Féach Thart: Rang 6 - Tíreolaíocht

Le teacht ar leagan PDF de leabhar oibre an dalta féadfaidh tú cliceáil ar an NASC SEO Tá sé á chur ar fáil le híoslódáil ag lucht bunscoile atá i muinín na cianfhoghlama fad is a bheidh scoileanna dúnta le linn géarchéim Covid 19 Scéim bliana le haghaidh Rang 6 atá sa phacáiste Féach Thart: Tíreolaíocht. Cuirtear 19 dtéama i láthair na ndaltaí, iad uile bunaithe ar cheann de shnáithaonaid an churaclaim OSIE. Is le sraitheanna sleamhnán Powerpoint a chuirtear na téamaí i láthair agus tá leabhar oibre ag gabháil leis an ábhar freisin. Nascanna beo atá leagtha amach thíos – an leabhar oibre agus 19 sraith sleamhnán. Is féidir cliceáil orthu le dul díreach chuig an ábhar atá uait. Mura n-éiríonn leat na sleamhnáin a íoslódáil, moltar duit malairt brabhsálaí a thriail.
Leabhar Oibre an Dalta
01 Ilchríocha an Domhain
02 Contaetha agus Bailte na hÉireann
03 Domhanfhad agus Domhanleithead
04 An Iorua
05 Sléibhte na hÉireann
06 Seacláid
07 An Domhan Fisiciúil
08 Ár Lorg Carbóin
09 Aibhneacha agus Lochanna na hÉireann
10 An Chéinia
11 An Ithir
12 Criosanna Ama
13 Gnéithe Cósta na hÉireann
14 An Iascaireacht
15 Logainmneacha
16 An Imirce
17 Aeráid na hÉireann
18 Creathanna Talún
19 Scamaill

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.