Nuacht

20 Mei
2018
Nuacht

Baoite le Darach Mac Con Iomaire

Mórchoimisiún nua de chuid Amharclann na Mainistreach á léiriú ag An Taibhdhearc i gcomhar le Galway International Arts Festival
Déardaoin 12 – Domhnach 22 Iúil 2018 @ 7.30pm
Matinees 14 & 22 Iúil @ 2pm 

 


“... an ciúnas a chreimfeas an ceantar seo –
níos measa ná ceimiceán ar bith...”


Scéal cumhachtach, comhaimseartha é BAOITE faoi lánúin iascaireachta a bristear ó chéile de bharr ciúnas agus bréaga an phobail agus iad sáite in agóid in aghaidh comhlachta fracála mara. Scalann an scéinséir drámatúil seo solas lom géar ar shícé tuaithe na hÉireann – sícé an chiúnais, sícé an náire, agus sícé na mbréag, trí shúile an phríomhcharachtair, Cáit.
Tá Cáit ag iarraidh gasúir. Agus a tríú hiarracht ar IVF ag teip, tá cinneadh tromchúiseach le tógáil aici – seasamh lena pobal agus iad ag cur in aghaidh na fracála – nó loic ar a muintir agus a comharsainn ar mhaithe le mian a croí féin.
Tá scoth na n-aisteoirí páirteach sa dráma seo: Siobhan O’Kelly, Macdara Ó Fátharta, Diarmuid De Faoite agus Seán T. Ó Meallaigh, le ceol nua-chumtha á chasadh beo ag Saileog Ní Cheannabháin agus Maitiú Ó Casaide. Is é an t-ealaíontóir Seán Ó Flaithearta atá i mbun dearaidh, agus is é an t-údar Darach Mac Con Iomaire atá i mbun léirithe.
Beidh tóir ar thicéid don dráma seo agus moltar don phobal ar spéis leo BAOITE a fheiceáil a gcuid ticéad a chur in áirithe go luath.


“... Ná habair tusa focal – ach coinnigh agat féin é,
ní fhaca tú tada – is níl milleán ar éinne...”


Ticéid €25/€20 Áirithintí 091 562024
www.antaibhdhearc.com

 

 

Stádas: Choose Status

20 Mei
2018
Nuacht

Ceiliúradh na Gaelscolaíochta

Ceiliúradh na Gaelscolaíochta - A Celebration of Irish Medium Education 2018: Ó Neart go Neart (Iontaobhas na Gaelscolaíochta)

Tabhair buntáiste do pháistí ní hamháin sa scolaíocht ach sa saol - tóg go dátheangach iad!

Tuilleadh Eolais

Stádas: Choose Status

12 Mei
2018
Nuacht

Féile na Gealaí 2018

Is féile ceoil chomhaimseartha Gaeilge í Féile na Gealaí. Is í an t-aon fhéile champála trí mheán na Gaeilge atá ar siúl sa tír. Bunaíodh an fhéile in 2016 mar fhreagra ar an gcinneadh a rinneadh ‘Ravelóid’a a chuir ar ceal.

Bhí éacht bainte amach againn in 2016 an fhéile a eagrú ó thus go deireadh i dtrí seachtaine. Is léir go raibh suim ag an phobal gaelach san fhéile mar gur éirigh linn Gradam Féile na Bliana a thabhairt linn Gradam Nós 2017 agus Gradam Nós 2018, gradam a bhí ag brath ar vóta poiblí.

Ag Féile na Gealaí 2017 d’fhreastail 250 ar an fhéile, is é sin dhá oiread go leith ar an mhéid a bhí ann in 2016. Tá mé ag dréim go mbeidh méadú ar na figiúirí sin i mbliana arís de thairbhe an fhéile a bheith go i mbéal an phobail anois. Teastaíonn uainn forbairt a dhéanamh ar an tús láidir a bhí ag an bhféile le dhá bhliain anuas agus tógáil air i mbliana.

Is féile ceoil agus campála dhá oíche a bheidh ar siúl i nGaeltacht Ráth Chairn í Féile na Gealaí. An phríomhaidhm atá ag an bhféile ná ceol, cultúr agus ealaíona na gaeilge a chur chun cinn ar bhealach nualaíoch. Tugtar deis do ghaelgóirí as gach aois grúpa as áiteacha ar fud na hÉireann teacht le chéile agus caidreamh a chothú i ngaeilge.

I dtaca leis sin tugtar deis do cheoltóirí teacht le chéile agus aithne a cur ar a gcéile agus orthu siúd atá ag eagrú imeachtaí/ceolchoirmeacha le linn na bliana. Reáchtálafar an fhéile seo go hiomlán trí mheán na Gaeilge, ceol i ngaeilge, fógraíocht Gaeilge, oibríthe le gaeilge, gach imeacht trí ghaeilge (nó gaidhlig na hAlbain!)

www.feilenagealai.ie/

https://www.facebook.com/FeilenaGealai/

Stádas: Choose Status

30 Bea
2018
Nuacht

Galf as Gaeilge 2018

Galf as Gaeilge 2018
Dé Sathairn, 9 Meitheamh 2018
Esker Hills GC,
An Tulach Mhór
12.00 p.m. go dtí 3.00 p.m.


Rialacha don SCRAMBLE
(Ní mór Gaeilge mhaith agus bac oifigiúil GUI a bheith ag gach imreoir)

 1. Comórtas Scramble le foireann de 3
 2. 1/6ú (an séú cuid) de iomlán na mbacanna
 3. Caithfear céad buille gach duine den triúr a úsáid ar a laghad 3 huaire agus é sin a bheith soiléir ar an gcárta.
 4. Caithfear an liathróid a roghnaítear a imirt ‘mar a luíonn sé’ agus tá cead ag an bheirt eile an liathróid a leagan síos (placing), i ngach áit.
 5. Duaiseanna don 1ú, 2ú & 3ú, 4ú agus 5ú háit, maraon le duaiseanna don chéad naoi agus don dara naoi bpoll agus don té is cóngaraí don pholl .

Beidh grúpa i mbun ceoil sa gClubtheach ó 6.00 p.m. ar aghaidh. Beidh bia agus deoch le ceannach i rith an lae ar fad agus beidh na duaiseanna á bhronnadh c. 8.00 p.m.

Tá Galf as Gaeilge 2018 á eagrú ag Oireachtas na Gaeilge agus Gael Linn agus urraithe ag Foras na Gaeilge

FOIRM IARRATAIS 2018

 

Stádas: Choose Status

25 Bea
2018
Nuacht, Preasráitis

Luach €500,000 de dheontais ceadaithe ag Foras na Gaeilge

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go mbeidh 86 champa samhraidh á reáchtáil ar fud fad an oileáin le linn an tsamhraidh. Tabharfaidh Scéim na gCampaí Samhraidh 2018, a fógraíodh níos luaithe i mbliana, an deis do dhaoine óga idir 3 agus 18 mbliana déag freastal ar imeachtaí spóirt, drámaíochta, damhsa, ceoil, agus scannánaíochta chomh maith le turais. Ceadaíodh deontais dar luach €174,712, uasmhéid €2,500 nó £1,750 an ceann, do 86 champa éagsúil i mbliana.

 

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Le linn Bhliain na Gaeilge 2018, is cúis dóchais dom go bhfuil méadú 25% tagtha ar líon na gcampaí a bheidh á maoiniú ag Foras na Gaeilge ó 2016 agus tá súil againn go leanfaidh an treocht seo san am amach romhainn. Léiríonn Scéim na gCampaí Samhraidh an t-éileamh leanúnach atá ar dheiseanna do dhaoine óga an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil. Níl aon amhras orm ach go mbeidh tionchar dearfach ag na campaí ar úsáid na Gaeilge i gceantair éagsúla as Iarthar Bhéal Feirste go Cathair Chorcaí agus go seasfaidh n-eispéireas leis an 3,883 pháiste a bheidh ag freastal ar na campaí i mbliana.”

 

Ceadaíodh luach €116,379 de dheontais do 46 fhéile a bheidh á reáchtáil in 2018 trí Scéim na bhFéilte. Cuireann Scéim na bhFéilte maoiniú ar fáil d’fhéilte a bhfuil sé mar aidhm acu na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach mar dhlúthchuid den fhéile. Tugann na féilte ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta do na healaíona agus is mór an tionchar a bhíonn acu ar phobal na Gaeilge agus ar an mórphobal i gcoitinne.

 

Ceadaíodh luach €208,896 do 18 gcomplacht drámaíochta, idir amaitéarach, phroifisiúnta agus nua-bhunaithe, a bhfuil sé mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt agus a chur ar fáil d’earnáil na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais.

 

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Is mór an tionchar a bheidh ag na 46 fhéile agus ag na 18 gcomplacht drámaíochta ar ceadaíodh maoiniú dóibh. Bíonn tábhacht leis na féilte seo ní hamháin do chainteoirí Gaeilge sa phobal, ach le hardán a chur ar fáil d’oirfidigh lena n-ealaín a chur i láthair. Lena chois sin, tá sé tábhachtach a aithint gur gá pobail luchta féachana don drámaíocht Ghaeilge a chothú agus a fhorbairt, rud a bheidh mar aidhm ag na complachtaí drámaíochta ar ceadaíodh deontais dóibh.”

 

Críoch

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175     Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

15 Bea
2018
Nuacht

Ceardlann amhránaíochta ANÚNA

 

Satharn 12 Bealtaine

2pm - 5pm | £5

 

Bunaíodh ag an chumadóir agus stiúrthóir ealaíne Michael McGlynn sa bhliain 1987 is é ANÚNA an príomhghrúpa amhránaíochta a capella in Éirinn a léiríonn áilleacht oidhreacht cheoil agus oidhreacht litríochta na hÉireann ar fud an domhain.

Is fóirsteanach an ceardlann seo dóibh siúd a bhfuil taithí amhránaíochta acu cheana - is buntaiste é má tá an ceol-léimh ag an duine. Baintear úsáid as amhráin de chuid Anúna i nGaeilge agus i mBéarla agus mar sin ceardlann dátheangach a bheas ann.

Tuilleadh Eolais
 

Stádas: Choose Status

03 Bea
2018
Nuacht, Preasráitis

Seoladh Aip an Fhoclóra Nua

 

 

3 Bealtaine 2018Seoladh

Léann Teanga: An Reiviú (Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge)

Seoladh Scoláireacht Mhic Dhonncha

Seoladh Aip an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge

Bronnadh an tSéala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí

 

Ag mórócáid san Aula Maxima, An Chearnóg, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh inniu, seoladh an séú heagrán den iris phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú. Foilsítear An Reiviú mar chuid den chúrsa MA sa Léann Teanga le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Baineann an iris leis na réimsí éagsúla teanga seo: an t-aistriúchán, an tsochtheangeolaíocht, an teangeolaíocht, teagasc teangacha, pleanáil teanga agus cúrsaí cumarsáide.  Is foilseachán bliantúil é seo, atá urraithe ag Foras na Gaeilge, a thugann ardán don dioscúrsa teanga in Éirinn agus thar lear.  An scríbhneoir cáiliúil Ré Ó Laighléis a sheol an iris go hoifigiúil.

Seoladh Scoláireacht Mhic Dhonncha i gcuimhne ar Joe Mac Donncha (1953-2016), céimí de chuid na hollscoile agus iar-Phríomhfheidhmeannach agus iar-Chathaoirleach de chuid Fhoras na Gaeilge, a thug sársheirbhís do phobal na Gaeilge. Is le hurraíocht ó Fhoras na Gaeilge a cuireadh na scoláireachtaí ar bun sa bhliain 2017. Bronnfar dhá scoláireacht i mbliana ar luach €6,015 an ceann.

Sheol Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir, aip an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge atá á cur ar fáil saor in aisce mar chuid de Bhliain na Gaeilge 2018. Tá beagnach 50,000 iontráil, 140,000 brí agus 3.5 milliún focal Béarla agus Gaeilge san fhoclóir anois – méid atá níos mó ná formhór na bhfoclóirí móra dátheangacha atá ar fáil go hidirnáisiúnta. Tá an t-ábhar seo go léir, mar aon le comhaid ghramadaí agus comhaid fuaime, le fáil san aip.

Dúirt Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir, “Tá sé an-tábhachtach go mbeadh ár bhfoclóirí le fáil ar na meáin agus ar na hardáin is nua-aimseartha. Tá 1.7 milliún úsáideoir sa bhliain ag tarraingt ar shuíomh focloir.ie ó gach áit ar fud an domhain, agus tá súil againn go mbeidh éileamh mór ar an aip anois agus í ar fáil saor in aisce. Leis an leagan seo is mian le Foras na Gaeilge go mbeadh an foclóir nua ina bpóca ag gach dalta scoile agus ag gach mac léinn ollscoile.”

Bronnadh teastais ar chuid de na 15 aistritheoir Béarla-Gaeilge chreidiúnaithe ar éirigh leo i scrúdú an tSéala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí in 2017. Is córas láidir creidiúnaithe é an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí, ina n-áirítear castacht na gcanúintí éagsúla, béarlagair nua-aimseartha agus teicniúil, agus prós agus cumarsáid oifigiúil. Cinntítear, mar sin, na caighdeáin is airde i dtionscal an aistriúcháin agus cosnaítear cáil na n-aistritheoirí cumasacha, agus tá ról lárnach ag an gcóras creidiúnaithe seo i bhforbairt leanúnach na teanga. Is é an tAonad Aistriúcháin agus Ateangaireachta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a reáchtáil an scrúdú is deireanaí le haghaidh an tSéala Creidiúnaithe thar ceann Fhoras na Gaeilge.

Críoch

Nóta don eagarthóir:

 

An Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí

D’éirigh le 15 aistritheoir Béarla-Gaeilge chreidiúnaithe i scrúdú an tSéala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí in 2017:

 

 1. Síle Dolan, Co. Uíbh Fhailí
 2. Colm Mac Fhionnghaile, Baile Átha Cliath
 3. Cáit Ní Bhriain, Luimneach
 4. Máire Ní Chonghaile, Co. na Mí
 5. Sionainn Ní Ghréacháin, Luimneach
 6. Isadora Ní Loingsigh, Co. na Gaillimhe
 7. Jennifer Ní Mhaoileoin, Baile Átha Cliath
 8. Clár Ní Sheachnasaigh, Gaillimh
 9. Pádraig Ó Ceallacháin, Co. Luimní
 10. Maitiú Ó Coimín, Co. na Gaillimhe
 11. Pádraig Ó Cuinneagáin, Co. an Chabháin
 12. Darán Ó Dochartaigh, Co. Aontroma
 13. Justin Ó Gliasáin, Baile Átha Cliath
 14. Eoin P. Ó Murchú, Baile Átha Cliath
 15. Elizabeth Warren, Co. na Gaillimhe

 

Tá 209 aistritheoir creidiúnaithe faoin gcóras go dtí seo agus tá liosta cuimsitheach d’aistritheoirí creidiúnaithe ar fáil ag www.forasnagaeilge.ie/seala

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie 

Stádas: Choose Status

25 Aib
2018
Nuacht, Preasráitis

Seoladh Léann Teanga: An Reiviú

 

Seolfar an séú heagrán den iris phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú ag 5:00 p.m Déardaoin, an 3 Bealtaine 2018 san Aula Maxima, An Chearnóg, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Foilsítear An Reiviú mar chuid den chúrsa MA sa Léann Teanga le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Baineann an iris leis na réimsí éagsúla teanga seo: an t- aistriúchán, an tsochtheangeolaíocht, an teangeolaíocht, teagasc teangacha, pleanáil teanga agus cúrsaí cumarsáide.  Is foilseachán bliantúil é seo, atá urraithe ag Foras na Gaeilge, a thugann ardán don dioscúrsa teanga in Éirinn agus thar lear.  An scríbhneoir cáiliúil Ré Ó Laighléis a sheolfaidh an iris go hoifigiúil i mbliana.

Seolfaidh Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Scoláireacht Mhic Dhonncha i gcuimhne ar Joe Mac Donncha (1953-2016) ag an ócáid chéanna. Thug Joe Mac Donncha sársheirbhís do phobal na Gaeilge mar Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael (1997-2000), Cathaoirleach TG4 (2000-2004), Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge (2002-2006), Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe (2006-2013), Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma (2013-5), comhalta boird, Foras na Gaeilge (2011-2015) agus mar Chathaoirleach Fhoras na Gaeilge (2015-6).  In ómós dá shaothar leis an nGaeilge agus le Foras na Gaeilge, tá an Foras trasteorann ag cur maoiniú ar fáil le haghaidh dhá scoláireacht d’iarchéimithe Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar luach €12,000 (€6,000 an ceann).

Mar chuid den ócáid chéanna, bronnfaidh Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí ar na hiarrthóirí ar éirigh leo é a bhaint amach i scrúdú 2017, agus  seolfaidh sé an leagan saor in aisce  d’Aip an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge chomh maith.

Beidh sólaistí ar fáil agus cuirfear fáilte roimh chách ag an ócáid seo.

Tuilleadh eolais ar fáil  ó  Áine Charlton (086-3163661) / Clíona Uí Dhálaigh (087-6223016) ag reiviuleannteanga@oegaillimh.ie,

  ó  Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht agus Feasacht, Foras na Gaeilge ag adavitt@forasnagaeilge.ie.

-Críoch -

Stádas: Choose Status

29 Már
2018
Nuacht, Preasráitis

Bua ag Ceithleann Ní Chonluain i nDúshlán Náisiúnta na Mac Léinn gradireland 2018

Tá Ceithleann Ní Chonluain, atá sa bhliain deiridh di i gColáiste na Tríonóide ag déanamh staidéir ar an bPolaitíocht, an Fhealsúnacht, an Eacnamaíocht agus an tSocheolaíocht, tar éis an bua a fháil i nDúshlán Náisiúnta na Mac Léinn gradireland 2018.

I nDúshlán Náisiúnta na Mac Léinn gradireland 2018, atá á urrú ag Lidl, cuirtear dúshláin éagsúla roimh fhoirne, a thástálann a gcumas a bheith ag obair mar fhoireann agus a scileanna teicniúla, cumarsáide agus réitithe fadhbanna. Bhí na mic léinn san iomaíocht mar bhaill d’fhoirne, ach rinne measúnóirí ó na comhlachtaí go léir a bhí páirteach moltóireacht orthu mar dhaoine aonair. Tá na dúshláin go léir deartha leis na hiarrthóirí a thástáil i leith na scileanna atá á lorg ag fostóirí.

“Nuair a fógraíodh mé mar bhuaiteoir ní hé amháin gur chuir sé iontas orm, bhain sé preab ceart asam,” a deir Ceithleann nuair a fógraíodh gurbh í a bhain as measc corradh is 50 de na mic léinn is fearr agus is éirimiúla in Éirinn. Tarraingíodh na hiomaitheoirí don lá deiridh, a bhí ar siúl i dTeach na gCuntasóirí Cairte ar Shráid na bPiarsach i mBaile Átha Cliath, as measc na ndaoine is airde scór i nDúshlán Náisiúnta na Mac Léinn ar líne. Mar phríomhbhuaiteoir rug Ceithleann léi trófaí Dhúshlán Náisiúnta na Mac Léinn gradireland agus seic €1,000.

As Baile na Manach i gContae Bhaile Átha Cliath di, d’fhreastail Ceithleann ar Choláiste Alexandra sular thug sí faoina staidéar i gColáiste na Tríonóide i mBaile Átha Cliath. Tógadh í i dteaghlach dátheangach, líofa i nGaeilge agus i mBéarla araon, agus chuir sí lena cuid teangacha nuair a rinne sí staidéar ar an bhFraincis ag an dara leibhéal agus nuair a chuir sí bliain Erasmus i gcrích sa Ghearmáin. “As siocair gur as teaghlach dátheangach mé agus gur fhás mé aníos ag labhairt Gaeilge bhí mé compordach i suíomh ilteangach. Is dócha go bhféadfainn níos mó Gearmáinise a fhoghlaim, ach is rud é Erasmus a mholfainn go hard,” a deir sí.

Maidir leis an tairbhe dá CV, tá Ceithleann an-bhródúil as a bheith in ann ‘Buaiteoir Dhúshlán Náisiúnta na Mac Léinn’ a chur lena dintiúir. “Cuireann sé go mór le mo mhuinín agus, ar ndóigh, le mo CV, nó is cinnte go mbeidh sé ina ábhar cainte le fostóirí amach anseo. Maidir le mo ghairm bheatha, tá an-spéir agam i ngné na polaitíochta de mo chúrsa, mar sin is cinnte go mbeidh mé ag lorg deiseanna i gceapadh polasaí, taighde nó stocaireacht.”

Ag tréaslú a héachta le Ceithleann dó, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Is ambasadóir den scoth í Ceithleann do mhac léinn ar bith atá ag machnamh ar an luach a bhaineann le teanga bhreise a choinneáil nó a fhoghlaim. Cuireann teanga bhreise scileanna breise le CV ach is féidir leis an tríú nó ceathrú teanga saol iomlán úr lán deiseanna a oscailt don té a chaitheann bliain Erasmus i dtír eile nó, mar atá feicthe againn i gcás a lán daoine a bhfuil Gaeilge acu, a oibríonn le teangacha san AE. Tá an-lúcháir orm gur bhuaigh Ceithleann, a bhfuil Gaeilge líofa aici, Dúshlán Náisiúnta na Mac Léinn gradireland i mBliain seo na Gaeilge 2018 agus níl amhras ar bith orm go rachaidh a scileanna teanga chun tairbhe di i gcónaí ina gairm bheatha amach anseo.”

Críoch

Nótaí don Eagarthóir

Maidir le Do Ghairm le Gaeilge

Mar gheall ar líofacht sa Ghaeilge tá céimithe in ann gairmeacha beatha spéisiúla a fhorbairt, ní hamháin sna hearnálacha traidisiúnta, an mhúinteoireacht, an t-aistriúchán agus na meáin, ach freisin san earnáil ealaíon agus cultúir, in eagraíochtaí na hearnála poiblí, agus i ngairmeacha mar chúram sláinte, teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus an mhargaíocht. 

Téigh go dtí suíomh gréasáin gradireland le cloisteáil faoi conas a chuidigh an dátheangachas le Gaeilgeoirí mar Breda Ní Mhaoláin, aistritheoir agus ateangaire, agus Micheál Ó Ciaraidh, láithreoir le TG4: http://gradireland.com/get-started-fyi/gaeilge

Maidir le Dúshlán Náisiúnta na Mac Léinn gradireland

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir le Dúshlán Náisiúnta na Mac Léinn gradireland téigh go dtí: www.gradireland.com/challenge

Fiosruithe ó na meáin:

 Foras na Gaeilge 

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Dúshlán Náisiúnta na Mac Léinn gradireland 2018

Ruairi Kavanagh, eagarthóir, gradireland

Teil: 00 353 1 645 1500

Ríomhphost: Ruairi.kavanagh@gradireland.com

Stádas: Choose Status

23 Már
2018
Nuacht, Preasráitis

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go bhfuil Rody Gorman roghnaithe acu le seal a chaitheamh sa tSlóivéin mar chuid den tionscadal Focail Eile.

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go bhfuil Rody Gorman roghnaithe acu le seal a chaitheamh sa tSloivéin mar chuid den tionscadal Focail Eile i mbliana. Is i nGaeilge na hAlban a bheidh Rody ag scríobh don tionscadal Focal Eile. Díreoidh Rody ar a shaothar scríbhneoireachta, beidh sé ag coinneáil blag agus beidh sé páirteach in imeachtaí a bhaineann le mionteangacha, an tSloivéinis go háirithe, nuair a bheas sé ann.

Rugadh Rody Gorman i mBaile Átha Cliath in 1960. Is léachtóir le Scríbhneoireacht Chruthaitheach ag Ollscoil na Gaeltachta agus na nOileán é agus tá tréimhsí cónaitheachta tugtha aige ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Ollscoil Manitoba, PROGR in Bern agus ag Sabhal Mór Ostaig ar an Oileán Sciathánach mar a bhfuil cónaí air. Feidhmíonn sé mar eagarthóir ar an iris bhliantúil An Guth agus ar an ábhar i nGaeilge na hAlban in New Writing Scotland agus Northwords Now. D’oibrigh sé mar eagarthóir agus mar mheantóir d’Iontaobhas Leabhar nah Alban agus mar aistritheoir ar shaothar le Cavafy, Yeats, Neruda, Milosz, Rósewicz, Popa, Holub, Aspenstrom, Snyder agus filí nach iad. Tá filíocht foilsithe aige i mBéarla, i nGaeilge agus i nGaeilge na hAlban, an cnuasach is deireanaí Trìtheamhan (2017). Tá sé ag obair faoi láthair ar shraitheanna a bhaineann le Suibhne Geilt, Baile Átha Cliath agus leis an Oileán Sciathánach.

Tuilleadh eolais ar fáil ar www.focaileile.ie agus focaileile@forasnagaeilge.ie

 

 

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.