Nuacht

30 Aib

Seoladh Léann Teanga: An Reiviú de chuid mhic léinn MA an Acadaimh

Foilseofar an naoú heagrán den iris phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú ar líne ag 1:00 i.n. Déardaoin, an 6ú Bealtaine 2021 ag an...

30 Aib

Luach beagnach €500,000 de dheontais ceadaithe agus Naíscoil nua le bunú in Oirthear Bhéal Feirste

Thug bord Fhoras na Gaeilge faomhadh do líon suntasach deontas ag cruinniú a reáchtáladh ar an 23 Aibreán. Áirítear na deontais seo a...

22 Aib

Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí bronnta ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD

Preaseisiúint: Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí bronnta ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD...

31 Már

Foras na Gaeilge ag fáiltiú roimh iarratais don Chiste Tionscadal

Tá Foras na Gaeilge ag fáiltiú roimh iarratais don Chiste Tionscadal. Tá sé mar aidhm ag an gciste, a bunaíodh in 2020, tacú...

26 Már

Oifigeach Cléireachais (Painéal)

Tá painéal á chur le chéile as a líonfar folúntais bhuana as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin....

25 Már

Cogar mogar – víreas na mífhaisnéise in Éirinn

Tá ócáid eagraithe ag Tuiscint ar na Meáin, Éire, i dteannta le Raidió na Gaeltachta mar chuid den fheachtas Bíodh Tuiscint Agat ar...

16 Aib

An Ciste Tionscadal

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh eagraíochtaí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar an gCiste Tionscadal. Is ciste é seo atá dírithe...

18 Már

Preasráiteas: Siompóisiam Foclóireachta - Foclóireacht na Gaeilge agus Pobal na Gaeilge: cá bhfuil ár dtriall?

      Anois agus tionscadal an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge i gcrích, tá Foras na Gaeilge ag iarraidh riachtanais phobal na Gaeilge i...

12 Már

Oifigeach Cléireachais

        Tagairt: OCCM/0221 Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath. Foirm Iarratais &...

02 Már

Stiúrthóir Seirbhísí Forbartha

        Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán na...

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.