Nuacht

30 Ean

Fógraíonn Foras na Gaeilge sraith d’oícheanta eolais

Tá áthas ar Fhoras na Gaeilge sraith d’oícheanta eolais a fhógairt leis na scéimeanna maoinithe atá ar fáil ón gcomhlacht thuaidh/theas don Ghaeilge...

19 Ean

Siuán Ní Mhaonaigh ceaptha mar Chathaoirleach ar an bhFóram Forbartha Teanga

Tá Siuán Ní Mhaonaigh ceaptha ag Bord Fhoras na Gaeilge mar Chathaoirleach ar an bhFóram Forbartha Teanga don tréimhse Eanáir 2017 go dtí...

06 Nol

Scéimeanna Maoinithe 2017

Beidh Foras na Gaeilge ag reáchtáil na scéimeanna a leanas le linn 2017:Scéim Tacaíochta GnóScéim na gCampaí SamhraidhScéim na nImeachtaí ÓigeScéim na bhFéilteScéim...

09 Sam

Imní Fhoras na Gaeilge maidir le moill ar fhaomhadh pleananna curtha in iúl do na Ranna Urraíochta

Tá imní Fhoras na Gaeilge faoin moill as cuimse ar threoir maidir le hullmhú Phlean Gnó 2017 agus Phlean Corparáideach 2017-19 curtha in...

08 Sam

An Draoi Gramadaí Seolta ag Oireachtas na Samhna

Rinne Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh, An Draoi Gramadaí a sheoladh go hoifigiúil ag Oireachtas na Samhna. Is uirlis í...

04 Sam

Moladh déanta ag Bord Fhoras na Gaeilge maidir le ceapadh Príomhfheidhmeannaigh

Pléadh ceapachán Phríomhfheidhmeannach nua Fhoras na Gaeilge ag cruinniú de chuid bhord Fhoras na Gaeilge inniu. Tá toradh an phróisis agallaimh faofa ag...

20 Dei

Bronnann An tAire Stáit Seán Kyne, T.D. an Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí

Dé Máirt an 18 Deireadh Fómhair 2016Bhronn Seán Kyne, T.D., Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, teastais ar...

10 Dei

Scéim Phíolótach CCEA le Gaeilge a theagasc i mbunscoileanna sa chóras Béarla

Cé acu atú ag iarraidh Gaeilge a theagasc don scoil iomlán nó atá tú ag iarraidh díriú isteach ar ghrúpa ar leith nó...

28 Meá

Comhdháil Lae chun comóradh a dhéanamh ar bhunú an Ghúim

Tá comhdháil lae á heagrú i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ar an Aoine, 21 Deireadh Fómhair chun comóradh a dhéanamh ar bhunú an...

13 Meá

Séasúr nua de Siamsaíocht@6!

Beidh an chéad cheolchoirm den tsraith mhíosúil ‘Siamsaíocht@6!’ á reáchtáil ag Gael Linn, Déardaoin, 20 Deireadh Fómhair.  Is tríréad de chuid an  Raw...

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.