbhrabúsach í seo chun táillí an champa a choinneáil íseal do na daoine óga.

Is le hairgead poiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge chun luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú.

Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge.

Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá suite i gceantair aitheanta i straitéisí agus/nó i reachtaíocht rialtais.

Cáipéisí:

Treoirlínte Gaeilge_Scéim na gCampaí Samhraidh 2020

Foirm Iarratais Gaeilge_Scéim na gCampaí Samhraidh 2020

Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leis an iarratas, tá na seicliostaí ar fáil thíos:

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Is gá cóip chrua shínithe a chur isteach chuig Foras na Gaeilge roimh an spriocdháta.

Má tá aon cheist agat faoi ghné ar bith de na critéir cháilitheacha, déan teagmháil le Foras naGaeilge roimh an spriocdháta, 12.00pm, Dé hAoine,  an 28 Feabhra 2020.

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.