Preasráitis

15 Nol
2015
Preasráitis

Líonraí Gaeilge fógartha ag Foras na Gaeilge

Ar threoir ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, faoi Acht na Gaeltachta (2012), d'fhógair Foras na Gaeilge próiseas léirithe suime i Nollaig 2014 d'iarratasóirí féideartha chun pleananna teanga a ullmhú agus a fheidhmiú i gceantair a bheadh oiriúnach do Líonraí Gaeilge.

Tuilleadh eolais: Líonraí Gaeilge

 

Stádas:

04 Nol
2015
Preasráitis

Cuaird Liteartha do Mhiontheangacha agus do Theangacha Mionlaigh san Eoraip

Is clár comhpháirtíochta é an tionscadal liteartha Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha/teanga i réigiúin Eorpacha agus tá sé d’aidhm aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chruthú do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus teangacha mionlaigh.

Tuilleadh eolais: Preasráiteas Focail Eile

Stádas: Choose Status

23 Sam
2015
Preasráitis

€4M ceadaithe ag an gComhairle Aireachta Thuaidh Theas do Scéim Pobal Gaeilge 2016 – 2020

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais ó eagraíochtaí pobail ar Scéim Pobal Gaeilge 2016 – 2020, a ceadaíodh ag cruinniú den Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas ar an 6 Samhain.

Scéim Pobal Gaeilge 2016 - 2010

Stádas:

12 Sam
2015
Preasráitis

Comhghairdeas le buaiteoir Ghradam Uí Shúilleabháin 2015

Gradam Uí Shúilleabháin do Leabhar na Bliana 2015 buaite ag Futa Fata leis an leabhar Mise Raiftearaí – An Fíodóir Focal. Fógraíodh buaiteoir an Ghradaim ag ócáid le linn Oireachtas na Samhna 2015

mise-raiftearai-209x300

Comhghairdeas – Mise Raiftearaí

Stádas:

30 Dei
2015
Foilseacháin, Preasráitis

Tuarascáil Taighde ar Nuachainteoirí na Gaeilge seolta ag Oireachtas na Samhna 2015

Tuarascáil Taighde ar Nuachainteoirí na Gaeilge seolta ag Oireachtas na Samhna 2015


Sheol an Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, Tuarascáil Taighde ar Nuachainteoirí na Gaeilge, a d’ullmhaigh an Dr. John Walsh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, An tOllamh Bernadette O’Rourke, Ollscoil Heriot-Watt, Dún Éideann, agus an Dr. Hugh Rowland, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, d’Fhoras na Gaeilge ar an Aoine, an 30 Deireadh Fómhair ag Oireachtas na Samhna in Citywest, Baile Átha Cliath.

Preasráiteas ar Thuarascáil Taighde

Nuachainteoirí na Gaeilge GA

 

 

 

Stádas:

11 Meá
2015
Nuacht, Preasráitis

Clár Oíche Chultúir, an 18 Meán Fómhair, i gCeannáras an Fhorais

Oíche Chultúir, an 18 Meán Fómhair 2015

Thíos Staighre i mBaile Átha Cliath i gCeannáras an Fhorais, 7 Cearnóg Mhuirfean

 

Osclófar doirse cheannáras Fhoras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, don phobal ar Oíche Chultúir, an 18 Meán Fómhair, áit a mbeidh siamsaíocht, comhluadar agus go leor eile. Beidh clár na hoíche mar chuid den tionscadal Thíos Staighre i mBaile Átha Cliath, atá á reáchtáil ag The Irish Times d’fhonn ceiliúradh a dhéanamh ar thithe Seoirseacha Chearnóg Mhuirfean.

 

Clár na hOíche

5.00 p.m. – 9.30 p.m.

Taispeántas: Gairdín Íoslaigh (le feiceáil taobh amuigh)

Is taispeántas uathúil é Gairdín Íoslaigh a bheidh le feiceáil ó chosán Chearnóg Mhuirfean Thuaidh, taobh amuigh den cheannáras ar an oíche seo amháin. Is saothar draíochtach, rúndiamhair é seo in íoslach an Fhorais, cruthaithe ag Fionnuala Fallon, Comhfhreagraí Garraíodóireachta The Irish Times in íoslach an Fhorais. Beidh sé mar aidhm ag Gairdín Íoslaigh cuairteoirí a bheidh ag siúl thar bráid a mhealladh lena áilleacht agus le hoidhreacht shaibhir chultúrtha na teanga, na bplandaí Éireannacha agus na hailtireachta Éireannaí. Cruthófar an saothar aon uaire seo go sonrach le haghaidh na hoíche agus, mar sin, ní mór an deis a thapú chun é a fheiceáil idir na hamanna thuas!

5 p.m. – 7.30 p.m.

Plé agus Tae (ceaintín agus halla an Fhorais)

Beidh fáilte roimh chách cupán tae a ól agus pé Gaeilge atá acu a labhairt inár gcomhluadar i gceaintín an Fhorais idir 5 p.m. agus 7.30 p.m. Má tá sos tae uait ón gcamchuairt ar thaispeántais eile ar Chearnóg Mhuirfean nó má tá tú fiosrach faoin teanga agus cultúr, buail isteach chugainn agus beidh fáilte romhat. 

5 p.m. – 7.15 p.m.

Taispeáint Rún Cheanannais Mhóir (halla an Fhorais)

Taispeánfar an scannán clúiteach, a bhain ainmniúchán amach do ghradaim Oscar 2010, Rún Cheanannais Mhóir, ag 5.30 in. i Halla an Fhorais. Ár mbuíochas do Cartoon Saloon as na socruithe a dhéanamh le go mbeifear in ann an leagan Gaeilge den scannán beochana fíorspeisialta seo a thaispeáint.

Beidh fáilte mhór roimh theaghlaigh ag an taispeáint neamhfhoirmiúil seo. Cuirfear suíocháin ar fáil chun tosaigh agus spás ar chúl an halla le go mbeidh solúbthacht agus spás ag tuismitheoirí agus páistí teacht agus imeacht le linn na taispeána.

Is scannán Treoir Tuismitheora nó PG é seo a fhágann go bhféadfadh nach mbeadh míreanna sa scannán oiriúnach do pháistí óga. Is faoi thuismitheoirí a bheidh sé rogha a dhéanamh maidir lena oiriúnacht dá leanaí féin.

Seo nasc chuig Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann maidir le scannáin PG:

http://www.ifco.ie/website/ifco/ifcoweb.nsf/web/pgguidelines?OpenDocument&type=graphic

8.00 p.m. – 9.30 p.m.

Oíche shiamsaíochta (halla an Fhorais)

Bígí linn do cheiliúradh deireanach Oíche Chultúir a bheidh dírithe ar chomhluadar, ceol agus filíocht. Cuirfidh an grúpa ceoil, IMLÉ, meascán de stíleanna difriúla ceoil, ó hip-hap go punc, inár láthair agus beidh filí inár gcomhluadar mar aíonna speisialta le linn na hoíche chomh maith.

Bígí linn le haghaidh sólaistí agus go leor eile!

Stádas: Choose Status

11 Meá
2015
Nuacht, Preasráitis

Céim siar don Ghaeilge in Ollscoil Uladh ina hábhar imní d’Fhoras na Gaeilge

Stádas:

07 Lún
2015
Nuacht, Preasráitis

Dearcadh dearfach i leith na Gaeilge léirithe ag an bpobal i dtuarascáil taighde nuafhoilsithe

Preasráiteas

Dearcadh an Phobail - Achoimre Gaeilge

Tá leagan Gaeilge den tuarascáil Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge ar fáil anseo:

Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge.pdf - Adobe Acrobat Pro

Stádas: Choose Status

09 Mei
2015
Nuacht, Preasráitis

Developing Slighe Chaluim Chille: St Columba and Argyll Conference

Add Irish content.

Stádas:

09 Mei
2015
Nuacht, Preasráitis

Comhdháil Naomh Colmcille agus Earra-Ghàidheal

De réir an tseanchais, is i gCinn Tíre a leag Naomh Colmcille cos de chéaduair san áit ar a dtugaimid Albain inniu. Ar an 27 agus an 28 Meitheamh beidh comhdháil speisialta dhá lá ar oidhreacht an naoimh i gCinn Tìre agus in Earra-Ghàidheal. Beidh plé ann fosta ar an bhealach is fearr le forbairt a dhéanamh ar Shlí Cholmcille, leis an turasóireacht agus an oidhreacht a chur chun cinn in Earra-Ghàidheal agus le nascanna níos láidre a chur chun cinn idir Éire agus Albain. Beidh an chomhdháil san Óstán Ardshiel i gCeann Loch Chille-Chiarain, Earra-Ghàidheal, agus tá sí á heagrú ag Urras nan Leabhraichean i bpáirt le Colmcille, clár páirtíochta idir Foras na Gaeilge in Éirinn agus Bòrd na Gàidhlig in Albain.

Beidh daoine ag éisteacht le saineolaithe  ar Naomh Colmcille as an dá thaobh de Mhuir Éireann. Tá an ócáid oscailte don uile dhuine, cibé cúlra atá acu. Is maith an deis é le foghlaim faoin tionchar mhór a bhí ag Colmcille ar an réigiún agus ar an tionchar bhuan a bhí aige ar Albain agus ar Éirinn. I measc na gcainteoirí, beidh an scríbhneoir agus iriseoir Brian Morton, Rachel Butter agus Alasdair Whyte ó Ollscoil Ghlaschú, agus Colm  Ó Cuaig ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, gan ach beagán a lua. Beidh cuid de na cainteanna i nGaeilge na hAlban agus i nGaeilge na hÉireann, agus beidh ateangaireacht chuig an Bhéarla ar fáil. Beidh cèilidh ann chomh maith le seoladh leabhair, agus cuairt ar áiteanna sa dúiche atá luaite le Colmcille.

Is féidir freastal ar an ócáid uile, ar leath lae, nó ar sheisiúin ar leith, agus tá na praghsanna á gcoinneáil chomh híseal ar mhaithe lena dhéanamh chomh furasta agus is féidir do dhaoine páirt a ghlacadh ann, idir mhuintir Chinn Tíre agus chuairteoirí araon. Tá an lucht eagraithe i bhfách le páirtíocht a fháil as Éirinn agus Albain, agus beidh seoladh ar leith den Kintyre Express ann ó Bhaile an Chaistil go Ceann Locha maidin Dé Sathairn an 27 Meitheamh gan breis costas ar bith do dhaoine atá cláraithe don chomhdháil (is iad na daoine is túisce a dhéanfaidh clárú a gheobhaidh na háiteanna ar an bhád).

Lena chois sin tá líon teoranta sparánachtaí ar fáil do dhaoine a bheas ag taisteal chun na comhdhála as Éirinn, agus as Albain taobh amuigh d’Earra-Ghàidheal. Na daoine  in Albain a bhfuil spéis acu sna sparánachtaí is ceart dóibh ríomhphost a chuir chuig Dàibhidh Boag ag Bòrd na Gàidhlig Daibhidh@gaidhlig.org.uk. Más as Éirinn atá an t-iarratas, is ceart é a chur chuig Maolcholaim Scott ag Foras na Gaeilge mscott@forasnagaeilge.ie

Gabh i dteagmháil le Màiri ag Urras nan Leabhraichean ar mhaithe le tuilleadh eolais nó le clárú: màiri@theislandsbooktrust.com, fón 01851 830316.

NÓTAÍ DON EAGARTHÓIR:

  • Bunaíodh Urras nan Leabhraichean in 2002 ar mhaithe le dhá aidhm: Tuiscint ar stair oileáin na hAlban, fána gcomhthéacs leitheadach Ceilteach agus Lochlannach, a chur chun cinn. Sochar geilleagrach sóisialta agus cultúrtha a ghiniúint do phobail logánta.
  • Foilsíonn Iontaobhas Leabhraichean nan Eilean leabhair ar chultúr agus stair na hAlban agus ar Ghaeilge na hAlban le cois ábhair eile. Leis an réimse iomlán a fheiceáil, tabhairt cuairt le do thoil ar an tsuíomh gréasáin againn www.theislandsbooktrust.com
  • Ar mhaithe le hagallaimh i nGaeilge na hAlban agus i mBéarla, déan teagmháil, le do thoil, le mairi@theislandsbooktrust.com

 

Stádas:

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.