Nuacht

14 Lún
2018
Nuacht

Seirbhís i dtaca le comhordú agus forbairt ar shuíomhanna gréasáin

Tá tairiscintí á lorg ag Foras na Gaeilge i gcomhair chonraitheoir maidir le comhordú agus forbairt a dhéanamh ar na suíomhanna gréasáin www.gaeilge.ie & www.forasnagaeilge.ie  agus ar láithreacht Fhoras na Gaeilge ar na meáin shóisialta don tréimhse Deireadh Fómhair 2018 go Deireadh Fómhair 2019.

Ní mór dhá chóip chrua de na cáipéisí iarratais (Litir chumhdaigh, foirm iarratais agus cv) a sheoladh chuig Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge, 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1 roimh 1.00 p.m. ar an 5 Meán Fómhair 2018.

Iarraidh ar thairiscintí do chomhordú agus forbairt ar shuíomhanna gréasáin

Foirm iarratais

 

Stádas: Choose Status

13 Lún
2018
Nuacht

Ár n-aistear le linn Bhliain na Gaeilge

Stádas: Choose Status

03 Lún
2018
Nuacht

Seachtain na Gaeilge ag Fleadh Cheoil na hÉireann 2018

Tá áít lárnach ag an nGaeilge ag Comhaltas Ceoltóirí Éireann agus ag Fleadh Cheoil na hÉireann i nDroichead Átha. Tá 2018 aitheanta mar Bhliain na Gaeilge agus táimid an-bhródiúil as ár gclár i mbliana. Tá go leor imeachtaí ar siúl againn do gach aois le linn Seachtain na Gaeilge: ranganna Gaeilge, ranganna damhsa, turas siúlóide stairiúil, léachtanna, ceardlann amhránaíochta, spraoi do theaghlaigh, tráth na gCeist, toraíocht taisce stairiúil, Pop Up Gaeltacht agus ceol agus amhráin as Gaeilge ar an Gig Rig srl.. Tá Coiste Gaeilge na Fleidhe an-bhuíoch do thacaíócht fhial Fhoras na Gaeilge chun na himeachtaí a chur ar siúl agus tá fáilte roimh chách ag seoladh clár imeachtaí Sheachtain na Gaeilge go hoifigiúil Dé Máirt ag a cúig a chlog i Highlanes Gallery.

Labhair Gaeilge le linn na seachtaine agus bí bródúil aisti!

Is leor cúpla focal!

Clár Seachtain na Gaeilge

Stádas: Choose Status

03 Lún
2018
Nuacht

Deiseanna Oideachais agus Oiliúna le King's Inns

Clár na Gaeilge

Clár na Gaeilge (Óstaí an Rí) de bhun Acht na nDlí–Chleachtóirí (An Ghaeilge) 2008, clár abhcóidí i mbun cleachtais a d’fhreastail ar an gcúrsa atá leagtha síos agus ar éirigh leo i scrúduithe Chumann Onórach Óstaí an Rí lena gclárú mar abhcóidí atá inniúil ar an dlí a chleachtadh trí Ghaeilge chomh maith lena chleachtadh trí Bhéarla. Tuilleadh Eolais

 

Stádas: Choose Status

26 Iúi
2018
Nuacht

11 Bhliain den Phuball Gaeilge ag an bPicnic Aibhléiseach – Clár Spleodrach Fógartha!

11 Bhliain den Phuball Gaeilge ag an bPicnic Aibhléiseach – Clár Spleodrach Fógartha!

 

 

Beidh clár ilghnéitheach ag an bPuball Gaeilge ag an bPicnic Aibhléiseach arís i mbliana agus an Puball ag ceiliúradh 11 bhliain ag an bPicnic Aibhléiseach i gcomhpháirt le Raidió na Life!
Beidh idir buíonta ceoil, podchraoladh beo, Léiriú Draíochta, Ted Talks na Gaeilge, Fuirseoirí, Drámaí, Filí agus eile mar chuid d’imeachtaí an phubaill!

Beidh ceol gach oíche á chur ar i láthair ag Raidió na Life, Rónán Mac Aodha Bhuí, agus Raidió Fáilte.

Astu siúd a bheidh á gcur faoi bhráid an phobail ag Siamsa Raidió Na Life oíche Dé hAoine beidh Cult Called Man, Three Underneath, Oski Bravo, Exiles, Bruadar agus Ullchabháin.

Ag an gCabaret Craiceáilte oíche Dé Sathairn, beidh rapadóirí dána Bhéal Feirste agus an buíon is dáinséirí i saol na Gaeilge - Kneecap, agus na ceoltóirí iontacha Shane Hennesy, Thatchers of the Acropolis agus neart eile nach iad.

Ag Scléip Raidió Fáilte Dé Domhnaigh beidh Abhainn Bheara, Gráinne Holland, Éiriú, LÁS, agus Na Hot Totties ina measc…

Níos mó eolais ag teacht go luath…

Is í seo an 11ú bliain den Phuball Gaeilge ag an bPicnic Aibhléiseach! Tá An Puball Gaeilge á léiriú ag an bhféile ceoil iomráiteach ón mbliain 2007, tráth gur bhunaigh an ceoltóir aitheanta Rossa Ó Snodaigh ón nbuíon ceoil Kíla an t-ardán Gaeilge ag an bhféile i gcomhpháirt le Raidió na Life. Is iomaí grúpa atá tagtha ar bord ó shin agus a ghlac páirt sa Phuball thar na blianta, ina measc Kíla, Seo Linn, Aindrias de Staic, Polca 4, The Bonny Men agus i bhfad níos mó ina measc. Faigheann An Puball Gaeilge tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge agus ó Ghlór na nGael.

Sa cholláis thíos, tá blaiseadh beag d’imeachtaí an Phubaill thar na blianta agus an méid gur féidir bheith ag súil leis ag an bPuball arís i mbliana!

 

Tuillleadh eolais ó Rossa Ó Snodaigh – 086 826 0860 nó Caoimhe Ní Riagáin - 086 809 1838

 

Twitter: @anpuballgaeilge | Facebook: An Puball Gaeilge | Instagram: @anpuballgaeilge

 

- CRÍOCH -

 

 

 

Stádas: Choose Status

23 Iúi
2018
Nuacht, Preasráitis

£210,000 ceadaithe do Mhisean Oirthear Bhéal Feirste don tionscadal Turas

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go bhfuil deontas dar luach £210,000 ceadaithe do Mhisean Oirthear Bhéal Feirste leis an tionscadal Turas a fhorbairt thar thréimhse 3 bliana.

Bunaíodh Turas in 2012 leis an nGaeilge a chothú agus a chur chun cinn sa phobal Protastúnach, aontachtach agus dílseach ó thuaidh agus tá sé mar sprioc ag an tionscadal feasacht faoin nGaeilge a fhorbairt ar bhonn logánta, ag leibhéal an rialtais agus ag leibhéal trasteorann.

Tá plean forbartha cuimsitheach curtha le chéile ag Misean Oirthear Bhéal Feirste a dhíríonn go príomha ar fheasacht na Gaeilge a thógáil chomh maith le deiseanna foghlama agus cleachta a chruthú d’fhoghlaimeoirí leis an nGaeilge a fhorbairt i measc an phobail aontachtaigh in oirthear Bhéal Feirste agus ar fud Thuaisceart Éireann. Faoi láthair soláthraíonn Turas 14 rang Gaeilge do 200 foghlaimeoir chomh maith le seisiúin oidhreachta agus imeachtaí cultúrtha ar bhonn seachtainiúil.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge Sean Ó Coinn, “Tá an tionscadal seo ag athrú thírdhreach na Gaeilge ar fud an oileáin, go hairithe ó thuaidh, agus ag léiriú do phobal an oileáin nach bhfuil baint ag an Ghaeilge le dearcadh polaitiúil ná le féiniúlacht náisiúnta – gurb amhlaidh a bhaineann an Ghaeilge leis an oileán seo agus le pobal an oileáin.”

Dúirt Linda Ervine, Oifigeach Forbartha Thuras, “Is mór againn tacaíocht Fhoras na Gaeilge do Thuras agus beidh ar ár gcumas leanúint orainn ag cur Gaeilge faoi bhráid pobail nua agus foghlaimeoirí féideartha chomh maith le tacú lenár bhfoghlaimeoirí reatha trí dheiseanna a chur ar fáil dóibh a gcuid scileanna teanga a fheabhsú.”

Críoch

Nóta don Eagarthóir:

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi Turas agus faoi Mhisean Oirthear Bhéal Feirste anseo: https://www.ebm.org.uk/turas/

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175 Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

19 Iúi
2018
Nuacht, Preasráitis

Fógra scoir Chois Life agus na dúshláin in earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge

Ráiteas ó Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn maidir le fógra scoir Chois Life agus na dúshláin in earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge:

 

Is oth le Foras na Gaeilge fógra scoir Chois Life, comhlacht foilsitheoireachta a bhfuil ard-mholadh tuillte acu as a bhfuil bainte amach acu ó bunaíodh iad in 1995. Fágfaidh siad bearna san earnáil lena n-imeacht, nach mbeidh furasta a líonadh, nó bhí sainchúram ar leith déanta acu de chur chuige ar leith agus de réimse ar leith foilsitheoireachta. Ar ndóigh chuir saineolas agus taithí na stiúrthóirí go mór leis an chur chuige sin agus leis na tacaíocht a chuir siad ar fáil dá n-údair.

Aithníonn Foras na Gaeilge go bhfuil earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge an-leochaileach, mar atá earnáil na foilsitheoireachta i gcoitinne in Éirinn. Tá dúshláin go leor le sárú ag na foilsitheoirí Gaeilge, ar comhlachtaí beaga teaghlaigh a mbunús, agus gan ach duine nó beirt ag plé leo. Aithnímid fosta go bhfuil earnáil na leabhar an-iomaíoch faoi láthair go hidirnáisiúnta, agus go bhfuil deacrachtaí móra ann in earnáil na Gaeilge maidir le pobal léitheoireachta, siopaí leabhar, scríbhneoirí úra, foilsitheoireacht agus eagarthóireacht, gan trácht ach ar chuid de na dúshláin. Tá ciorruithe móra déanta ó thús na géarchéime eacnamaíochta ar mhaoiniú an stáit do Chlár na Leabhar Gaeilge, atá gearrtha ó €1.8m in 2008 go €1.06 in 2017, laghdú de os cionn €700,000. Níl aon amhras orainn go bhfuil seo ag dul i bhfeidhm ar earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge ar bhealach diúltach. Ach tá sé tábhachtach a aithint go bhfuil gníomhartha níos leithne de dhíth agus nach réiteoidh maoiniú breise amháin na dúshláin in earnáil na foilsitheoireachta. Tá súil ag Foras na Gaeilge cruinniú a shocrú le stiúrthóirí Chois Life agus le Cumann na bhFoilsitheoirí leis na dúshláin seo a chíoradh.

Cé go bhfuil feabhas i ndiaidh teacht ar chúrsaí margaíochta agus dáileacháin leabhar le blianta beaga anuas, tá an timpeallacht tráchtála do dhíol leabhar an-dúshlánach in earnáil na Gaeilge agus in earnáil an Bhéarla. Agus is cinnte go dtagann méadú suntasach ar chúrsaí riaracháin de réir mar a mhéadaítear ar líon na n-údar, líon na leabhar agus láimhseáil cúlstoic.

Tá Foras na Gaeilge i ndiaidh roinnt tionscnamh a bhunú le blianta beaga anuas le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin i gcomhar leis na foilsitheoirí, agus le haghaidh a thabhairt ar cheist na léitheoireachta i measc phobal na Gaeilge. Ach aithnímid fosta go bhfuilimid ag plé le ceist atá an-chasta mar atá ceist nósmhaireachtaí léitheoireachta i measc lucht mionteanga ar fud an domhain, agus go bhfuil réimse beart de dhíth le haghaidh a thabhairt ar cheist na léitheoireachta i measc idir óg agus aosta i bpobal na Gaeilge.

Agus muid ag aithint go bhféadfadh athruithe suntasacha tarlú in earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge sna 10 mbliana atá romhainn, beidh Foras na Gaeilge ag iarraidh an cheist seo a phlé go mion le Cumann na bhFoilsitheoirí,  leis an Rialtas ó dheas, agus le páirtithe leasmhara eile thuaidh agus theas idir seo agus deireadh na bliana, ach aithnímid nach bhfuil aon ghníomh suntasach amháin is féidir a dhéanamh leis an cheist chasta seo a réiteach.

Stádas: Choose Status

29 Mei
2018
Nuacht, Preasráitis

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 a sheol Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh TD, in Amharclann Ghaoth Dobhair inniu. I gcomhar le príomhpháirtithe leasmhara eile, beidh ról ag Foras na Gaeilge i gcur i bhfeidhm an phlean cúig bliana a leagann príomhspriocanna amach faoi naoi réimse gnímh lena n-áirítear oideachas agus foclóirí.

Agus é ag caint ag an ócáid seolta dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge Seán Ó Coinn, “Cailleadh dlús sna blianta tosaigh, i gcomhthéacs na géarchéime i ngeilleagar na tíre, rud a d’fhág mórán den phobal in ísle brí faoi dhul chun cinn na straitéise. Ach is fiú a aithint go bhfuil athrú suntasach le sonrú le roinnt blianta agus is léir go bhfuil rún ag an rialtas anois dlús a chur lena n-iarrachtaí dul i ngleic leis an dúshlán a bhaineann le forbairt na Gaeilge sa Ghaeltacht agus sa chuid eile den tír. Tacaíonn Foras na Gaeilge go mór leis an chur chuige comhpháirtíochta atá molta idir ranna stáit agus eagraíochtaí, agus iarraimid ar an phobal, idir phobal na Gaeilge agus iad siúd ar bheagán Gaeilge, leanúint lena rannpháirtíocht. Cé gur faoi na ranna rialtais agus eagraíochtaí stáit agus poiblí a bheidh sé na spriocanna a bhaint amach, beimid ag brath go mór ar chomhúinéireacht an phobail ar an straitéis.”

Molann Foras na Gaeilge iarracht seo an rialtais cúiteamh a dhéanamh ar son thús lag na mblianta tosaigh sin trí dhul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030, leis an bplean forfheidhmithe cúig bliana. Ag caint dó i ndiaidh sheoladh an Phlean Gníomhaíochta, dúirt Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge Pól Ó Gallchóir, “Táimid bródúil as an pháirt a bheidh le himirt ag Foras na Gaeilge san obair seo, i gcuideachta lenár gcomhghleacaithe in Údarás na Gaeltachta, sna ceanneagraíochtaí Gaeilge, agus, go háirithe leis na ranna eile stáit. Leis an choimitmint atá léirithe ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Roinn Oideachais agus Scileanna  agus forais stáit, níl aon amhras ach gur féidir dul chun cinn suntasach a dhéanamh sa tréimhse as seo go ceann cúig bliana.”

Tréaslaíonn Foras na Gaeilge leis An Taoiseach agus leis an Aire Stáit as a dtiomantas don Ghaeilge agus as ceannaireacht a léiriú dá gcomhghleacaithe sa rialtas, ní hamháin ó thaobh a n-iarrachtaí leanúnacha an Ghaeilge a úsáid, ach ó thaobh a dtacaíochta di.

Críoch

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teagmháil: 0035387 673 6175 | Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

22 Mei
2018
Nuacht, Preasráitis

Luach leathmhilliún de dheontais ceadaithe ag Foras na Gaeilge do thionscadail nuálacha óige, pobail & CLG

22 Meitheamh 2018

 

Ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge inniu, ceadaíodh luach €522,077/£469,870 de dheontais i réimsí na hóige, an oideachais agus an phobail.

Ceadaíodh mórshuim dar luach €334,855 do Scéim na nImeachtaí Óige 2018/19, a thugann deiseanna úsáide do dhaoine óga a spreagann iad chun an Ghaeilge a úsáid i mbealach spraíúil. Cuirfidh na deontais ar chumas na ndeontaithe ar a laghad 12 sheisiún a eagrú le linn thréimhse na scoilbhliana, atá dírithe ar dhaoine óga idir 3 bliana agus 18 mbliana d’aois taobh amuigh den scoil. Bronnfar deontais (uasmhéid de €4,063/£3,337) ar 85 dheontaí in 25 chontae ó thuaidh agus ó dheas faoin scéim seo.

Ceadaíodh deontas dar luach £73,000 do Chúram Leanaí Bheann Mhadagáin atá ag feidhmiú mar bhunchloch an Ghaeloideachais in Ard Eoin i dtuaisceart Bhéal Feirste ó 2016, ceantar ina bhfuil  Gaeilge ag 23% den phobal de réir daonáireamh 2011. Is tríd an gCiste Infheistíochta do Bhunú Soláthair Réamhscolaíochta agus Cúram Leanaí 2018 a chuirfear an deontas ar fáil le tacú le forbairt an Ghaeloideachais agus na fostaíochta trí Ghaeilge trí chúram lae d’ardchaighdeán a chur ar fáil.

Ceadaíodh páirtmhaoiniú dar luach £75,000 do Chomhairle Uladh Cumann Lúthchleas Gael, a bhfuil sé mar aidhm aige clár gníomhaíochta don Ghaeilge a chur i bhfeidhm idir 2018 agus 2020. Cuirfidh an deontas ar chumas CLG Uladh díriú ar spriocghrúpaí éagsúla le húsáid na Gaeilge ina measc siúd a neartú trí oiliúint, áiseanna nua agus deiseanna úsáide sna clubanna.

Mar chuid de Scéim Deontas Cholmcille, ceadaíodh deontas dar luach £10,000 do Choiste Forbartha Charn Tóchair le hIomáin Cholmcille 2018 a reáchtáil. Tá Iomáin Cholmcille ar an tionscadal lán-Ghaeilge agus Ghaeilge na hAlban is mó a tharlaíonn ar bhonn bliantúil le deontas ó Cholmcille. Féile agus comórtas atá ann a bhaineann le traidisiún na hiomána in Éirinn agus in Albain, a mbíonn fir, mná agus daoine óga ón dá thír páirteach. Ceadaíodh £10,500 do Chlub Óige Lúraigh le freastal ar Fhèis Eilean an Fhraoich i Leòdhas le linn an tsamhraidh. Tabharfaidh an deontas deis do 25 déagóir agus oibrithe óige as Co. Dhoire dul go hEilean Leòdhais, turas a chuirfidh go mór le feasacht an ghrúpa ar Ghaeilge na hAlban agus a dhaingneoidh an gaol idir iad agus lucht a gcomhaoise in Albain.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Le tamall de bhlianta tá Foras na Gaeilge ag cur leis an chomhpháirtíocht atá againn le Cumann Lúthchleas Gael, agus is cúis áthais dom go bhfuil tús curtha le togra nua anois le Comhairle Uladh a chuirfidh go mór le húsáid na Gaeilge i measc lucht CLG. Táimid an-tógtha faoin tionscadal Cúram Leanaí i mBéal Feirste, a chuirfidh go mór le húsáid na Gaeilge ag leibhéal an phobail.  Seo an chéaduair atá infheistíocht déanta againn i dtogra cúram leanaí mar seo. Léiríonn an obair cheannródaíoch atá ar siúl ag grúpaí deonacha uile ar ceadaíodh deontais dóibh inniu, na féidearthachtaí maidir le forbairt na Gaeilge i measc gach aoisghrúpa.  Guímid gach rath ar na deontaithe uilig leis na tionscadail spreagúla seo.”

Críoch

Nóta don eagarthóir:

Scéimeanna maoinithe Fhoras na Gaeilge

Tá gach eolas maidir leis na scéimeanna maoinithe thíos atá ar oscailt faoi láthair ar fáil ar www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna:

  • Scéim na Foilsitheoireachta 2019
  • Scéim na dTionscadal Litríochta 2019
  • Scéim Deontas Cholmcille 2018
  • Scéim Miondeontas Cholmcille
  • An Scéim Tacaíochta Gnó 2018

 

Tuilleadh eolais:

 Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

21 Mei
2018
Nuacht

Mo Ghrá Gréine

Comórtas na gColáistí Samhraidh agus na gCampaí Samhraidh le Litir Ghrá a scríobh!

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.