Seirbhísí Corparáideacha

NSAI-Award-1

Ár Misean

A chinntiú go n-eagrófar an eagraíocht ar bhealach éifeachtach réidh.

Ár Ról

Pleananna fadtéarmacha agus gearrthéarmacha a ullmhú chomh maith le tuarascálacha bliantúla a chur ar fáil. Titeann cúrsaí taighde an Fhorais faoin réimse seo chomh maith le riarachán agus tacaíocht a chur ar fáil taobh istigh d’Fhoras na Gaeilge agus bainistíocht éifeachtach a dhéanamh ar phróisis airgeadais, acmhainní daonna agus T.F.

Freagrachtaí

  • Feidhm éifeachtach pleanála corparáide a fhorbairt taobh istigh d’Fhoras na  Gaeilge lena n-áirítear pleananna aonad gnó, cláir oibre, buiséid agus tuarascálacha bliantúla, chomh maith le pleananna corparáideacha.
  • Forbairt a dhéanamh ar tháscairí oiriúnacha feidhmithe le tacú leis an bpróiseas pleanála.
  • An clár taighde a stiúradh agus a eagrú.
  • Bainistiú a dhéanamh ar chúrsaí airgeadais Fhoras na Gaeilge ar bhealach atá seasmhach leis an Meamram Airgeadais, rud a chiallóidh go mbeidh tacaíocht iomlán á tabhairt d’imeachtaí na rannóg eile.
  • Seirbhís éifeachtach acmhainní daonna a chur ar fáil do bhainistíocht agus d’fhoireann Fhoras na Gaeilge a chlúdaíonn réimsí eagsúil ar nós earcaíochta, traenála agus fhorbairt na foirne.
  • A chinntiú go bhfuil forbairt, treisiú agus cothabháil reatha á ndéanamh ar na córais T.F. chuí i bhForas na Gaeilge.

ESRI-report-launch

Réimsí Oibre

Pleanáil Chorparáideach Airgeadas

Acmhainní Daonna Teicneolaíocht na Faisnéise

ÁIS (Áisíneacht Dáiliúchán Leabhar)

 

Foireann

Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha

Shane Ó hEidhin (Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha)

Airgeadas, Acmhainní Daonna, Teicneolaíocht na Fáisnéise

Mairéad Ní Chéadagáin  (Clárbhainisteoir)

Aisling Nic Craith

Máire Ní Laoire

Colm Ó hArgáin

Anna Lee

Caitríona Howard

Fiach Uíbh Eachach

Niamh Ní Thuama

Bee Ní Choitir

Pleanáil Chorparáideach

An Dr. Seán Ó Cearnaigh (Clárbhainisteoir)

Sadhbh Ní Ógáin

ÁIS

Tuilleadh eolais faoi Áis

Cáipéisí Corporáideacha

Brúigh anseo do cháipéisí corporáideacha Fhoras na Gaeilge.

Sonraí Teagmhála

Oifig Átha Cliath:

Teil: +353 1 639 8400 Facs: +353 1 639 8401

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.