Preasráitis

17 Aib
2016
Nuacht, Preasráitis

An chéad scríbhneoir Éireannach ainmnithe don tionscadal Focail Eile: Réaltán Ní Leannáin

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go bhfuil Réaltán Ní Leannáin roghnaithe acu le seal a chaitheamh san Fhreaslainn mar chuid den tionscadal Focail Eile i mí Aibreáin agus mí na Bealtaine 2016.  Beidh Réaltán lonnaithe in Leeuwarden, príomhchathair na Freaslainne san Ísiltír, agus díreoidh sí ar a saothar scríbhneoireachta, beidh sí ag coinneáil blag agus beidh sí páirteach in imeachtaí a bhaineann le mionteangacha, an Fhreaslainnis go háirithe, nuair a bheas sí ann.

 

Rugadh Réaltán Ní Leannáin i mBéal Feirste. Chaith sí a hóige agus a déaga ann le linn na seascaidí agus na seachtóidí. Tá cónaí uirthi faoi láthair i mBaile Átha Cliath.

 

Thosaigh Réaltán ag teagasc Gaeilge agus Spáinnise i scoileanna dara leibhéal sna hochtóidí. Tá tréimhsí caite aici ar fud na Spáinne agus tá taithí aici ar go leor de na teangacha éagsúla a labhraítear ann. Bhog sí as sin go dtí an t-oideachas tríú leibhéal, ag léachtóireacht san oideachas i gColáiste na Trionóide agus in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Chuaigh sí as sin go hOllscoil na Banríona, Béal Feirste.

 

Le linn di bheith ag léachtóireacht in Ollscoil na Banríona tháinig ailse uirthi. Sháraigh sí an deacracht seo, áfach, agus tá sí ag scríobh ó bhí 2007 ann. Tá cnuasach filíochta foilsithe aici, Turas Ailse (2011), bunaithe ar an eispéaras seo. Déanann sí blagáil [http://turasailse.blogspot.ie/] ar ailse agus ar ghnéithe eile dá saol agus déanann sí léirmheasanna ar leabhair nua-fhoilsithe [http://eithniu.blogspot.ie/]. Déanann sí tvuíteáil ar http://twitter.com/RealtanNiL

 

Sa bhliain 2015 d’fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht a cnuasach gearrscéalta, Dílis [http://www.cic.ie/books/published-books/dilis], radharc neamhthrócaireach ó thaobh na mban de ar an saol. Bhí an-rachairt air, agus chothaigh sé conspóid lena pheirspeictíocht dhiongbháilte.

 

Is í Réaltán an chéad scríbhneoir Éireannach le bheith roghnaithe ag Foras na Gaeilge don tionscadal idirnáisiúnta scríbhneoireachta Focail Eile. Is clár comhpháirtíochta é Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha ar fud na hEorpa agus é mar aidhm atá aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chur ar bun do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus teangacha mionlaigh.

 

Tuilleadh eolais ar fáil ar www.focaileile.ie agus focaileile@forasnagaeilge.ie; nó ó Orlagh Ní Raghallaigh, Foras na Gaeilge, Béal Feirste 028 90890970.

 

Stádas: Choose Status

15 Nol
2015
Preasráitis

Líonraí Gaeilge fógartha ag Foras na Gaeilge

Ar threoir ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, faoi Acht na Gaeltachta (2012), d'fhógair Foras na Gaeilge próiseas léirithe suime i Nollaig 2014 d'iarratasóirí féideartha chun pleananna teanga a ullmhú agus a fheidhmiú i gceantair a bheadh oiriúnach do Líonraí Gaeilge.

Tuilleadh eolais: Líonraí Gaeilge

 

Stádas:

04 Nol
2015
Preasráitis

Cuaird Liteartha do Mhiontheangacha agus do Theangacha Mionlaigh san Eoraip

Is clár comhpháirtíochta é an tionscadal liteartha Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha/teanga i réigiúin Eorpacha agus tá sé d’aidhm aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chruthú do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus teangacha mionlaigh.

Tuilleadh eolais: Preasráiteas Focail Eile

Stádas: Choose Status

23 Sam
2015
Preasráitis

€4M ceadaithe ag an gComhairle Aireachta Thuaidh Theas do Scéim Pobal Gaeilge 2016 – 2020

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais ó eagraíochtaí pobail ar Scéim Pobal Gaeilge 2016 – 2020, a ceadaíodh ag cruinniú den Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas ar an 6 Samhain.

Scéim Pobal Gaeilge 2016 - 2010

Stádas:

12 Sam
2015
Preasráitis

Comhghairdeas le buaiteoir Ghradam Uí Shúilleabháin 2015

Gradam Uí Shúilleabháin do Leabhar na Bliana 2015 buaite ag Futa Fata leis an leabhar Mise Raiftearaí – An Fíodóir Focal. Fógraíodh buaiteoir an Ghradaim ag ócáid le linn Oireachtas na Samhna 2015

mise-raiftearai-209x300

Comhghairdeas – Mise Raiftearaí

Stádas:

30 Dei
2015
Foilseacháin, Preasráitis

Tuarascáil Taighde ar Nuachainteoirí na Gaeilge seolta ag Oireachtas na Samhna 2015

Tuarascáil Taighde ar Nuachainteoirí na Gaeilge seolta ag Oireachtas na Samhna 2015


Sheol an Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, Tuarascáil Taighde ar Nuachainteoirí na Gaeilge, a d’ullmhaigh an Dr. John Walsh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, An tOllamh Bernadette O’Rourke, Ollscoil Heriot-Watt, Dún Éideann, agus an Dr. Hugh Rowland, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, d’Fhoras na Gaeilge ar an Aoine, an 30 Deireadh Fómhair ag Oireachtas na Samhna in Citywest, Baile Átha Cliath.

Preasráiteas ar Thuarascáil Taighde

Nuachainteoirí na Gaeilge GA

 

 

 

Stádas:

11 Meá
2015
Nuacht, Preasráitis

Clár Oíche Chultúir, an 18 Meán Fómhair, i gCeannáras an Fhorais

Oíche Chultúir, an 18 Meán Fómhair 2015

Thíos Staighre i mBaile Átha Cliath i gCeannáras an Fhorais, 7 Cearnóg Mhuirfean

 

Osclófar doirse cheannáras Fhoras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, don phobal ar Oíche Chultúir, an 18 Meán Fómhair, áit a mbeidh siamsaíocht, comhluadar agus go leor eile. Beidh clár na hoíche mar chuid den tionscadal Thíos Staighre i mBaile Átha Cliath, atá á reáchtáil ag The Irish Times d’fhonn ceiliúradh a dhéanamh ar thithe Seoirseacha Chearnóg Mhuirfean.

 

Clár na hOíche

5.00 p.m. – 9.30 p.m.

Taispeántas: Gairdín Íoslaigh (le feiceáil taobh amuigh)

Is taispeántas uathúil é Gairdín Íoslaigh a bheidh le feiceáil ó chosán Chearnóg Mhuirfean Thuaidh, taobh amuigh den cheannáras ar an oíche seo amháin. Is saothar draíochtach, rúndiamhair é seo in íoslach an Fhorais, cruthaithe ag Fionnuala Fallon, Comhfhreagraí Garraíodóireachta The Irish Times in íoslach an Fhorais. Beidh sé mar aidhm ag Gairdín Íoslaigh cuairteoirí a bheidh ag siúl thar bráid a mhealladh lena áilleacht agus le hoidhreacht shaibhir chultúrtha na teanga, na bplandaí Éireannacha agus na hailtireachta Éireannaí. Cruthófar an saothar aon uaire seo go sonrach le haghaidh na hoíche agus, mar sin, ní mór an deis a thapú chun é a fheiceáil idir na hamanna thuas!

5 p.m. – 7.30 p.m.

Plé agus Tae (ceaintín agus halla an Fhorais)

Beidh fáilte roimh chách cupán tae a ól agus pé Gaeilge atá acu a labhairt inár gcomhluadar i gceaintín an Fhorais idir 5 p.m. agus 7.30 p.m. Má tá sos tae uait ón gcamchuairt ar thaispeántais eile ar Chearnóg Mhuirfean nó má tá tú fiosrach faoin teanga agus cultúr, buail isteach chugainn agus beidh fáilte romhat. 

5 p.m. – 7.15 p.m.

Taispeáint Rún Cheanannais Mhóir (halla an Fhorais)

Taispeánfar an scannán clúiteach, a bhain ainmniúchán amach do ghradaim Oscar 2010, Rún Cheanannais Mhóir, ag 5.30 in. i Halla an Fhorais. Ár mbuíochas do Cartoon Saloon as na socruithe a dhéanamh le go mbeifear in ann an leagan Gaeilge den scannán beochana fíorspeisialta seo a thaispeáint.

Beidh fáilte mhór roimh theaghlaigh ag an taispeáint neamhfhoirmiúil seo. Cuirfear suíocháin ar fáil chun tosaigh agus spás ar chúl an halla le go mbeidh solúbthacht agus spás ag tuismitheoirí agus páistí teacht agus imeacht le linn na taispeána.

Is scannán Treoir Tuismitheora nó PG é seo a fhágann go bhféadfadh nach mbeadh míreanna sa scannán oiriúnach do pháistí óga. Is faoi thuismitheoirí a bheidh sé rogha a dhéanamh maidir lena oiriúnacht dá leanaí féin.

Seo nasc chuig Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann maidir le scannáin PG:

http://www.ifco.ie/website/ifco/ifcoweb.nsf/web/pgguidelines?OpenDocument&type=graphic

8.00 p.m. – 9.30 p.m.

Oíche shiamsaíochta (halla an Fhorais)

Bígí linn do cheiliúradh deireanach Oíche Chultúir a bheidh dírithe ar chomhluadar, ceol agus filíocht. Cuirfidh an grúpa ceoil, IMLÉ, meascán de stíleanna difriúla ceoil, ó hip-hap go punc, inár láthair agus beidh filí inár gcomhluadar mar aíonna speisialta le linn na hoíche chomh maith.

Bígí linn le haghaidh sólaistí agus go leor eile!

Stádas: Choose Status

11 Meá
2015
Nuacht, Preasráitis

Céim siar don Ghaeilge in Ollscoil Uladh ina hábhar imní d’Fhoras na Gaeilge

Stádas:

07 Lún
2015
Nuacht, Preasráitis

Dearcadh dearfach i leith na Gaeilge léirithe ag an bpobal i dtuarascáil taighde nuafhoilsithe

Preasráiteas

Dearcadh an Phobail - Achoimre Gaeilge

Tá leagan Gaeilge den tuarascáil Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge ar fáil anseo:

Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge.pdf - Adobe Acrobat Pro

Stádas: Choose Status

09 Mei
2015
Nuacht, Preasráitis

Developing Slighe Chaluim Chille: St Columba and Argyll Conference

Add Irish content.

Stádas:

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.