Féach Thart: Rang 5 - Eolaíocht

Nascanna beo atá leagtha amach thíos sa tslí gur féidir dul díreach chuig an ábhar atá uait ach cliceáil ar an nasc ábhartha - Eolas don Mhúinteoir, Leabhar Oibre agus 19 sraith sleamhnán.

Mura n-éiríonn leat na sleamhnáin a íoslódáil, moltar duit malairt brabhsálaí a thriail. 

Eolas don Mhúinteoir

Leabhar Oibre

01 An Córas Díleá

02 Solaid, Leachtanna agus Gáis

03 Ulóga

04 Crainn Dhuillsilteacha

san Fhómhar

05 Solas

06 Veirteabraigh

07 Bia Folláin

08 Crainn Dhuillsilteacha

sa Gheimhreadh

09 Dath an tSolais

10 Ainmhithe i mBaol

11 Eolaíocht agus Teicneolaíocht

12 Frithchuimilt

13 Fótaisintéis

14 Leictreachas

15 Crainn Dhuillsilteacha san Earrach

16 Cad as a bhfuil sé déanta

17 Féileacáin

18 Téamh Domhanda

19 Fuaim

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.