Infheistíocht shuntasach le déanamh ag Foras na Gaeilge i bhforbairt pobail trí Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge 2022-2024

11 Mei

 

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge 2022 – 2024 ag cruinniú de chuid bord Fhoras na Gaeilge inniu. Forbairt thábhachtach a bheidh sa scéim nua le tacú le pobail Ghaeilge pleanáil inbhuanaithe agus straitéiseach a dhéanamh i limistéir taobh amuigh den Ghaeltacht ar fud an oileáin.

Beidh suas le €4.12m (€1.376m ar bhonn bliantúil) de bhuiséad iomlán ag an scéim seo agus mairfidh an tréimse maoinithe trí bliana (ó Eanáir 2022 go dtí Nollaig 2024).

Eascraíonn an scéim nua as próiseas comhairliúcháin a reáchtáladh le linn 2020 maidir leis an scéim a thiocfadh i gcomharbacht ar Scéim Pobal Gaeilge. Bunaithe ar aiseolas an chomhairliúcháin, forbraíodh cur chuige athbhreithnithe a dhéanfaidh infheistíocht shuntasach bhreise i gcur chun cinn, cothú agus buanú na Gaeilge ag leibhéal an phobail trí phrionsabail na pleanála teanga.

Anuas ar an infheistíocht shuntasach seo, tá pacáistí cúitimh á gcur ar fáil do dheontaithe reatha Scéim Pobal Gaeilge le tacaíocht bhreise a sholáthar dóibh sa dara leath de 2021. Beidh luach iomlán €220,000 ar an gciste seo, €10,000 / £8,700 do gach grúpa agus é mar aidhm aige tacú leis an dá ghrúpa is fiche atá ag forbairt pleananna teanga ar fud an oileáin.

Fógrófar Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge 2022-2024 roimh dheireadh mhí an Mheithimh 2021 nuair a bheidh critéir agus foirmeacha iarratais ar fáil ar www.forasnagaeilge.ie.

 

Críoch

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.