.
.

Scéimeanna Maoinithe

Cuirimid maoiniú ar fáil le cuidiú le grúpaí Gaeilge ar an oileán. Faigh tuilleadh eolais

Stádas
Oscailte
Dáta Deiridh
18 Nollaig 2024
Catagóir Colmcille ,

Tá an Scéim Miondeontas ann le cuidiú comhthionscnaimh agus comhpháirtíocht a fhorbairt idir lucht labhartha Gaeilge na h...

Stádas
Oscailte
Dáta Deiridh
31 Deireadh Fomhair 2024
Catagóir Gnó , Nuacht ,

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thrádála bheaga agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn ina ngnólachtaí trí chomharthaí...

Stádas
Dúnta
Dáta Deiridh
3 Bealtaine 2024
Catagóir Nuacht , Oideachas / Óige ,

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do chláir oiriúnacha imeachtaí óige de dhá sheisiún déag trí Ghaeilge don aos óg ...

Fúinn

Ar an dara lá de mhí na Nollag 1999 bunaíodh Foras na Gaeilge, an comhlacht atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann. Faigh tuilleadh eolais

Tacaíocht

Léigh faoin tacaíocht a chuirimid ar fáil d’eagraíochtaí, grúpaí agus daoine leis an teanga a chur chun cinn. Léigh níos mó

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an bpobal trí na gníomhaíochtaí thíos

 • Líonraí Gaeilge
 • Colmcille
 • Misean Bhéal Feirste Thoir
Tacaíocht Pobal

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an oideachas trí na gníomhaíochtaí thíos

 • Ionadaíocht
 • Scéimeanna agus Tionscadail
 • Tacaíocht agus Acmhainní Oideachais
Tacaíocht Oideachais & Óige

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an ngnó trí na gníomhaíochtaí thíos

 • Gnó Means Business
 • Ábhair bholscaireachta
Tacaíocht Ghnó

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis na healaíona trí scéimeanna éagsúla

 • Scéim na bhFéilte
 • Scéim na gCompántas Drámaíochta
Tacaíocht Ealaíon

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis an bhfoilsitheoireacht trí aonaid éagsúla

 • An Gúm
 • ÁIS
 • Clár na Leabhar Gaeilge
Leabhair & Foilsitheoireacht

Tacaíonn Foras na Gaeilge leis na meáin trí bhealaí éagsúla

 • Irisí & Nuachtáin
 • Stáisiúin Raidió
Tacaíocht do na Meán

Foclóirí Gaeilge & Téarmaíocht

Tá ról ar leith againn maidir le foclóirí cuimsitheacha nua-aimseartha a chur ar fáil chun úsáid agus dea-chleachtas na teanga a éascú agus a dhaingniú i ngach réimse den saol comhaimseartha. Léigh tuilleadh anseo