Féach Thart: Rang 6 - Tíreolaíocht

Le teacht ar leagan PDF de leabhar oibre an dalta féadfaidh tú cliceáil ar an NASC SEO

Tá sé á chur ar fáil le híoslódáil ag lucht bunscoile atá i muinín na cianfhoghlama fad is a bheidh scoileanna dúnta le linn géarchéim Covid 19

Scéim bliana le haghaidh Rang 6 atá sa phacáiste Féach Thart: Tíreolaíocht.

Cuirtear 19 dtéama i láthair na ndaltaí, iad uile bunaithe ar cheann de shnáithaonaid an churaclaim OSIE. Is le sraitheanna sleamhnán Powerpoint a chuirtear na téamaí i láthair agus tá leabhar oibre ag gabháil leis an ábhar freisin. Nascanna beo atá leagtha amach thíos – an leabhar oibre agus 19 sraith sleamhnán. Is féidir cliceáil orthu le dul díreach chuig an ábhar atá uait.

Mura n-éiríonn leat na sleamhnáin a íoslódáil, moltar duit malairt brabhsálaí a thriail.

Leabhar Oibre an Dalta

01 Ilchríocha an Domhain

02 Contaetha agus Bailte na hÉireann

03 Domhanfhad agus Domhanleithead

04 An Iorua

05 Sléibhte na hÉireann

06 Seacláid

07 An Domhan Fisiciúil

08 Ár Lorg Carbóin

09 Aibhneacha agus Lochanna na hÉireann

10 An Chéinia

11 An Ithir

12 Criosanna Ama

13 Gnéithe Cósta na hÉireann

14 An Iascaireacht

15 Logainmneacha

16 An Imirce

17 Aeráid na hÉireann

18 Creathanna Talún

19 Scamaill

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.