Pobal

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
11 Eanáir 2023

Tá ciste fógartha ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán le tacaíocht éigeandála aon-uaire a chur ar fáil d’eagrais phobail agus dheonacha in ea

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
24 Márta 2023
Catagóir Na hEalaíona, Pobal,

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais don scéim seo a leanas: Scéim na bhFéilte 2023 Glaoch 2 – Féilte idir 01 Meitheamh agus 31 Nollaig

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
10 Eanáir 2022

Scéim na gCompántas Drámaíochta Proifisiúnta agus Amaitéarach 2022

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
12 Samhain 2021
Catagóir Nuacht, Pobal,

Is é an aidhm atá leis an scéim seo maoiniú aon uaire a chur ar fáil d’ionaid phobail Ghaeilge ar fud na tíre, a chuideoidh Ionaid a fhorbairt ar mhaithe leis an nGaeilge a chur ch

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
2 Lúnasa 2021
Catagóir Nuacht, Pobal,

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais ó eagraíochtaí pobail don Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge.

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
29 Eanáir 2021
Catagóir Na hEalaíona, Nuacht, Pobal,

Díríonn an scéim seo ar chompántais drámaíochta Gaeilge a bhfuil sé mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt, agus a chur ar fáil d’earnáil na n-ealaíon, do phobal

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
1 Nollaig 2017
Catagóir Pobal,

Tacaíonn an scéim seo le deiseanna úsáide sa phobal trí mhaoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí le clár gníomhaíochtaí a bhaineann le sainspéis atá acu a reáchtáil trí Ghaeilge.

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
8 Feabhra 2016
Catagóir Pobal,

Aidhm: Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais ó eagraíochtaí pobail ar Scéim Pobal Gaeilge. Tríd an scéim seo maoineoidh Foras na Gaeilge gréasán d’oifigigh forbartha Gaeilge p