Preasráitis

14 Fea
2018
Nuacht, Preasráitis

All-Star Use of Irish Language Award 2018

Tá Foras na Gaeilge ag déanamh urraíochta ar cheann de ghradaim Business All Stars 2018Is gradam úrnua é seo a thugann aitheantas do ghnólachtaí a úsáideann an Ghaeilge mar uirlis mhargaíochta.

Beidh an All-Ireland Business Summit ar siúl i bPáirc an Chrócaigh ar an Déardaoin 19 Aibreán 2018.  Ag an ócáid, bronnfar 21 duais, ina measc an gradam All-Star Use of Irish Language Award 2018. 

Má tá gnó agatsa a bhaineann úsáid as an Ghaeilge ar chomharthaíocht nó ar phacáistíocht, ar shuíomh idirlín nó ar na meáin shóisialta, nó má tá seirbhís trí Ghaeilge á tairiscint agat, moltar duit cur isteach ar an ghradam.

Tabhair faoi deara, cé go bhfuil 12 Feabhra luaite, glacfar le hiarratais go dtí an Luan seo chugainn, an 19 Feabhra 2018. 

Tá gach eolas agus foirm iarratais anseo: www.bizallstarawards.ie

 

 

Tuilleadh eolais ó:

Anna Ní Bhroin    |   Oifigeach Feidhmiúcháin   |   Pobal & Gnó

(089) 2133986         annanibhroin@forasnagaeilge.ie   

An Chrannóg, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall     

www.gnomeansbusiness.ie              www.forasnagaeilge.ie

Lean muid...

  http://twitter.com/gnoasgaeilge

  http://www.facebook.com/gnomeansbusiness/

Stádas: Choose Status

30 Ean
2018
Nuacht, Preasráitis

Ré nua d’Fhoras na Gaeilge agus ceannáras nua seolta ag An Taoiseach Leo Varadkar TD

Cuireadh tús le tréimhse nua i stair Fhoras na Gaeilge nuair a d’oscail An Taoiseach, Leo Varadkar TD, ceannáras nua Fhoras na Gaeilge ag 63-66 Sráid Amiens ag ócáid cheiliúrtha anocht.  Thug an An Taoiseach camchuairt ar na hoifigí nua lena n-áirítear stiúideoanna nua Raidió na Life agus bhí sé thar a bheith tógtha leis na háiseanna. Bhí Príomhaoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta, Joe McHugh, i dteannta an Taoisigh ag ócáid na hoíche anocht.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá lúcháir orm go bhfuil baile buan aimsithe faoi dheireadh d’fhoireann iomlán Bhaile Átha Cliath, a bhí ag obair as dhá oifig roimhe seo, go háirithe leis an iomaíocht an-ghéar atá ann faoi láthair le haghaidh spás oifige sa phríomhchathair. Tá lárionad fadtéarmach aimsithe againn anois, cóngarach do lár na cathrach agus do na lárionaid iompair phoiblí, a mbeidh sé furasta ag baill foirne agus ag an phobal taisteal chuige. Tá na hoifigí oiriúnach d’obair Fhoras na Gaeilge, agus tá áiseanna iontu a bheidh an pobal in ann a úsáid. Tá súil agam go ndéanfaidh pobal Gaeilge na cathrach a gcuid féin den fhoirgneamh seo mar a rinne siad de 7 Cearnóg Mhuirfean, agus dá réir sin go gcruthóimid stair nua don fhoirgneamh, agus i mbliain stairiúil seo Bhliain na Gaeilge go gcuirfimid tús le ré nua i stair na teanga sa phríomhchathair”.

Thug Ó Coinn aitheantas ar leith d’iar-Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh, a d’aithin an riachtanas agus a chuir tús leis an gcuardach do cheannáras nua sa phríomhchathair chomh fada siar le 2015, agus do na daoine eile uile, idir bhaill foirne, chomhaltaí Boird, agus eile, a raibh ionchur acu san aistriú go Sráid Amiens.

Bhí idir fhostaithe agus iar-fhostaithe, chomhaltaí agus iar-chomhaltaí boird, Airí agus ranna Stáit, cheanneagraíochtaí agus eagraíochtaí Gaeilge chomh maith le heagraíochtaí atá lonnaithe i gcomharsanacht i láthair ag seoladh cheannáras na heagraíochta uile-oileáin i mBaile Átha Cliath 1. Gráinne McElwain, léiritheoir/láithreoir teilifíse agus comhalta boird de chuid Fhoras na Gaeilge a bhí mar bhean an tí ag an ócáid cheiliúrtha. Chuir an banna ceoil, IMLÉ, clabhsúr leis an ócáid le taibhiú speisialta den amhrán Críochfort, a ghnóthaigh Amhrán na Bliana ag Gradaim Nós 2017.

Nótaí don eagarthóir:

Faoi Fhoras na Gaeilge

Ar an dara lá de mhí na Nollag 1999 bunaíodh Foras na Gaeilge, an comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann.

Faoi réir Chomhaontú Aoine an Chéasta bunaíodh An Foras Teanga, Comhlacht Forfheidhmithe Thuaidh/Theas, chun an Ghaeilge agus an Ultais a chur chun cinn. Faoi choimirce an chomhlachta sin, déanfaidh Foras na Gaeilge nafreagrachtaí go léir i dtaca leis an nGaeilge a chur i gcrích. I measc na bhfreagrachtaí sin tá labhairt agus scríobh naGaeilge sa saol poiblí agus sa saol príobháideach i bPoblacht na hÉireann. Tá an fhreagracht chéanna ann i leithThuaisceart Éireann, sa chás go mbíonn an t-éileamh cuí ann agus i gcomhthéacs Chuid III de Chairt Chomhairle nahEorpa um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh. Aistríodh foireann Bhord na Gaeilge, an Ghúim (Foilsitheoirí) agusan Choiste Téarmaíochta (Forbairt Téarmaíochta) agus a ngníomhaíochtaí ar fad go dtí an comhlacht nua.

Tá Foras na Gaeilge bródúil as a ról i dtaca le comhairle a chur ar lucht rialtais, thuaidh agus theas, agus ar chomhlachtaí poiblí agus ghrúpaí eile sna hearnálacha príobháideacha agus deonacha i ngach gnó a bhaineann leisan nGaeilge chomh maith leis na tionscadail tacaíochta a chuireann siad ar bun agus cúnamh deontais a thugannsiad do ghrúpaí agus do chomhlachtaí ar fud oileán na hÉireann.

Faoi 63-66 Sráid Amiens

Ó bunaíodh Foras na Gaeilge in 1999, mar chuid de na socruithe a bhain le Comhaontú Bhéal Feirste, bhí a gceanncheathrú ag an bhforas trasteorann sna hoifigí céanna a bhí ag Bord na Gaeilge roimhe sin, ag 7 Cearnóg Mhuirfean Baile Átha Cliath 2. Tháinig deireadh le Bord na Gaeilge nuair a bunaíodh Foras na Gaeilge in 1999, agus aistríodh foireann Bhord na Gaeilge isteach i bhForas na Gaeilge. Bhí stair fhada ag na hoifigí sa seanteach Seoirseach ar Chearnóg Mhuirfean agus bhí cuid den fhoireann lonnaithe ann ó 1981 go dtí gur aistrigh foireann Bhaile Átha Cliath go 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1 i mí Dheireadh Fómhair  2017.

I measc na n-áiseanna atá ag 63-66 Sráid Amiens tá stiúideonna nuálacha an stáisiúin Raidió na Life, 106.4 fm agus halla ina mbeidh imeachtaí á reáchtáil ag Foras na Gaeilge agus ag eagraíochtaí Gaeilge.

Bhí Clúid Housing lonnaithe in 63-66 Sráid Amiens le blianta beaga anuas agus tá siad anois lonnaithe ar Shráid an tSiarriam Uachtarach, Baile Átha Cliath 1.

Faoi IMLÉ:

Is banna ceoil neamhghnách iad IMLÉ, a bhfuil fuaim ar leith acu a eascraíonn as éagsúlacht chúlraí an triúr amhránaithe. Sníomhtar filíocht, rapcheol agus popcheol le chéile i bhfuaim an bhanna ar bhealach úr nach bhfuil a leithéid cloiste againn roimhe seo – go háirithe sa Ghaeilge. Measctar glór neamhshaolta Ferghal Moloney le rapáil lúfar thógálach MC Muipéad.

‘Rud éigin a chruthú a bheadh éagsúil, neamhghéilliúil agus ionraic’; b’in ráiteas misin an bhanna nuair a bhunaigh Cian Mac Cárthaigh, dordghiotáraí, ar dtús é, agus cíorann a gcéad albam cuid de cheisteanna móra an tsaoil: brí na beatha, ár gcaidreamh leis an bpláinéad agus aimsiú an dóchais san éadóchas.

Tuilleadh eolais

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

08 Nol
2017
Nuacht, Preasráitis

Os cionn €1.2 milliún de dheontais ceadaithe ag bord Fhoras na Gaeilge

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur ceadaíodh caiteachas dar luach €1,215,491 ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge inniu. Cheadaigh bord Fhoras na Gaeilge deontais i réimse na litríochta, na foilsitheoireachta agus an phobail chomh maith le maoiniú suntasach a chuirfidh bonn láidir faoi Bhliain na Gaeilge 2018.

Ceadaíodh €389,209 don cheanneagraíocht, Conradh na Gaeilge, chun clár cuimsitheach ildánach a chur ar fáil le linn Bhliain na Gaeilge 2018. Mar chuid den deontas sin cheadaigh Foras na Gaeilge ciste miondeontas, a chuirfidh deontais bheaga ar fáil do ghrúpaí a eagraíonn imeachtaí ar fud na tíre. Lena chois sin, beidh Clár Ildánach Bhliain na Gaeilge 2018 agus Ciste do Dhuaiseanna Scoile i measc na dtionscadal a bheidh ceadaithe faoi dheontas Fhoras na Gaeilge mar chuid den cheiliúradh idirnáisiúnta.

Ceadaíodh €40,000 don mhórléiriú ealaíne, amharclannaíochta agus ceoil, Aisling?, atá bunaithe ar shaothar nua-chumtha de chuid mhórealaíontóirí na Gaeltachta. Is é an drámadóir, scríbhneoir agus scannánóir, Darach Mac an Iomaire, stiúrthóir an tionscadail, agus beidh léirithe ar siúl i níos mó ná deich n-ionad ó thuaidh agus ó dheas le linn Bhliain na Gaeilge 2018.

Anuas ar dheontais a thacaíonn le Bliain na Gaeilge 2018 cheadaigh Foras na Gaeilge deontais de luach €112,310  chun an léitheoireacht agus litríocht i nGaeilge a chur chun cinn, agus €644,885 do comhlachtaí foilsitheoireachta, ina measc: Coiscéim, Cló Iar-Chonnachta, Futa Fata agus Leabhar Breac.

Ag fáiltiú roimh chinneadh an bhoird inniu, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge Seán Ó Coinn, “Tréaslaím a saothar agus a gcruthaíocht leis na heagraíochtaí sin uile ar cheadaigh Foras an Gaeilge deontais dóibh inniu. Is é an ról is tábhachtaí atá ag Foras na Gaeilge ná úsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa phobal. Trí na deontais atá ceadaithe inniu ag Foras na Gaeilge, beimid ag cuidiú le heagraíochtaí Gaeilge leanúint dá n-obair iontach ag foilsiú scoth na leabhar, á gcur i láthair an phobail, agus beimid ag cinntiú go mbeidh pobal iomlán an oileáin ábalta páirt ghníomhach a ghlacadh i mBliain na Gaeilge in 2018.”

 

*Críoch*

 

Nóta don Eagarthóir:

Cuirfidh TG4 tús spleodrach le Bliain na Gaeilge 2018 le clár beo atá urraithe ag Foras na Gaeilge, Fáilte 2018, Oíche Chinn Bhliana 2017 i gCorca Dhuibhne, Co. Chiarraí.

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

 

Stádas: Choose Status

05 Sam
2017
Nuacht, Preasráitis

Os cionn €5 milliún de dheontais faofa ag Bord Fhoras na Gaeilge

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh caiteachas dar luach €5,405,000 ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne inniu.

Ag fáiltiú roimh chinneadh an bhoird, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá lúcháir orainn an tsuim mhór airgid a ceadaíodh inniu a fhógairt. Is é seo an sciar is mó a bheidh á cheadú as buiséad 2018 agus clúdaíonn an maoiniú réimse leathan deontas lena n-áirítear buiséid na gCeanneagraíochtaí Gaeilge, ar ceadaíodh €4,646,547 dóibh. Tá na deontais a faomhadh inniu ag brath ar chinneadh na ranna urraíochta i leith maoiniú d’Fhoras na Gaeilge in 2018; tá dearbhú tugtha ag na ranna go gcuirfear maoiniú ar fáil don fhoras trasteorann lena dhualgais reachtúla mhaoinithe a chomhlíonadh in 2018.”

Anuas ar dheontais na gCeanneagraíochtaí ceadaíodh deontais do Choláiste Ollscoile Naomh Muire i leith an Áisaonaid Lán-Ghaeilge (£272,486), do Ghael Linn don tionscadal Gaelbhratach (€120,000), agus d’earnáil na meán Gaeilge trí Rua Media (NÓS) (£68,700), Comhar Teo (€120,000) agus Tuairisc.ie (€126,285).

D’fhaomh Bord Fhoras na Gaeilge an Scéim Maoinithe don Dá Chultúrlann Ó Thuaidh 2018-2020, a chuirfidh deis mhaoinithe ar fáil do Chultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste agus do Chultúrlann Uí Chanáin i gCathair Dhoire ó Eanáir 2018 go Nollaig 2020. Cuirfear ciste suas le £672,000 de bhuiséad iomlán ar fáil tríd an scéim seo thar thréimhse trí bliana; buiséad bliantúil dar luach £222,400.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá Foras na Gaeilge ag iarraidh béim a chur ar fhorbairt na Gaeilge ag leibhéal an phobail, agus ar an chomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara eile sa phobal, rud atá ríthábhachtach le dul i bhfeidhm ar an phobal.  Tugann scéimeanna uile Fhoras na Gaeilge deiseanna don phobal an Ghaeilge a chothú agus a bhuanú agus tá gach eolas faoi scéimeanna sna réimsí éagsúla, chomh maith lenár gcéad scéim ar líne, Grúpaí le Gaeilge, ar fáil anois ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge”.

 

*Críoch*

Nóta don Eagarthóir:

Miondealú ar na deontais a ceadaíodh ag cruinniú boird Fhoras na Gaeilge, an 3 Samhain:

Glór na nGael

€1,087,615

Conradh na Gaeilge

€832,457

Oireachtas na Gaeilge

€622,594

Gael Linn

€650,183

Gaeloideachas

€708,562

Cumann na bhFiann

€745,136

   

An tÁisaonad

£272,486

Gael Linn (Gaelbhrathach)

€120,000

   

Rua Media (NÓS)

£68,700

Comhar Teo. (COMHAR)

€120,000

Tuairisc (www.tuairisc.ie)

€126,285

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Stádas: Choose Status

25 Dei
2017
Nuacht, Preasráitis

Camchuairt fógartha ag Foras na Gaeilge

Tá áthas ar Fhoras na Gaeilge sraith d’oícheanta eolais a fhógairt le scéimeanna maoinithe a bheidh ar fáil ón gcomhlacht thuaidh/theas don Ghaeilge in 2019 a chur chun cinn. Beidh an chéad cheann acu ar siúl ag Aonach an Oireachtais ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne ar an 2 Samhain.  Le linn na n-oícheanta roinnfidh Foras na Gaeilge eolas faoi obair na heagraíochta, a scéimeanna maoinithe agus na tacaíochtaí atá ar fáil. Beidh deis ag an bpobal aiseolas a thabhairt maidir le cur chun cinn na Gaeilge ina gceantar féin agus ceisteanna a chur.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá ceantair áirithe thuaidh agus theas aitheanta againn óna bhfuil líon na n-iarratas ar ár scéimeanna maoinithe éagsúla measartha íseal le blianta beaga anuas. Le dul i ngleic leis seo, eagraíodh camchuairteanna i míonna Feabhra agus na Samhna 2017 le labhairt le pobail sna ceantair seo agus é mar aidhm againn feasacht a ardú faoi na deiseanna maoinithe agus tacaíochtaí atá ar fáil dóibh. Ba mhór an tairbhe a bhain leis na seisiúin sin toisc gur roinn rannpháirtithe aiseolas luachmhar linn atá anois curtha san áireamh againn. Táimid ag súil go mór le dul i mbéal an phobail arís leis an dara camchuairt seo le scéimeanna maoinithe 2019 a chur faoina mbráid.”

 

I measc na scéimeanna a bheidh á bplé beidh Scéim na nImeachtaí Óige, Scéim na gCampaí Samhraidh agus scéimeanna scríbhneoireachta. Cuireann Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil freisin i réimsí an ghnó, na n-ealaíon, na meán agus na foilsitheoireachta. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge, www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna, le haghaidh liosta iomlán de na scéimeanna atá ar fáil.

 

Cuirfidh Foras na Gaeilge na seisiúin seo a leanas i láthair le linn na seachtainí seo romhainn:

 

Dáta

Baile

Ionad

Am

02/11/2018

Cill Airne, Co. Chiarraí

Aonach an Oireachtais, Oireachtas na Samhna, Gleneagle Hotel, V93 V6WF

15:00

07/11/2018

Cathair Chill Chainnigh

Springhill Court Hotel, R95 NX32

19:30

07/11/2018

An Chorr Chríochach, Co. Thír Eoghain

Burnavon Theatre, BT80 8DN

19:00

08/11/2018

Port Laoise, Co. Laoise

Maldron Hotel, R32 HKN3

19:30

14/11/2018

Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Grianán Theatre, F92 RV1F

19:30

15/11/2018

Cathair Shligigh

Sligo Southern Hotel, F91 EW24

19:30

16/11/2018

Cathair na Gaillimhe

Tionól Forbartha Gaeloideachas, Clayton Hotel, H91 D526

16:15

 

* Críoch *

Faoi Fhoras na Gaeilge

 

Cuireadh Foras na Gaeilge ar bun faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta agus tá siad freagrach as na nithe seo a leanas

  • cur chun cinn na Gaeilge;
  • úsáid na Gaeilge a éascú agus a spreagadh sa chaint agus i scríbhinn, sa saol poiblí agus sa saol príobháideach sa Deisceart agus, i gcomhthéacs Chuid III den Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, i dTuaisceart Éireann mar a mbeidh éileamh cuí ann;
  • comhairle a thabhairt don dá lucht riaracháin, do chomhlachtaí poiblí agus do ghrúpaí eile san earnáil phríobháideach agus san earnáil dheonach;
  • tionscadail tacaíochta a ghabháil de láimh, agus cúnamh deontais a thabhairt do chomhlachtaí agus do ghrúpaí de réir mar a mheasfar is gá;
  • taighde, feachtais fógraíochta, caidreamh poiblí agus caidreamh leis na meáin a ghabháil de láimh;
  • téarmaíocht agus foclóirí a fhorbairt;
  • tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge.

Tuilleadh eolais: 

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Colm Ó hArgáin, Ardoifigeach Feidhmiúcháin: Oideachas, Foras na Gaeilge.

Teil: 00353 1 639 8400

Ríomhphost: cohargain@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

23 Dei
2017
Nuacht, Preasráitis

Grúpaí le Gaeilge 2018: Scéim nua fógartha ag Foras na Gaeilge

D’fhógair Foras na Gaeilge scéim nua inniu a thugann tacaíocht do dheiseanna úsáide Gaeilge agus glacfar le hiarratais as seo go dtí an 1 Nollaig 2017. Is é bunaidhm Grúpaí le Gaeilge

tacú le deiseanna úsáide sa phobal trí mhaoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí le clár gníomhaíochtaí a bhaineann le sainspéis atá acu a reáchtáil trí Ghaeilge. Tacóidh sé le grúpaí éagsúla a bhfuil an Ghaeilge mar mheán cumarsáide acu, ach nach í an Ghaeilge amháin an sainspéis atá acu.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá grúpaí ar fud an oileáin a thagann le chéile le comhspéis a chleachtadh trí Ghaeilge agus tá áthas orainn go mbeidh ar ár gcumas na grúpaí seo, chomh maith le grúpaí nua a thiocfaidh chun cinn, a chumasú tríd an scéim seo. Tá sé mar aidhm againn tacú le grúpaí a théann i mbun gníomhaíochtaí éagsúla, bíodh sin trí ióga, gníomhaíochtaí spóirt nó club leabhar, le húsáid na Gaeilge mar theanga shóisialta agus phobail a spreagadh. Tá córas iarratais ar líne forbartha againn don scéim agus, den chéad uair riamh, beidh Foras na Gaeilge ag glacadh le hiarratais ón bpobal tríd an suíomh gréasáin. Is forbairt thábhachtach é seo mar go n-éascóidh sé an córas an próiseas iarratais don deontaí agus muid ag dul i dtreo próiseas níos nuálaí mar a fhorbraíonn cúrsaí teicneolaíochta. Táimid ag súil go mór le heolas faoin scéim a roinnt leis an bpobal ag sraith oícheanta eolais a bheidh á fógairt go luath”.

Tá ról comhairliúcháin ag An tOireachtas maidir le reáchtáil na scéime Grúpaí le Gaeilge mar aon le tacaíocht, comhairle agus cúnamh a chur ar fáil do choistí pobail ar spéis leo iarratas a dhéanamh ar an scéim.

Ar fhógairt na scéime dó dúirt Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir an Oireachtais, “Is cúis áthais dom go bhfuil ról comhairliúcháin agus tacaíochta ag an Oireachtas ar an scéim Grúpaí le Gaeilge. Tabharfaidh an scéim deis do ghréasáin sainspéise fud fad na tíre deiseanna úsáide Gaeilge a chruthú mar aon le struchtúr níos beaichte a chur ar na himeachtaí a chuirfear ar fáil. Tá súil ag an Oireachtas go spreagfaidh an scéim seo réimse leathan iarratas ina gcuimseofar deiseanna úsáide Gaeilge don phobal le taitneamh a bhaint as an teanga. Tá tábhacht agus fiúntas ar leith le forbairt na gclubanna siúlóide, reatha, cócaireachta agus go leor sainspéiseanna eile timpeall na tíre. Tacóidh an scéim Grúpaí le Gaeilge go mór le haitheantas agus spreagadh a thabhairt do na gréasáin luachmhara seo.”

Críoch

Fiosruithe maidir leis an scéim:

Foras na Gaeilge: www.forasnagaeilge.ie/grupai  |  grupai@forasnagaeilge.ie 353 1 639 8400

An tOireachtas: eolas@antoireachtas.ie | 353 1 475 3857

Fiosruithe ó na meáin:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teagmháil: 0035387 673 6175 | Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

11 Dei
2017
Nuacht, Preasráitis

Aonach na nEalaíon á reáchtáil ag An tOireachtas i gCo. Dhoire

Déardaoin an 12 Deireadh Fómhair tiocfaidh lucht na Gaeilge agus lucht na n-ealaíon le chéile in An Carn, Carn Tóchair, i gCo. Dhoire le deiseanna leis na healaíona trí Ghaeilge a chur chun cinn ó thuaidh a phlé. Tá Oireachtas na Gaeilge ag reáchtáil na hócáide seo i gcomhar le Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus le Foras na Gaeilge, agus mar a mhínigh Majella Ní Chríocháin, Oifigeach Imeachtaí an Oireachtais:

‘D’eascair seo ó phlé a tharla idir muid féin, An Chomhairle Ealaíon agus Foras na Gaeilge faoi cén chaoi is fearr leis na healaíona Gaeilge a fhorbairt sa tuaisceart. D’aontaigh muid gur cóir deis a thabhairt d’eagrais agus d’oifigigh Ghaeilge, agus d’eagrais ealaíon nach eagrais Ghaeilge iad, teacht le chéile agus samplaí de thionscadail ealaíon Gaeilge d’ardchaighdeán a chur os a gcomhar. Labhróidh an físealaíontóir Nuala Ní Fhlathúin faoi thionscadal ealaíon pobail inar phléigh sí tábhacht na Gaeilge do phobal beag tuaithe. Taispeánfaidh an cóiréagrafaí Ríonach Ní Néill a gearrscannán I Modh Rúin faoi mhná sna 60aidí, 70aidí agus 80aidí a thóg a gcuid páistí le Gaeilge, agus faoin gcaoi a mbaineann sí leas as a saothar ealaíon leis an nGaeilge a chur chun cinn. Is é teideal an chur i láthair a dhéanfaidh an file agus ceoltóir Marcus Mac Conghail ná Buail Aríst Mé – Dé hÍde agus an Dúitseach.

Maidir le hardán a thabhairt do na healaíona Gaeilge, labhróidh Aisling Ní Labhraí ón gCultúrlann i mBéal Feirste faoi ról na n-ionad; cuirfidh Rossa Ó Snodaigh (KÍLA, agus bunaitheoir An Puball Gaeilge ag an Electric Picnic) síos ar na deiseanna maidir le himeachtaí Gaeilge a chur ar chlár féilte ealaíon; agus pléifidh an t-amhránaí agus ceoltóir Dermott Mulholland na deacrachtaí a bhaineann le lucht féachana a fhorbairt do na healaíona i gceantair thuaithe.’

Seo mar a labhair Edel Ní Chorráin, Leas-Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge faoin ócáid:

‘Is deis iontach an lá seo atá eagraithe ag Oireachtas na Gaeilge dhá ghné de chuid chultúr na hÉireann a chur chun cinn le chéile, an Ghaeilge agus na healaíona. Tá muid thar a bheith sásta a bheith páirteach sa chéad ócáid den chineál seo ó thuaidh agus tá súil againn go mbeidh deiseanna eile ann amach anseo tionscadail eile a dhéanamh agus An Chomhairle Ealaíon agus Foras na Gaeilge ag obair le chéile.’

Is i nGaeilge a dhéanfar na cuir i láthair uile agus beidh córas aistriúcháin comhuaineach ar fáil dóibh siúd nach bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu. Beidh an tAonach ar siúl ó 10:30 a.m. go 3:30 p.m. agus is féidir ticéad saor in aisce a chur in áirithe ag http://www.eventbrite.com/e/aonach-na-nealaion-arts-fair-tickets-37843393609?aff=es2. Cuirfear lón saor in aisce ar fáil freisin agus beidh deis ag daoine eolas faoina gcuid eagras a roinnt le rannpháirtithe eile ag am lóin.

Níor reáchtáladh a leithéid riamh cheana agus tá súil ag An tOireachtas, ag An Chomhairle Ealaíon agus ag Foras na Gaeilge go nglacfaidh daoine páirt san aonach agus go n-eascróidh tionscadail eile ealaíon uaidh.

CRÍOCH

Tuilleadh eolais:

Majella Ní Chríocháin Oifigeach Imeachtaí & Forbartha Freastail

+353 (0)87 977 6852 | majella@antoireachtas.ie | www.antoireachtas.ie

Stádas: Choose Status

28 Meá
2017
Preasráitis

Deis mhaoinithe trí bliana (2018-2020) ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich agus Gaeláras Uí Chanáin

Reáchtáil Foras na Gaeilge próiseas comhairliúcháin idir mí Aibreán agus mí an Mheithimh 2017 le tuairimí a lorg faoin mbealach is fearr chun tacaíocht a chur ar fáil d’ionaid Ghaeilge ar fud an oileáin. Bhí sé mar aidhm ag an bpróiseas athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfreastal a dhéanann Foras na Gaeilge ar ionaid Ghaeilge le freastal níos straitéisí agus níos leithne a dhéanamh ar phobal na Gaeilge ó thuaidh agus ó dheas. Cé nach bhfuil aon scéim poiblí ag Foras na Gaeilge faoi láthair le freastal ar ionaid Ghaeilge, tá deontas bliantúil á chur ar fáil do Chultúrlann McAdam Ó Fiaich i gCathair Bhéal Feirste agus do Ghaeláras Uí Chanáin i gCathair Dhoire.

Lorgaíodh tuairimí maidir le ceithre rogha a chuirfeadh tacaíocht mhaoinithe ar fáil d’ionaid Ghaeilge ar bhealaí éagsúla le linn an phróisis. Bunaithe ar na freagairtí a fuarthas, tá cinneadh déanta ag Foras na Gaeilge deis mhaoinithe 3 bliana a chur ar fáil do Chultúrlann McAdam Ó Fiaich agus do Ghaeláras Uí Chanáin ó mhí Eanáir 2018 ar aghaidh. Is trí phróiseas iarratais agus measúnaithe ar dheontais ón dá ionad a dhéanfar aon mhaoiniú a cheadú. 

Dúirt Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, “Tháinig teachtaireacht láidir ar ais chugainn ag tacú leis an soláthar acmhainní reatha a chuirtear ar fáil d’ionaid Ghaeilge agus tá Foras na Gaeilge tar éis éisteacht le haiseolas an chomhairliúcháin. Aithníonn Foras na Gaeilge an ról lárnach atá ag an dá chultúrlann laistigh dá bpobail agus gur eochairthionscadail cheannródaíocha iad a bhfuil tábhacht siombalachais níos leithne acu do phobail na Gaeilge ar fud fad an oileáin. Ach chomh maith leis sin, aithnimíd an gá atá fós ann scéim faoi leith a thabhairt chun cinn chun tacaíocht a sholáthar do na scórtha eile ionaid Ghaeilge ar fud an oileáin agus is baolach nach raibh ar ár gcumas a leithéid de scéim a bhunú lenár n-allúntas reatha. Tá feidhm agus tábhacht an Ionaid Ghaeilge in athréimniú na Gaeilge mar theanga pobail aitheanta mar bhunchloch den Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus tá géarghá le soláthar breise chun scéim oiriúnach leis na hacmhainní cuí a chur i bhfeidhm. Beidh muid ag déanamh cás lenár ranna urraíochta chun acmhainní breise chuige sin a lorg.”

Tá tuairisc iomlán agus anailís ar na haighneachtaí a fuarthas i dtaca leis an bpróiseas comhairliúcháin ar fáil ar https://www.forasnagaeilge.ie/nuacht/comhairliuchan/

Críoch

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

28 Meá
2017
Nuacht, Preasráitis

Ré nua agus Foras na Gaeilge ag bogadh chuig ceannáras nua ar Shráid Amiens

Beidh Foras na Gaeilge ag bogadh chuig ceannáras nua i mBaile Átha Cliath ar an 29 Meán Fómhair. 

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá ceangal fada ag foireann Fhoras na Gaeilge leis an teach Seoirseach seo ar Chearnóg Mhuirfean agus tá cuid den fhoireann lonnaithe anseo ó bunaíodh Foras na Gaeilge in 1999, níos faide siar fiú mar bhaill foirne de Bhord na Gaeilge a bhog anseo in 1981. Agus ar ndóigh tá pobal na Gaeilge ag úsáid na n-oifigí ó shin i leith, rud a fhágann go bhfuilimid ag fágáil stair fhada inár ndiaidh. Ach tá ceannáras nua ar ardchaighdeán aimsithe againn a oireann dár riachtanais, atá go síoraí ag méadú mar a fhásann Foras na Gaeilge. Leagadh sprioc uaillmhianach amach don athlonnú seo agus rinne an fhoireann éacht le hí a bhaint amach. Is cúis áthais dom go mbeidh foireann uile Bhaile Átha Cliath lonnaithe in aon ionad amháin agus go mbeidh an spás agus na hacmhainní cuí againn do bhaill foirne ó oifigí eile Fhoras na Gaeilge a bheidh ag teacht ar cuairt. Tá súil agam mar an gcéanna, mar a rinneadh le 7 Cearnóg Mhuirfean, go n-aithneoidh pobal na Gaeilge gur leosan an foirgneamh nua ar Shráid Amiens agus go gcuirfear tús le ré nua i stair na teanga sa phríomhchathair leis an athlonnú. Tá borradh faoin Ghaeilge faoi láthair thuaidh agus theas agus, agus beidh anois baile seasmhach ag Foras an Gaeilge le tacú le cur chun cinn na Gaeilge ar fud an oileáin. Beidh sé tráthúil go mbeidh an ceannáras á nochtadh againn don phobal ag tús na bliana úire, Bliain na Gaeilge 2018.”

Dúirt Clárbhainisteoir Cumarsáide, Margaíochta & Feasachta Fhoras na Gaeilge, Anna Davitt “Tá sé mar aidhm ag foireann Bhaile Átha Cliath a bheith bogtha isteach san oifig nua ar an Luan an 2 Deireadh Fómhair. Ní thiocfaidh aon athrú ar uimhir ghutháin Fhoras na Gaeilge agus beidh teacht orainn i gcónaí ar (01) 639 8400 ach beidh gach comhfhreagras poist d’oifig Bhaile Átha Cliath le seoladh chuig 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1 feasta. Ba mhór againn foighne an phobail agus muid ag socrú isteach sa cheannáras nua sna seachtainí amach romhainn.”

Dúnfar oifig Bhaile Átha Cliath go sealadach ar an 29 Meán Fómhair leis an athlonnú a éascú agus beifear ag feidhmiú ó oifigí nua in 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath, ón Luan, an 2 Deireadh Fómhair. Sa chás go bhfuil ceist phráinneach agat d’oifig Bhaile Átha Cliath le linn na tréimhse seo, is féidir glaoch ar oifig Bhéal Feirste ar 028 (048) 90890970 agus cuirfear do theachtaireacht ar aghaidh.

Críoch

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

11 Meá
2017
Nuacht, Preasráitis

Edel Ní Chorráin tosaithe mar Leas-Phríomhfheidhmeannach/ Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais Fhoras na Gaeilge

Tá Edel Ní Chorráin tosaithe i mbun a cuid cúraimí mar Leas-Phríomhfheidhmeannach/Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais Fhoras na Gaeilge in oifig Bhéal Feirste.

Thréaslaigh Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, a ceapachán le Edel thiar i mí an Mheithimh 2017, ag rá go mbeidh “cúraimí an oideachais uirthi don tír ar fad le linn am atá cinniúnach i réimse an oideachais i dtaca leis an Ghaeilge de”. Tugann sí réimse leathan scileanna agus taithí léi isteach sa phost ríthábhachtach seo le Foras na Gaeilge, a bhfuil sé ar cheann de phríomhfheidhmeanna aige tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge. 

Tá taithí na mblianta ag Edel i réimse an oideachais, in oiliúint múinteoirí agus ag dearadh áiseanna teagaisc Gaeilge don seomra ranga go háirithe. I measc na dtionscadal a d’fhorbair Edel mar Bhainisteoir Oideachais don Ghaeloideachas, Iar-bhunscolaíocht, leis an gComhairle Curaclaim, Scrúdúcháin agus Measúnaithe (CCEA), tá foclóir ar líne ar a dtugtar Ríomhfhoclóir Matamaitice, a thugann sainmhíniú ar théarmaíocht na matamaitice. Beidh sí ag díriú go sonrach ar na réimsí seo sa ról nua ó thaobh forbairtí a dhéanamh in oiliúint tosaigh múinteoirí chomh maith le sraith seimineár uile-oileáin a thabharfaidh treoir straitéiseach d’eagraíochtaí a dhearann áiseanna foghlama Gaeilge.  Mar Leas-Phríomhfheidhmeannach agus mar bhall den fhoireann ardbhainistíochta, beidh ról lárnach aici ag pleanáil, ag eagrú agus ag bainistiú ghnó Fhoras na Gaeilge.

Ag labhairt faoina tosaíochtaí sa ról nua, dúirt Edel, “anois agus aird ar leith ó thuaidh ar an Ghaeilge, beidh tábhacht  le ról reachtúil comhairleach Fhoras na Gaeilge do na Rialtais, agus béim ar leith ar ról ceannasaíochta Fhoras na Gaeilge. Lena chois sin beidh sé mar thosaíocht agam feasacht a ardú ar bhuntáistí an dátheangachais, an tairbhe a bhaineann le staidéar a dhéanamh ar ábhair eile cosúil le Matamaitic trí mheán na Gaeilge go háirithe. Fuair mé mo chuid oideachais trí mheán an Bhéarla agus tuigim an tábhacht a bhaineann leis an Ghaeilge a chur chun cinn sna scoileanna a bhfuil an Béarla mar mheán teagaisc iontu chomh maith. Mar sin, tá sé mar aidhm agam feasacht a ardú maidir le tairbhe na Gaeilge do dhaoine óga tríd an tionscadal Gaelbhratach agus cur le líon na ndaltaí a roghnaíonn an Ghaeilge mar ábhar GCSE agus don A-leibhéal.”

 

Críoch

 

Nóta don Eagarthóir

Nóta beathaisnéise: Edel Ní Chorráin

Is ar an nGarastún i gCo. Fhear Manach a tógadh Edel Ní Chorráin. Is céimí de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh í (BA sa Ghaeilge agus Matamaitic). D’fhreastail sí ar Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, áit ar bhain sí Teastas Iarchéime san Oideachas agus M.Sc sna hIlmheáin  Oideachais amach. Chaith Edel tréimhsí éagsúla ag múineadh i gColáiste Feirste i mBéal Feirste, i gColáiste Chineál Eoghain i gCo. Dhún na nGall agus mar Eagarthóir Cúnta le Foras na Gaeilge. Chaith sí 10 mbliana ag obair mar chinnire, mar mhúinteoir agus ansin mar Phríomhoide i gColáiste Mhachaire Rabhartaigh. Ceapadh í mar Bhainisteoir Oideachais don Ghaeloideachas, Iar-bhunscolaíocht, leis an gComhairle Curaclaim, Scrúdúcháin agus Measúnaithe (CCEA) in 2012 agus le linn na tréimhse sin bhí sí freagrach as acmhainní a sholáthar don earnáil iar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge ó thuaidh, acmhainní ar líne ina measc.

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

 

 

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.