Preasráitis

15 Bea
2020
Nuacht, Preasráitis

Tréaslaíonn Foras na Gaeilge le hÁine Ní Ghlinn, Laureate na nÓg

Tréaslaíonn Foras na Gaeilge a ceapachán mar Laureate na nÓg leis an scríbhneoir, file agus iriseoir, Áine Ní Ghlinn. Is í Áine an chéad údar a scríobhann i nGaeilge amháin ar bronnadh an gradam seo uirthi. Tá cáil bainte amach ag Áine i réimse litríocht na n-óg agus tá cuid mhaith gradam bronnta uirthi. Bronnadh Gradam Réics Carló ar Áine trí huaire as na saothair Daideo in 2014, Hata Zú Mhamó in 2016 agus Boscadán in 2019 mar chuid de Ghradaim Foilsitheoireachta Oireachtas na Gaeilge.

Ag fáiltiú roimh an gceapachán, dúirt Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, “Mar dhuine a bhfuil a oiread sin déanta aici le litríocht na Gaeilge a chur i mbéal an phobail, mar údar, mar mheantóir ar scríbhneoirí eile, agus mar thráchtaire ar litríocht na Gaeilge, ní fhéadfaí duine níos fearr a roghnú le healaín na scríbhneoireachta a chur chun cinn i measc daoine óga agus iad a spreagadh chun léitheoireachta i nGaeilge nó i mBéarla.”

Guíonn Foras na Gaeilge gach rath ar Áine ina cúram nua as seo go 2022.

Is féidir beathaisnéis Áine Ní Ghlinn a léamh ar portraidí.ie agus tá gach eolas faoina ceapachán ar fáil ar shuíomh gréasáin Laureate na nÓg anseo.

Stádas: Choose Status

06 Bea
2020
Nuacht, Preasráitis

Preaseisiúint: Feachtas fuinniúil #LeChéile faoi lán seoil

Tá feachtas nua bríomhar #LeChéile faoi stiúir FHORAS NA GAEILGE faoi lán seoil anois ar na meáin shóisialta. Mar chuid den fheachtas seo tá ábhar spreagúil á sholáthair don phobal ar líne. Tá sé mar aidhm ag #LeChéile cúnamh a thabhairt do gach uile aoisghrúpa an Ghaeilge a úsáid sa bhaile agus ábhar siamsúil agus oideachasúil a chur ar fáil dóibh.

I measc bhuaicphointí #LeChéile ó cuireadh tús leis ar an 6 Aibreán:

  • Ghlac pearsana aitheanta seilbh ar ardáin Fhoras na Gaeilge lena gcomhairle a roinnt lena n-áirítear Máire Treasa Ní Cheallaigh (ag obair ó bhaile), Sadhbh Devlin (siamsaíocht do pháistí), Ógie Ó Céilleachair (scríbhneoireacht), Caoimhe Ní Chathail (faisean inbhuanaithe), Julie Anne de Brún (Séideán Sí) agus Jen Ní Ruiséil (ióga)
  • Chuir Aedín Ó Tiarnaigh tús le rannpháirtíocht na nGael ar fud na cruinne nuair a ghlac sí seilbh ar Instagram Fhoras na Gaeilge le hinsint dúinn faoi bhláthanna fiáine beo ón Ísiltír
  • I gcomhpháirt le Téarma.ie roinneadh sraith téarmaí tráthúla (scaradh sóisialta, féinleithlisiú agus éadaí scíthe ina measc)
  • Glacadh páirt i Lá Éigse Éireann (#PoetryDayIRL) ar an 30 Aibreán i gcomhpháirt le hÉigse Éireann. In measc na bhfilí a roinn dánta bhí Dairéna Ní Chinnéide, Joanne McCarthy, MacDara Ó Conaola agus Eoghan Ó Loideáin. Thar ceann Fhoras na Gaeilge, roinn an Príomhfheidhmeannach, Seán Ó Coinn, agus an file agus Eagarthóir Cúnta leis an nGúm, Aifric Mac Aodha, dánta ar an lá
  • Roinn foireann Fhoras na Gaeilge grianghraif chomh maith lena gcomhairle faoin bhfolláine, físeán faoin aireachas le Yoga le Nuala ina measc, mar chuid de Lá Náisiúnta na Folláine san Ionad Oibre 2020, #workwell20, ar an 1 Bealtaine.

Dúirt Clárbhainisteoir Cumarsáide, Feasachta agus Margaíochta Fhoras na Gaeilge, Anna Davitt, “Is cuma cén aois thú nó cá bhfuil tú lonnaithe, spás lárnach a bheidh sa haischlib #LeChéile dúinn ar fad a bhfuil Gaeilge againn le linn na géarchéime. Lámh chúnta a bheidh san ábhar spreagúil a bheidh á roinnt againn ó lá go lá, téarmaí cabhracha le húsáid inár gcomhráite laethúla ina measc. Tá deich bhfocal i bhfoirm GIF curtha againn le Instagram inniu mar chuid d’fheachtas #LeChéile le go mbeidh daoine in ann tacaíocht bhreise a thabhairt dá chéile trí Ghaeilge nuair atá cuid mhaith againn scartha óna chéile. Tá súil againn go gcuideoidh siad agus feachtas #LeChéile leo siúd a bhfuil Gaeilge acu chomh maith leo siúd a bhfuil spéis ach sa Ghaeilge nascadh le chéile le linn na tréimhse seo.”

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá an nuálaíocht agus an Ghaeilge comhtháite san fheachtas bhríomhar seo agus is ábhar misnigh dom rannpháirtíocht an phobail go dtí seo. Is láidre sinn ag tacú #LeChéile mar phobal agus tá mé ag súil go mór le tuilleadh comhpháirtíochta lenár dteachtaireacht a threisiú sna seachtainí romhainn.”

I measc bhuaicphointí #LeChéile atá fós le teacht beidh:

  • Inniu seoladh 10 bhfocal i bhfoirm GIF atá deartha ag DoodlesbyUm mar ghreamáin Ghaeilge d’úsáideoirí Instagram
  • Sraith físeán bunaithe ar an gclár teagaisc clúiteach Buntús Cainte de chuid an Ghúim
  • Sraith speisialta físeán What the Focal? ina bpléann Ciara Ní É cúrsaí teanga le Kevin Scannell i measc aíonna eile

Bí páirteach trí leas a bhaint as agus an haischlib #LeChéile agus cuir aithne ar phobal na Gaeilge trí muid a leanúint ar na meáin shóisialta. Agus bí linn ar ár gcainéal YouTube agus ar ár mblag!

Cliceáil ANSEO le breathnú ar ár bhfíseán le húsáid do chraoltaí, bhlaganna agus ar na meáin shóisialta.

CRÍOCH

Le breis eolais, íomhánna nó grianghraif is féidir teagmháil a dhéanamh le:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht agus Feasacht, Foras na Gaeilge 

Teil: 00353 87 673 6175     Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Má tá fonn ar d’eagraíocht a bheith páirteach déan teagmháil linn ag eolas@forasnagaeilge.ie 

Stádas: Choose Status

21 Aib
2020
Nuacht, Preasráitis

Preaseisiúint: Luach €200,000 de dheontais ceadaithe ag bord Fhoras na Gaeilge

Bhí a gcéad chruinniú ag bord Fhoras na Gaeilge ó cuireadh tús leis na socruithe eisceachtúla a bhaineann le Covid-19 ar an Aoine an 17 Aibreán. Is trí fhíschomhdháil a reáchtáladh an cruinniú le rannpháirtíocht na gcomhaltaí a éascú ó chian. Tuairiscíodh ar na socruithe atá i bhfeidhm ag an eagraíocht thuaidh theas ó sheachtain na Féile Pádraig, nuair a tháinig treoir ó na rialtais ó thuaidh agus ó dheas gur chóir d’oibrithe gan taisteal chuig an ionad oibre murar ghá sin, agus ina dhiaidh sin gur chóir na hoifigí a dhruidim.

Tá cúig oifig Fhoras na Gaeilge druidte anois, tradstóras Áis ina measc, a dhéanann leabhair Ghaeilge a sheachadadh ar shiopaí leabhar ar fud na tíre agus thar lear. Tá an foras trasteorann ag obair ó chian agus anois ag glacadh le hiarratais dá scéimeanna éagsúla trí ríomhphost.

Ceadaíodh €27,000 d’Oireachtas na Gaeilge ar an gcruinniú leis an gcomórtas do na trí ghradam foilsitheoireachta a eagrú, Gradam Réics Carló dírithe ar leabhair do dhaoine óga, Gradam Uí Shúilleabháin dírithe ar leabhair do dhaoine fásta, agus Gradam de Bhaldraithe le haghaidh aistriúchán. Beidh €17,000 ar fad sa duaischiste.

Ceadaíodh os cionn €185,000 faoi Scéim Campaí Samhraidh Fhoras na Gaeilge do naoi gcampa agus ochtó ar fud na tíre.

“Beimid ag coinneáil súil ghéar ar an dóigh a bhfuil an ghéarchéim ag dul i bhfeidhm ar earnáil na Gaeilge go ginearálta,” arsa Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach, “go háirithe ar na heagraíochtaí éagsúla atá ag brath orainn le maireachtáil, agus ag breathnú ar an dóigh a rachaidh sí i bhfeidhm ar na himeachtaí Gaeilge a bhíonn ar siúl de ghnáth sa tsamhradh – campaí samhraidh, féilte agus imeachtaí eile sa phobal.”

Fógrófar feachtas nua Fhoras na Gaeilge ar na meáin shóisialta, #LeChéile, sna laethanta amach romhainn. Cuireann #LeChéile ábhar ar fáil don phobal ar líne trí ardáin Fhoras na Gaeilge ar na meáin shóisialta le húsáid na Gaeilge a éascú sa bhaile.

Críoch

Breis eolais

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Stádas: Choose Status

10 Aib
2020
Nuacht, Preasráitis

Iarratais leictreonacha ar scéimeanna á moladh ag Foras na Gaeilge

Mar gheall ar COVID-19 tá Foras na Gaeilge ag iarraidh ar iarratasóirí a gcuid iarratas ar scéimeanna maoinithe atá fógartha faoi láthair a chur chugainn ar ríomhphost.  Caithfidh an t-iarratas agus na cáipéisí tacaíochta go léir ón seicliosta a chur leis an iarratas (agus a bheith faighte faoin spriocdháta más ann dó). 

Is féidir linn glacadh le cáipéisí i bhformáid MS Word nó PDF.  Ní ghlacfaimid le haon fhormáid eile, mar shampla Google Docs.

Tabhair faoi deara nach gá cóip chrua a sheoladh chugainn sa phost agus ní cóir duit cóip a fhágáil ag aon cheann d’oifigí Fhoras na Gaeilge.  Ní gá an fhoirm a bheith sínithe ag baill eile coiste nó finné neamhspleách agus glacfaimid le do ríomhphost mar dhearbhú uait.

Is iad seo a leanas na seoltaí ríomhphoist do scéimeanna ar leith agus is féidir ceisteanna a sheoladh chuig na seoltaí seo. Deimhnigh chomh maith go seolann tú d’iarratas don scéim chuí chuig an seoladh ríomhphoist cuí faoin spriocdháta atá luaite leis an scéim (más ann dó). Molaimid na hiarratais a sheoladh i bhfad roimh an spriocdháta lena dheimhniú go bhfaigheann Foras na Gaeilge in am iad.

Ríomhphoist:

Scéim Deontas Cholmcille, colmcille@forasnagaeilge.ie,spriocdháta  20 Aibreán 5 p.m

Scéim Miondeontas Cholmcille, colmcille@forasnagaeilge.ie, níl spriocdháta ann

Scéim na nImeachtaí Óige, oideachas@forasnagaeilge.ie, spriocdháta  27 Aibreán meán lae

An Scéim Tacaíochta Gnó, stg@forasnagaeilge.ie, níl spriocdháta ann

Stádas: Choose Status

30 Már
2020
Preasráitis

Preaseisiúint: Socruithe oibre Fhoras na Gaeilge maidir le Covid-19

I láthair na huaire, agus pobal na hÉireann uile ag dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le COVID-19, beidh sé tábhachtach go n-oibreoidh comhlachtaí de gach uile chineál i gcomhar le chéile le hiarmhairtí leathadh an víris a mhaolú.

Leis na contúirtí a bhaineann le leathadh an víris a mhaolú dár mbaill foirne, dár gcomhghleacaithe in eagraíochtaí eile, agus don phobal, lena sláinte agus slándáil a chosaint, tá socruithe ar leith curtha i bhfeidhm ag Foras na Gaeilge inniu sna cúig oifig.

Le treoir an dá rialtas a chur i bhfeidhm, agus go dtí go mbeidh deireadh leis an éigeandáil a bhaineann le Covid-19, beidh bunús na foirne ábalta a bheith ag obair sa bhaile. Cé nach mbeidh an fhoireann i láthair sna hoifigí éagsúla, beidh obair Fhoras na Gaeilge, a oiread agus is féidir, ag leanúint ar aghaidh mar is gnáth.

Beidh cruinnithe oibre i measc na foirne, agus idir foireann Fhoras na Gaeilge agus páirtithe eile, á n-eagrú trí shocruithe físchomhdhála agus gutháin, agus tá socruithe curtha i bhfeidhm againn, de réir mar atá iarrtha ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus an Roinn Pobal, lena chinntiú go mbeidh eagraíochtaí ag fáil a gcuid maoinithe go luath le tacú leo idir seo agus deireadh na Bealtaine.

Beidh Bord Fhoras na Gaeilge ag leanúint lena gcuid oibre chomh maith, ag tacú leis an bhfoireann, agus ag treorú na heagraíochta, trí shocruithe teicneolaíochta dá gcuid cruinnithe.

Arsa an Príomhfheidhmeannach Seán Ó Coinn, agus é ag tagairt do na socruithe éigeandála inniu, “Ar ndóigh, agus muid ag plé mar shochaí thuaidh agus theas le ceann de na dúshláin is déine ar thug muid riamh aghaidh air, tá sé de dhualgas orainn uilig, inár réimsí éagsúla oibre agus saoil, tacú lenár bpobail, lenár bpairtithe leasmhara agus le chéile. Beidh foireann Fhoras na Gaeilge i dteagmháil leis na heagraíochtaí éagsúla a bhíonn ag brath orainn maidir le maoiniú, treoir agus comhairle le linn na seachtainí atá amach romhainn, lena chinntiú gur féidir leosan tacú leis an phobal, trí shocruithe teicneolaíochta, ar líne agus ar bhealaí cruthaitheacha agus nuálaíocha eile. Trí sin a dheánamh, tá súil againn gur féidir linne ár gcion-na féin a dhéanamh le cuidiú le pobal na hÉireann, thuaidh agus theas, agus le pobal na Gaeilge in Éirinn agus thar lear, fanacht i dteagmháil le chéile, agus a bheith ag tacú le chéile.”

Beidh na socruithe céanna teagmhála i bhfeidhm agus daoine ag iarraidh dul i dteagmháil le Foras na Gaeilge, agus beidh eolas breise á chur ar an suíomh gréasáin ar bhonn rialta.

Críoch

Tuilleadh eolais

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

 

Stádas: Choose Status

03 Fea
2020
Nuacht, Preasráitis

Léiríonn buaicphointí 2019 éileamh níos mó ná riamh ar shuíomhanna foclóireachta Fhoras na Gaeilge

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge staitisticí maidir le buaicphointí 2019 a fhoilsiú inniu. Léiríonn na staitisticí cuid den tacaíocht a cuireadh ar fáil do réimse leathan earnálacha lena n-áirítear forbairtí ag leibhéal an phobail, foilsitheoireacht, gnó, na healaíona, agus óige.

Léiríonn anailís ar shuíomhanna foclóireachta Fhoras na Gaeilge gur thug níos mó cuairteoirí ná riamh cuairt ar na suíomhanna le 2.1m úsáideoir ag foclóir.ie (ardú 12% ar 2018) agus 1.8m úsáideoir ag teanglann.ie (ardú 29% ar 2018).

Ag labhairt faoi obair na bliana, dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Léiríonn an fás atá ag teacht go bliantúil ar úsáid foclóir.ie agus teanglann.ie an t-éileamh atá ar na suíomhanna sin i measc an phobail agus a thábhachtaí atá ár n-obair foclóireachta don phobal. Faoi láthair, táimid ag ullmhú do chéim stairiúil i gcur chun cinn na Gaeilge sa stát - is é sin foclóir ar líne a chur ar fáil mar leabhar. Táimid ag súil le bliain fhorásach in 2020 agus muid ag tacú leis an rialtas ó thuaidh Oifig an Choimisinéara a bhunú agus Straitéis don Ghaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn. Bunaithe ar aiseolas ón phobal beidh ár dTreo Straitéiseach 2021-2025 le foilsiú, agus lena dhéanamh níos éasca don phobal iarratas a dhéanamh, beidh ár gcóras iarratas ar dheontais a thabhairt ar líne den chéad uair. Beidh maoiniú á chur ar fáil againn d’Oireachtas na Gaeilge a bheidh á eagrú i mbliana i nGaillimh mar chuid de Ghaillimh 2020.”

“Chuir Foras na Gaeilge €4.6m ar fáil do na sé cheanneagraíocht Ghaeilge le tacú le forbairt na teanga ag leibhéal an phobail ar fud na tíre. As an mhaoiniú sin tá scéimeanna iontacha á bhforbairt – Gaelbhratach, Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, agus réimse leathan gníomhaíochtaí do dhaoine óga,” arsa Seán Ó Coinn, príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge.

Anuas ar bhuaicphointí 2019, tá áthas ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt gur cheadaigh bord Fhoras na Gaeilge deontais dar luach €94,584 d’fhéilte trí Scéim na bhFeilte ag an gcéad chruinniú in 2020. I measc na bhféilte a thabharfaidh ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta do na healaíona in 2020 beidh Féile na Mí, Féile na Bealtaine (Ciarraí), Scoil Samhraidh Mhic Reachtain (Béal Feirste) agus Cúirt 2020 - Féile Litríochta Idirnáisiúnta (Gaillimh).

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175   Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

11 Nol
2019
Nuacht, Preasráitis

Os cionn €1m de dheontais ceadaithe ag bord Fhoras na Gaeilge

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh caiteachas dar luach €1,094,301 ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge ar an 6 Nollaig.

Ceadaíodh deontais chun litríocht agus foilsitheoireacht na Gaeilge a chur chun cinn trí Scéim na dTionscadal Litríochta 2020 (€99,721) agus Scéim na Foilsitheoireachta (€655,819) a thacóidh le pleananna 12 chomhlacht foilsitheoireachta Gaeilge in 2020 lena n-áirítear Cló Iar-Chonnacht, Éabhlóid agus Futa Fata. 

I réimse an oideachais tá deontais ar luach €211,572 ina n-iomláine ceadaithe do Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-2022. Bronnfar na deontais ar dhá cheanneagraíocht: Conradh na Gaeilge (€113,841 do scoláirí faoi 18 ó thuaidh) agus Gael Linn (€85,731 do scoláirí faoi 18 ó thuaidh agus €12,000 do dhaoine fásta).

Ceadaíodh €120,000 don cheanneagraíocht Gael Linn leis an tionscadal Gaelbhratach a reáchtáil sna scoileanna arís in 2020. Scéim í seo atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge agus á reáchtáil ag Gael Linn le tacaíocht ó Chonradh na Gaeilge agus ó Ghlór na nGael agus a thugann spreagadh d’úsáid na Gaeilge i meánscoileanna agus i mbunscoileanna Béarla ar fud an oileáin.

Ceadaíodh £6,470 do Scéim Cholmcille a chothaíonn caidreamh agus a neartaíonn an gaol idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus Ghaeilge na hÉireann. Tá Teanga an Cheoil Cheiltigh, a bheidh á reáchtáil ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich ón 12 go dtí an 15 Márta 2020, i measc na dtionscadal ar ceadaíodh deontas dóibh.

Ag fáiltiú roimh chinntí an bhoird, dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá maoiniú á chur ar fáil do chuid de na tionscadail is tábhachtaí d’fhorbairt leanúnach na Gaeilge, agus is maoiniú é seo a rachaidh a thorthaí díreach chuig pobal na Gaeilge, trínár gcomhpháirtithe, na ceanneagraíochtaí agus na comhlachtaí foilsitheoireachta, chuig foghlaimeoirí na Gaeilge, chuig ár scríbhneoirí, agus ar ndóigh, uathu sin chuig an phobal léitheoireachta”.    

Ba é cruinniú an 6 Nollaig an cruinniú deireanach a bhí ag cúigear comhaltaí boird, a dtiocfaidh deireadh lena dtréimhsí ar bhord Fhoras na Gaeilge. Ghabh cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir buíochas le Seán Micheál Ó Dómhnaill, a bhfuil breis agus ocht mbliana tugtha aige don bhord, agus le Gráinne McElwain, Bláthnaid Ní Chofaigh, Seán Ó Coistealbha agus Seán Ó hArgáin, a mbeidh deireadh ag teacht lena dtréimhsí mar chomhaltaí boird ar an 12 Nollaig.

Ar an ábhar nach bhfuil an feidhmeannas ó thuaidh ag feidhmiú faoi láthair ní féidir leis an gComh-Aireacht Thuaidh Theas teacht i gceann a chéile agus ní féidir cinntí eatramhacha a dhéanamh i leith na bhforas thuaidh theas. Ag caint dó i ndiaidh an chruinnithe, dúirt cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, “Leanfaidh obair bhord Fhoras na Gaeilge ar aghaidh, cé go mbeidh bord níos lú ann, go dtí go dtiocfaidh an dá rialtas ar réiteach ar an cheist seo. Táimid ag súil go dtarlóidh sin go luath in 2020.”

Críoch

Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-2022

Dáiltear Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-2022 faoi thrí chatagóir:

Catagóir

Eagraíocht

Scoláirí faoi 16: dírithe ar Thuaisceart Éireann amháin.

Conradh na Gaeilge

Gael Linn

Daoine fásta: dírithe ar dhaoine fásta ó thuaidh agus ó dheas

Gael Linn

Teaghlaigh

Beidh cur chuige a bhaineann le deontais do theaghlaigh á fhógairt in 2020.

Is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh le Conradh na Gaeilge agus Gael Linn le fiosruithe maidir leis na deontais atá ceadaithe do na catagóirí thuas.

Stádas: Choose Status

01 Nol
2019
Nuacht, Preasráitis

An Foras Teanga 20 bliain ar an bhfód inniu

Tá fiche bliain ann inniu ó bunaíodh An Foras Teanga ar an 2 Nollaig 1999. Anuas ar an bhForas Teanga, a bhfuil Foras na Gaeilge agus Gníomhaireacht na hUltaise mar chuid de, agus tríd an gComhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT), bunaíodh 5 chomhlacht forfheidhmithe thuaidh theas eile*, ag eascairt ó chur i bhfeidhm Chomhaontú Aoine an Chéasta. Tiocfaidh na comhlachtaí forfheidhmithe le chéile ag ócáid atá á reáchtáil ag CATT in Ard Mhacha inniu le comóradh a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach ag an gcomhpháirtíocht thuaidh theas ó tháinig Comhaontú Aoine an Chéasta i bhfeidhm.

Mar chuid de chomóradh fiche bliain Fhoras na Gaeilge, tá súil á caitheamh ar mhórfhorbairtí atá déanta in earnáil na Gaeilge le fiche bliain anuas, bunú na sé cheanneagraíocht Ghaeilge, ina measc. Ag teacht leis an gcaochlú atá tagtha ar na bealaí a ndéanaimid cumarsáid ó bunaíodh Foras na Gaeilge in 1999, tá feachtas gníomhach agus bríomhar á reáchtáil ar ardáin chomhaimseartha agus dhigiteacha, idir phodchraoltaí agus na meáin shóisialta. Beidh áis phraiticiúil dóibh siúd a bhfuil eolas á lorg acu faoin nGaeilge ar fáil ar leagan athdheartha dár ngréasán dátheangach dár dteanga, www.gaeilge.ie,  ón lá inniu.

Dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá tírdhreach na teanga in Éirinn i ndiaidh athrú ó bhonn le 20 bliain. Is ó thuaidh is suntasaí atá an t-athrú sin le sonrú. Tá Foras na Gaeilge ina chuid lárnach den chlaochlú sin. Le Foras na Gaeilge tá bealach córasach ann anois againn thuaidh agus theas trí scéimeanna maoinithe le tacú le pobail agus le grúpaí atá ag iarraidh an Ghaeilge a fhorbairt.”

Dúirt cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir, “D’éirigh le Foras na Gaeilge cur go suntasach leis an chreatlach thacaíochta thuaidh agus theas – áirím an bonn buan atá faoi Chultúrlann Mac Adam Ó Fiaich, Cultúrlann Uí Chanáin, Raidió na Life, Raidió Fáilte agus na sé cheanneagraíocht Ghaeilge atá mar chnámh droma thacaíochta don phobal. Tá an foclóir ar líne www.foclóir.ie ar cheann de na háiseanna foghlama is tábhachtaí dá bhfuil againn don teanga, agus tá téarma.ie ar cheann de na forbairtí is suntasaí agus an Ghaeilge á hullmhú le bheith aitheanta go hiomlán mar theanga oibre de chuid an AE in 2022.”

“Is é an príomhról a bhí ag Foras na Gaeilge san fhiche bliain ó bunaíodh é, córas tacaíochta a fhorbairt – córas a chinnteodh go dtiocfadh torthaí buana as fuinneamh, díograis agus fiontraíocht an phobail ó thaobh na Gaeilge de. De bharr na socruithe a bhain le Comhaontú Bhéal Feirste, is féidir bonn ceart a chur faoinár n-aislingí. Nílimid gan ár ndóthain dúshlán maidir le forbairt na Gaeilge ar fud an oileáin, ach anois tá bonneagar agus córais againn le tabhairt futhú,” a dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn.

Breathnaigh ar fhíseán #Foras20 ar an nasc seo: https://www.youtube.com/watch?v=89kWSeV0CX8

#Foras20

Bí ag caint linn ar na meáin shóisialta!

* Is iad na 5 chomhlacht forfheidhmithe thuaidh theas eile Uiscebhealaí Éireann, Biaslán: An Bord um Chur Chun cinn na Sábháilteachta Bia, Idir-Thrádáil Éireann, Comhlacht na gClár Speisialta AE agus Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann. 

Stádas: Choose Status

01 Sam
2019
Nuacht, Preasráitis

€5.3M de dheontais faofa & Comhpháirtíocht le hÚdarás na Gaeltachta ag dul ó neart go neart

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh caiteachas os cionn €5.3M ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge ag Oireachtas na Samhna 2019 in Citywest. Ceadaíodh deontais dar luach €4.6M don 6 Cheanneagraíocht Ghaeilge do 2020 lena n-áirítear Oireachtas na Gaeilge, Conradh na Gaeilge, Gael Linn, Gaeloideachas, Glór na nGael agus Cumann na bhFiann.

Ceadaíodh £272,486.00 do Choláiste Ollscoile Naomh Muire i leith an Áisaonaid Lán-Ghaeilge, le háiseanna ar ardchaighdeán a chur ar fáil do scoileanna ina dteagasctar na curaclaim agus siollabais trí Ghaeilge in 2020. Ceadaíodh síneadh ama go 31 Nollaig 2020 don 22 dheontaí faoin scéim reatha de Scéim Pobal Gaeilge agus plé ar siúl faoi láthair faoin scéim nua a thiocfaidh in áit scéime reatha ina dhiaidh sin.

Ag fáiltiú roimh chinntí an bhoird, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Is cúis áthais dúinn an tsuim mhór airgid a ceadaíodh inniu a fhógairt. Is é seo an caiteachas is mó a bheidh á cheadú as buiséad 2020 agus is infheistíocht ríthábhachtach í seo a tacóidh go mór le húsáid na Gaeilge i measc an phobail. Táthar ag tógáil ar an gcomhpháirtíocht idir na 6 Cheanneagraíocht bliain i ndiaidh bliana ó bunaíodh an cur chuige nua in 2014. Bhí deis thábhachtach againn ár bplean gnó agus Plean Corparáideach 2020-2022 a phlé inniu agus muid ag pleanáil chun cinn do 2020. Chuireamar ‘Treo Straitéiseach’ don eagraíocht sa tréimhse 2020-2025 faoi bhráid an phobail ag seisiún breá bríomhar comhairliúcháin a d’eagraíomar mar ócáid ar leith ag Oireachtas na Samhna inné. Is é seo an chéad uair a bhí deis againn comhairliúchán poiblí den chineál seo a dhéanamh faoinár dtodhchaí agus fuaireamar aiseolas an-luachmhar ó rannpháirtithe an tseisiúin faoinár dtreo. Agus cloch mhíle 20 bliain ó bunaíodh Foras na Gaeilge in 1999 á sroichint againn i mí na Nollag, beidh sé tábhachtach deis a thabhairt don phobal aiseolas a thabhairt dúinn ar ár dtosaíochtaí agus réimsí oibre ar bhonn rialta feasta.”

Reáchtáladh an dara comhchruinniú idir bord Fhoras na Gaeilge agus bord Údarás na Gaeltachta roimh chruinniú boird an lae inniu. Bhí an phleanáil teanga, tacaíocht ghnó agus tráchtála d’fhoilsitheoirí na Gaeltachta agus comhpháirtíocht maidir le Comóradh 1500 Cholmcille 2020-2021 i measc na réimsí a pléadh.

Dúirt Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir, “Leagadh bunchloch thábhachtach nuair a reáchtáladh comhchruinniú le bord Údarás na Gaeltachta den chéad uair anuraidh agus tá lúcháir orm go bhfuil an chomhpháirtíocht eadrainn ag dul ó neart go neart. Tá ár ndá eagraíocht ag saothrú san aon ghort amháin, gualainn le gualainn, le húsáid na Gaeilge a mhéadú sa phobal, agus dá mhéad dá mbímid ag tacú le hobair a chéile is amhlaidh is fearr é do phobal na Gaeilge ar fud na tíre.”

Críoch 

Tuilleadh eolais & grianghraif:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

09 Dei
2019
Nuacht, Preasráitis

Buiséad Fhoras na Gaeilge & Cáinaisnéis 2020

D’fháiltigh príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, roimh an soiléiriú atá eisithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

I ráiteas maidir le Cáinaisnéis 2020, dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, “Fáiltímid roimh an tsoiléiriú ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta gur chaith Foras na Gaeilge an leithdháileadh iomlán a bhí ar fáil dúinn in 2018 inár mbuiséad bonnlíne. Tá cúrsaí buiséid níos dúshlánaí ná riamh, ó tharla gur laghdaigh buiséad Fhoras na Gaeilge gach bliain ó 2008 go 2016. In 2016, cé gur cuireadh stop leis na ciorruithe ainmniúla, níor tugadh ardú buiséid dúinn dár gcláir dheontais go fóill. Mar sin, cuirimid an-bhéim ar an tábhacht a bhaineann leis an tsoláthar atá curtha ar fáil dúinn a chaitheamh go héifeachtach ó bhliain go bliain”.

Ag tagairt do Cháinaisnéis 2020 dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Ar an ábhar gur socrú idir an Roinn Pobal ó thuaidh agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó dheas a bhíonn i gceist maidir le buiséad an Fhorais Teanga, ní bhíonn eolas ar fáil i leith leithdháileadh Fhoras na Gaeilge go dtí go mbíonn sin socraithe idir an dá rialtas. Mar sin de, níl a fhios ag Foras na Gaeilge go fóill go baileach cén buiséad a bheidh ar fáil againn de bharr Cháinaisnéis 2020. Ar ndóigh, tá Foras na Gaeilge ag dul i ngleic le ciorruithe leanúnacha ar a bhuiséad, atá laghdaithe beagnach 25% le blianta anuas, agus is dúshlán leanúnach dúinn é freastal ar an éileamh ar mhaoiniú don Ghaeilge.

Fáiltímid go mór roimh an mhaoiniú breise atá fógartha d’Údarás na Gaeltachta agus don phróiseas pleanála teanga. Fáiltímid fosta roimh an tsoláthar shuntasach breise de €5m atá fógartha ag an Aire Madigan do na healaíona, don Chomhairle Ealaíon, agus roimh an mhaoiniú shuntasach breise d’Fhís Éireann, agus do Ghaillimh 2020. I bhfianaise na laghduithe atá déanta ar mhaoiniú Fhoras na Gaeilge le 10 mbliana anuas, tá súil againn go gcuirfidh an maoiniú suntasach breise seo ar chumas na n-eagraíochtaí ealaíon sin forbairt mhór a dhéanamh ar an fhreastal a bheidh siad a dhéanamh ar na healaíona Gaeilge sa phobal agus i scoileanna ar fud na tíre in 2020. Cuirfidh sin go mór leis an phróiseas pleanála teanga ar fud na tíre, agus cabhróidh sé na bearnaí suntasacha atá fágtha le blianta beaga anuas i bhforbairt réimsí éagsúla na n-ealaíon Gaeilge de bharr laghduithe i maoiniú Fhoras an Gaeilge a dhúnadh.”

Críoch

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.