Nuacht

19 Ean

Folúntas mar Eagarthóir Cúnta

Post sealadach mar Eagarthóir Cúnta le Foras na Gaeilge (oifig Ghaoth Dobhair) Más cuí, cuirfear painéal le chéile as a líonfar folúntais shealadacha...

22 Nol

Scéim Pobal Gaeilge 2016-2020 – Treoirlínte

SPG -Treoirlínte Iarratais leictreonacha...

15 Nol

Líonraí Gaeilge fógartha ag Foras na Gaeilge

Ar threoir ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, faoi Acht na Gaeltachta (2012), d’fhógair Foras na Gaeilge próiseas léirithe suime i Nollaig 2014...

10 Nol

Treoircháipéis: Seirbhísí Gaeilge sna Comhairlí Nua i dTuaisceart Éireann

Tá an treoircháipéis seo curtha ar fáil ag Foras na Gaeilge le go mbeidh áis ag ionadaithe tofa agus ag oifigigh na gcomhairlí...

21 Dei

Obair foclóireachta pháirtaimseartha – painéal nua

Is mian linn painéal de dhaoine cáilithe a chur ar bun chun seirbhísí éagsúla san fhoclóireacht a sholáthar. Tuilleadh Eolais...

11 Meá

Clár Oíche Chultúir, an 18 Meán Fómhair, i gCeannáras an Fhorais

Oíche Chultúir, an 18 Meán Fómhair 2015 Thíos Staighre i mBaile Átha Cliath i gCeannáras an Fhorais, 7 Cearnóg Mhuirfean   Osclófar doirse...

11 Meá

Céim siar don Ghaeilge in Ollscoil Uladh ina hábhar imní d’Fhoras na Gaeilge

Céim siar don Ghaeilge in Ollscoil Uladh ina hábhar imní d’Fhoras na Gaeilge...

02 Meá

Iarraidh ar Thairiscint – An Gúm

  An Gúm/Foras na Gaeilge Iarraidh ar Thairiscint Bainistíocht ar tháirgeadh agus ar chonarthaí clódóireachta   Iarrtar tairiscintí le haghaidh seirbhísí chun cúram...

07 Lún

Dearcadh dearfach i leith na Gaeilge léirithe ag an bpobal i dtuarascáil taighde nuafhoilsithe

Preasráiteas Dearcadh an Phobail – Achoimre Gaeilge Tá leagan Gaeilge den tuarascáil Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge ar fáil anseo: Dearcadh...