Féach Thart: Rang 4 - Stair

Nasc chuig sleamhnán Powerpoint atá i ngach ceann de na mionsamhlacha thíos cé is moite den chéad ceann. Féadfaidh tú sleamhnán a íoslódáil ach cliceáil ar an mionsamhail chuí. Nochtfar táb ansin ag bun an scáileáin, cliceáil air, agus osclófar an sleamhnán. Tabhair do d'aire gur leaganacha trialacha atá sna 5 shleamhnán seo ach beidh leaganacha cearta díobh móide sleamhnáin nua á n-uaslódáil againn i dtús mhí na Samhna.

Má chuirtear bac romhat sleamhnán a íoslódáil moltar malairt brabhsálaí a thriail. Sa chás nach bhfuil rath air sin ní miste an chomhairle ábhartha atá ar shuíomh Microsoft a cheadú http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3

f-thart

Eolas don Mhúinteoir

Amlinte

Amlínte

Na-Ceiltigh

Na Ceiltigh

Tain-Bo-Cuailgne

Táin Bó Cuailgne

Oiche-Shamhna

Oíche Shamhna

Iompar-ar-Tir

Iompar ar Tír

Seanghrianghraif

Seanghrianghraif

nelson-mandela

Nelson Mandela

Aeriompar

Aeriompar

La-Fheile-Bride

Lá Fhéile Bríde

10-An-tSean-Roimh–FTR

An tSean-Róimh

11-Mairt-na-hInide-FT-R4

Máirt na hInide

12-Pompeii-FT-R4

Pompeii

13-Androcles-agus-an-Leon-FT(1)

Androcles agus an Leon

14-Reilig-mo-Cheantar-FT-R4

Reilig i mo Cheantar

Na-Normannaigh

Na Normannaigh

Caisleain-Normannach

Caisleáin na Normannach

Criostoir-Colambas

Críostóir Colambas

Meiriceanaigh-Dhuchasacha

Meiriceánaigh Dhúchasacha

Grainne-Mhaille

Gráinne Mhaol Ní Mháille

 

Féach Thart - Stair - Rang 4 (web)

Rang 4 - Leabhar Oibre

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.