An Earnáil Phoiblí

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
11 Eanáir 2023

Tá ciste fógartha ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán le tacaíocht éigeandála aon-uaire a chur ar fáil d’eagrais phobail agus dheonacha in ea

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
21 Deireadh Fomhair 2022

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais don scéim seo a leanas:   Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon 2023

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
3 Deireadh Fomhair 2022

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais faoin Scéim do Sholáthróirí Sainchúrsaí Oiliúna Gaeilge don Earnáil Phoiblí, thuaidh agus theas, don tréimhse 2022-2025.

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
16 Meitheamh 2022

Is é an aidhm atá leis an scéim seo maoiniú a chur ar fáil d’ionaid phobail Ghaeilge ar fud na tíre, a chuideoidh ionaid a fhorbairt ar mhaithe leis an nGaeilge a chur chun cinn, a

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
10 Eanáir 2022

Scéim na gCompántas Drámaíochta Proifisiúnta agus Amaitéarach 2022

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
16 Aibreán 2021

Cuireann an scéim seo an Ghaeilge achun cinn san Earnáil Phoiblí i dTuaisceart Éireann.

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
8 Feabhra 2016

Cuireann an scéim seo cúrsaí Gaeilge ar fáil don Earnáil Phoiblí trí sholáthróir sainchúrsaí oiliúna Gaeilge.